Doelstelling

Doel

  • We zijn van en voor Bekegem. Ook deze website is van en voor iedereen. Dat is alvast onze bedoeling.
  • “Bekegems Erfgoed” wil in Bekegem een permanent bewustzijn creëren ten aanzien van het belang voor het cultureel erfgoed.
  • Het is steeds een principiële keuze van het cultuurbeleid op de gemeente geweest om  het beleid zo dicht mogelijk bij en zo veel mogelijk door onze inwoners te laten bepalen. “Bekegems Erfgoed” start vanuit de premisse dat werken met erfgoed steeds drie onderscheiden stappen inhoudt.  Erfgoed mag niet verloren gaan, dus moet het zo goed mogelijk worden bewaard.  Wat bewaard wordt (en zelfs wat uiteindelijk niet bewaard wordt) moet echter ook zo goed mogelijk worden onderzocht en gedocumenteerd, zodat het kader waarin het heeft gefunctioneerd duidelijk is.  En indien aan deze twee zaken is voldaan, moet het via culturele en toeristische kanalen aan het grote publiek worden kenbaar gemaakt. (Celesta Muylle, schepen van cultuur)
  • Bekegem heeft een prachtige geschiedenis. Het mooiste ervan is nog steeds gehuld in de nevelen van de duistere middeleeuwen. We willen die geschiedenis ontdekken en via de website kenbaar maken. 
  • Vroeger telde Bekegem niet mee. Onterecht! Sedert enkele jaren werd Bekegem terug op de kaart gezet. We danken hiervoor het gemeentebestuur.
  • Wij vertrekken van het standpunt dat alle gezinnen van Bekegem (deelgemeente Ichtegem) gewoon lid en bestuurslid zijn van onze vereniging, zonder lidgeld te vragen. We verspreiden twee keer per jaar de “Tam Tam” met informatie en geschiedenis over Bekegem. Wij streven er tevens naar om jaarlijks een boekje uit te geven dat voor alle belangstellenden gratis is. Met regelmatige spreekbeurten in de plaatselijke kerk versterken we onze werking. We maken tevens deel uit van “Heemkunde Vlaanderen” en “Heemkunde West Vlaanderen”.