Moordpoging te Bekegem op Octavie Vergaerde 1913

Moordpoging in Bekegem 14/5/1913

 

Het Ypersche Volk 17/5/1913

Te Bekegem bij Ghistel heeft een soldaat, in garnizoen te Oostende, Charles Fievet, een meisje van 20 jaar, Octavie Vergaerde, met 23 messteken doorboord uit wraak en jaloersheid.
 

Burgerwelzijn 15/5/1913

Eene vreeselijke moordpoging
De gemeente Bekeghem, gelegen in het kanton Ghistel, werd dinsdag door een vreeselijke moordpoging in opschudding gebracht. Verscheidene maanden lang had Karel Fivet, afkomstig van Bekeghem, thans soldaat in garnizoen te Oostende, betrekkingen met eene jonge dochter, Octavie Vervaerde, 20 jaar, ook van Bekeghem. Over eenige weken had het meisje, tengevolge van een twist, met den soldaat afgebroken en had nu betrekkingen aangegaan met een anderen jongeling. Daarover jaloers, had Fivet besloten zich te wreken; Dinsdag morgend om 6u30, begaf het meisje zich naar haar werk. Fivet kwam met een groot mes uit eene partij hooi gesprongen en wierp zich op het meisje. Vooraleer deze zich kon verweeren, greep hij haar bij de keel en bracht haar een twintigtal steken toe in het hoofd.
Het slechtoffer was verschrikkelijk gewond. Fivet ging zo woest te werk, dat het mes tot in den mond en in de keel gedrongen was. Zij was ook aan beide benen gekwetst. Men vreest dat zij het linkeroog zal verliezen; Op het hulpgeroep van het meisje nam de aanrander de vlucht. Men heeft hem nog niet kunnen aanhouden. Men denkt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. Het parket van Brugge is dinsdag namiddag ter plaats geweest. De onderzoeksrechter heeft het slachtoffer ondervraagd.De doktoren hopen haar te zullen redden.
 

Burgerwelzijn 17/5/1913

Nog de moordpoging te Bekeghem
Karel Fivet, de dader van de afschuwelijke moordpoging, welke wij woensdag gemeld hebben, is dinsdagavond door de gendarmen van Ghistel in een koornstuk te Bekeghem aangehouden; De kerel hield zich verdoken en wachtte de duisternis af om naar Frankrijk te vluchten. Hij was in burgerkleeren. De dader heeft volledige bekentenissen afgelegd. Hij verklaarde uit jaloerschheid gehandeld te hebben. Hij wachtte Octavie Vergaerde af langs den weg, dien zij volgde om naar haar werk te gaan. Hij naderde haar en eischte de 20fr terug, die hij haar gegeven had om te bewaren. Het meisje zo verzekerde Fivet begon te schertsen en beweerde dat ze al lang op waren. Hij schoot in hevige gramschap en beval haar te zwijgen, zoo niet zou hij haar de tong afgesneden hebben.
Het meisje schertste maar immer voort. Fivet wilde dan zijne bedreiging ten uitvoer brengen. Het mes drong in de mond en zeer diep in de keel, doch daar het meisje zich wanhopig verweerde, kon hij zijn inzicht niet te uitvoer brengen. In de worsteling trof de moordenaar met zijn mes andere delen van het hoofd, en zulks legt het groot aantal steken uit, welke het slachtoffer aan het hoofd draagt; de dader is ter beschikking van de krijgsauditeur in het gevang van Brugge opgesloten.
 
Octavie Vergaerde °Bek 2/5/1893 dv Alexander en Louise Knockaert
X Lucien Viane
Carolus Ludovicus Vyvey °Bek 20/12/1893 zn August en Eugenie Bollaert.
 
Logo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.