Huisnummers (1807)

Nummering van de huizen in Bekegem anno 1807.

 (verschenen in Gestella jg 15 pg 93)

VAN JACQUES BLOMME TOT PIERRE CUVELIER OF VAN NR 1 TOT NR 61.

 
Dat de Franse Revolutie in onze gewesten (1792-1814) grote veranderingen bracht in het maatschappelijk leven is algemeen gekend. Denken we maar aan de invoering van o.a. de burgerlijke
stand, het kadaster, verplichte legerdienst, tiendelig stelsel, papiergeld, enz…
Ook de invoering van de huisnummers stamt uit deze tijd[1] .
Nadat op 10 november 1806 een wet werd uitgevaardigd dat alle huizen per straat moesten genummerd worden heeft men daar te Bekegem in 1807 ook een lijst van opgemaakt. Veel aandacht hebben ze daar toen niet aan besteed. De 61 huizen kregen allen een nummer, doorlopend van 1 tot 61 zonder rekening te houden met de verschillende straten. “Maire” Jacques Blomme kreeg
uiteraard nr. 1 toegewezen.
Was het niet-nummeren per straat een soort passief verzet van de plaatselijke bestuurders ?? Misschien zou dit kunnen, want had men enkele jaren voordien (1800) de vrijheidsboom niet van het
dorpsplein verwijderd ? Een daad waarvoor burgemeester Blomme op het matje werd geroepen[2].
Nochtans waren straatnamen te Bekegem toen niet onbekend. In oudere dokumenten was reeds sprake van bv. de Watervalle (1532), Zeewech of Toroudt-wech (1594), Eernegemsche Bruggheweg (1698), Duynewegh (1790) enz.[3].
Hierna de “Liste du numerotager des maisons dela commune de Bekeghem fait en l’an 1807”[4]:
De gegevens tussen haakjes zijn bijgevoegd uit mijn persoonlijke documentatie. Zo heeft het veel van een mini-volkstelling uit het jaar 1807.
 
1. Jacques BLOMME (landbouwer)
2. Antoine Desender (landbouwer)
3. Jean VAN HEE (landbouwer)
4. Ferdinand VANDE KINDEREN (landbouwer)
5. Wwe. Arsène KYNDT (Vandecasteele Joanna)
6. Jean VANTYGHEM (herbergier)
7. Jean VANDE CASTEELE (landbouwer)
8. Jean DEFRANCE (veldwachter)
9. Carel KYNDT (kleermaker)
10. Frans MAENE (landbouwer)
11. Wwe. Laurent VAN MOORTEL (Rosseel Joanna)
12. Philippe DEFLOU (herder)
13. Henri VAN MOORTEL,
14. Jacques BILLIET (pastoor)
15. Wwe. Laurens KYNDT (Simpels Godelieve)
16. Marianna KYNDT
17. Balthazar VANDECASTEELE
18. Pierre PIETERS
19. Frans LOMBARIJ
20. Carel VANDENBERGHE
21. Wed. NEFROOT (Neufroen ?) (Beirnaert Anna-Theresia)
22. Henri POTTIER
23. Pierre POTTIER
24. Jean VANDE WALLE
25. Amand KYNDT
26. Jean DERT
27. Wwe. Jean POTTIER (Kyndt Caroline)
28. Joseph BERQUIN (timmerman)
29. Henri VEREECKE (fagoteur = takkenbosbinder)
30. Henri VERPLANCKE
31. Amand VANDENBERGHE
32. Joseph LOGGHE
33. Jean DE BEIR (landbouwer)
34. Cornil PATTYN (boswachter)
35. Jean HOSTENS
36. Jeanne Claire STRUBBE
37. Pierre SIMAEYS
38. Pierre ROSSEEL (landbouwer)
39. Francis VANMOORTEL (timmerman)
40. Jean VERHULST `
41. Joseph VANDYCKE (molenaar)
42. Jean BILLIAU J
43. Pierre VANMASSENHOVE (landbouwer)
44. Philippe DEMEULENAERE (landbouwer)
45. David DEFLOU
46. Wwe. Pierre PIETERS
47. Philippe VERHEECKE (landbouwer)
48. Hubert VERDEURE (landbouwer)
49. Jacques WILLEMS
50. Guillaume DEBLAUWE
51. Joseph KYNDT
52. Carel BONNIJ
53. Wwe. Jacques DE CLERCK (Joanna Janssens)
54. Wwe. Jacques TAGON (Anna Vanmoortel)
55. Frans JONCKHEERE (landbouwer)
56. Jean VERDEURE
57. Bernard GEVAERT (molenaar)
58. Jean VANDENBERGHE (herbergier)
59. Ferdinand VELLE
60. Severin KYNDT
61. Pierre CUVELIER (kuiper)
 

[1] A. Van Poucke : Namen en jaartallen op huizen te Bekegem in V.V.F.-Krantje jaargang 12 nr 2. januari 1990, blz 39
[2] K. Vandenbussche : Een brigandstreek in Bekegem (1800), in Ernigahem jg 1982 nr 2 blz 24.
[3] K. de Flou : Toponymisch woordenboek 1914-1938.
[4] RAB. Archief Bekegem nr 14. Logo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.