Bekegem

“Op eene afstand van 15 minuten, zuytwaerts van de kalseyde van Brugge naar kerkGhistel, ligt het klein gemeentje van Bekeghem, tussen Roxem en Zerkeghem, eene ure van Eerneghem, vijf kwart van Aertrijke, eene halfure van Westkerke en Ettelghem, vijfentwintig minuten van Zerkeghem, 3 uren van Brugge.” (Kan G.F.Tanghe)

Bekegem, een dorpje van 1100 inwoners en een oppervlakte van 466 ha, op de grens tussen de Polders en het Houtland, onbekend en onbemind door buren en verre bekenden, een verhaal van rijkdom en extreme armoede doorheen een 2000-jarige geschiedenis. Het dorp is landelijk gebleven, op vele plaatsen is er de laatste duizend jaar weinig veranderd. Bekegem maakt nu samen met Eernegem en Ichtegem deel uit van Groot-Ichtegem.

Bezienswaardigheden doorheen het verhaal van de geschiedenis.

Het begon allemaal toen in de Romeinse tijd de bewoners van de Zeeweg en omgeving mee instonden voor de bevoorrading van het Romeins legioen in Oudenburg. Op het einde van de Romeinse tijd dringt de zee de gehele kustvlakte binnen. Al over de Bourgogne-delta zorgt de getijdenwerking ervoor dat een gedeelte van Bekegem onder water staat (400 tot 700 na Christus). Een actieve getijdengeul wordt uitgeschuurd in het landschap, de Bourgognegeul is gevormd, een weldaad voor het vroeg-middeleeuwse industriegebied Watervalle. Van hieruit wordt een gedeelte van de kustvlakte ontgonnen. Het gehele gebied werd in die tijd Hondeghem genoemd. Hondeghem en 15 schorren in de kustvlakte behoren tot de invloedssfeer van de abdij van St-Amands. Rond 750 is de bloeiperiode van het Merovingische Hondeghem ten einde. De streek werd verdeeld onder verschillende abdijen. De Noormannen terroriseren het land en de graaf van Vlaanderen legt beslag op Bekegem. Een groot gedeelte ervan wordt zijn persoonlijke eigendom. In 1107 zien we voor de eerste keer de naam Bekegem verschijnen. Het industriegebied Watervalle is nog steeds welvarend. Door de Bourgognebeek en de Gouden Ossevaart worden trekschuiten getrokken. Hout, graan en gagel om bier te brouwBeeken zijn samen met vis de voornaamste uitvoerprodukten. Eén derde van de oppervlakte bestaat uit vijvers. Er is een brouwerij en een watermolen. Vooraleer de produkten overgeladen worden op grotere schepen in de Bourgognevaart worden ze getaxeerd in het tolkantoor. Bekegem is een welvarende parochie. Bij het kleine kerkje staat een grote toren met twee klokken erin die al beiaardende hun boodschap over het dorp laten weerklinken. Eigenlijk is die grote toren er voor niets nodig. Het is een symbool voor de macht en de rijkdom van kanunniken van St Donaas die feodale rechten hebben op de voornaamste plaatsen in Bekegem.
Aan alle mooie liedjes komt een einde. Tussen 1584 en 1604 maken roversbenden, Hollandse vrijbuiters, vanuit Oostende de streek onveilig. Bekegem raakt zo goed als helemaal ontvolkt. Dit is het einde van de welvaartperiode, een keerpunt in de Bekegemse geschiedenis. Er is geen industrie meer. Alleen nog bittere armoede voor de boeren die op de magere zandgronden hun brood proberen te verdienen in tijden van oorlog, pest en cholera. Vreemde legerbenden, Hollanders, Fransen, Spanjaarden, Duitsers en Engelsen eisen steeds meer van de verarmde bevolking. In 1683 worden de Bekegemse hofsteden in brand gestoken door Franse soldaten. De oorlogen brachten een enorme schuldenlast met zich mee. Eigenlijk was geheel Bekegem, samen met Roksem en Zerkegem virtueel failliet. Gedurende de eerste helft van de 18e eeuw werden de drie gemeenten door het Brugse Vrije financieel ondersteund. In 1740 werden alle schulden kwijtgescholden.
Bekegem blijft een arme gemeente, de landbouwers hebben het niet breed omwille van de magere zandgrond. De arbeiders gaan elders werk zoeken, vooral in steenbakkerijen in de polderstreek en Noord- Frankrijk.

 Activiteiten

De Landelijke Gilde van Eernegem-Bekegem, organiseert samen met de plaatselijke verenigingen, verschillende activiteiten.

  • Op 26 april 2015 is er de erfgoedwandeling. Na een stevige tocht doorheen het landelijke Bekegem (3 km), waar op verschillende plaatsen geprobeerd wordt om de geschiedenis zichtbaar te maken, kunnen we aanzitten voor een stevig ontbijt.
  • 10 jarig bestaan van “Bekegem speelt met vuur” op 24 oktober 2015.

St LaurentiusvuurSint-Laurentius is een martelaar die in de 3de eeuw na Chr. leefde. Hij stierf de marteldood in Rome, hij werd geroosterd op het vuur. Hij is ook de patroonheilige van Bekegem. Elk jaar op het einde van oktober zet Bekegem zijn oude devotie voor Laurentius in vuur en vlam. Het beeld van de heilige wordt uit de kerk gehaald en in stoet, bij het licht van fakkels, langs de ommegang rond de kerk gedragen. Ondertussen staat de immense brandstapel te wachten op de burgemeester die het vuur aanmaakt. Dit is het sein om een knetterend volksfeest in gang te zetten, een feestgebeuren met muziekoptredens, drank en eetstandjes.

  • Op de avond van 6 november 2015 is er de verlichte dorpswandeling, 5000 theelichtjes zullen een verkeersvrij wandelparcours verlichten. Verschillende randactiviteiten worden ingericht.