Opmerkingen

We proberen perfect te zijn.

                   Maar toch, we falen nog elke dag.

 Daarom:

 Mocht je iets bemerken, waarvan je vindt “dat kan niet”, laat het ons dan weten.
 • in onze doelstellingen
 • op de website
Mocht je op de website zaken zien die beter kunnen, laat het ons dan weten.
 • taalfouten (dt?)
 • zaken die onduidelijk zijn
 • zaken waarvan je zegt, dat is een vergissing
 • zaken waarvan je zegt, dat kan niet, dat mag niet, dat wil ik niet.
Van sommige zaken weten we dat we onvolledig zijn, we werken eraan. 

Deze website wordt mogelijk gemaakt dank zij Tom Cobbaert.

(Bekegems Erfgoed wordt gehost door <a href=”http://www.archiva.eu”>ArchivA</a>)

2 thoughts on “Opmerkingen

 1. Hans Van Landschoot

  Etienne, Ik zie dat je een uitgebreid werk hebt gedaaan over de Sierens. Er zijn ook verschillende links met de Van Landschoot’s. Bij die Maarten Sierens in Oedelem heb ik nog wat vroegere informatie voor jou. Het komt uit de staat van goed van Cornelius Wauckier en Anna Van Landschoot in 1636.
  Nog een behuusde hofstede in Oedelem 16-0-14
  Voorts een behuusde hofstede/ groot 16 ghemeten 14 roeden/ landts ligghende som in de prochie/ van Oedelem en som in prochie/ van Beernem, naer t’verclaers/ van nieuwen leggher. Danof zijnde/ ghedaen bij Jan Eijnens gheswooren/ lantmeter, landts van Vrije/ onbelast van renten, daerinne/ s’overledene gherecht waere ter/ tijtle van coope en naerghevolghen/ erfvenesse ghepasseert voor/ schepenen der heerlichede van/ Praet in daten 27 februarij/ 1632 onderteeckent P. Maertens/
  Welcke partie ghebruijckt wort/ bij Maerten Sierens te tijtle/ van pachter voor de somme van/ thien ponden 10 schelleijnghen grooten t’siaers./ danof zijne pacht noch duert/ tot Baefmesse 1638/
  En este weten dat de overleden/ upde 26 junij 1636/ de voorseijde pacht verlanght heeft/ voor ander neghen jaeren, innegaende/ Baefmesse 1638 ter/ prijse van 12 ponden grooten/ ts’iaers, volghens de notitie staen/inden de voorschreven pachtbrief/ bijde voornoemde Maertens Sierens/.
  Die grond ging dan over naar zoon Cornelius die jong stierf en dan naar Guile Van Landschoot die een proces aanspande tegen Maarten, volgens jou informatie. Ik heb reeds heel veel van die familie maar dat proces voor de Raed van VL heb ik niet tegen gekomen. Heb je daar de volledige bewerking soms van of eventueel copies gemaakt!

 2. James L Pattyn

  I just finished creating all of the memorials. There are 617 memorials. The link to the Sint-Amandus Church is https://www.findagrave.com/cemetery/2701555/sint-amandus-church. Click on the 617 Added and it will take you to a listing of all the memorials for the cemetery.

  Sint-Amandus Church
  LOCATION Bevrijdingsweg 1 B-8480
  Bekegem, Arrondissement Oostende, West Flanders (West-Vlaanderen), Belgium
  WEBSITE http://www.kerkeninvlaanderen.be/pages/kerk_00524.htm
  MEMORIALS 617 added (93% photographed) This should show 100% tomorrow.
  CEMETERY ID 2701555

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.