Arthur Vanden Berghe

Onze veldwachter Arthur Vandenberghe in 1987.

(Radio2) met dank aan J. S.

 

Sierens Etienne