Huisnamen

NAMEN EN JAARTALLEN OP HUIZEN TE BEKEGEM.

Wij zijn het zo gewoon dat elke straat z’n naam en ieder huis zijn nummer heeft dat we het ons niet realiseren dat het ooit anders is geweest…  In vroegere tijden hadden enkel de herbergen en de belangrijke gebouwen, -kastelen en hoeven,  een naam waarmede men deze kon localiseren.
Het is tijdens de Franse bezetting dat door de prefect van het Leiedepartement (het huidige West-Vlaanderen) op 10 november 1806 een verordening uitgevaardigd werd dat alle huizen per straat moesten genummerd worden. De nummering van de huizen gebeurde toen (en nu nog steeds) per straat met nr 1 voor het eerste huis aan de linkerzijde van de straat en met nr 2 voor het eerste huis aan de rechterzijde, en deze onpare/pare nummers lopen zo door tot het einde van de straat. Het begin van de straat wordt bepaald door de kortste afstand ervan van het centrum.
De nummers die er volgens voornoemde verordening moesten komen waren echte “schilderijen” ! De cijfers moesten 8 cm hoog zijn en in het wit geschilderd op een zwarte achtergrond van 22 cm hoog en 17 cm breed. Bovendien moesten de eigenaars per nummer een stuiver betalen aan de schilder. Dat men daar niet mee opgetogen was kan men zo raden.
Het geven van namen aan woningen gebeurt heden nog. Soms zijn het historisch verantwoorde namen, soms ludieke, maar ook nogal in de trant van “Nooit gedacht”, “Ons verlangen”, “Mijn droom” enz.
Wij geven ze hieronder per straat :
 
Bevrijdingsweg 3 :          EDELWEIS (met één S)                  : geschilderd
Bevrijdingsweg 5 :          ANNA                                                  : vooruitspringende letters in pleisterwerk
Bevrijdingsweg 18:         DRAVERSHOF                                   : geschilderd op plaat die bevestigd is op pilaar, bij de inrit van de hoeve: 1856 : in smeedijzeren deurtje van pilaarkapel. (zie afbeelding)
Bevrijdingsweg 53:         ‘tVLAAMS MOLENHUIS                  : gegraveerd in plank
Watervallestraat 2 :        ELEONORA                                        : in bepleistering
Dorpstraat 1:                    DE ROSTE MUIS (restaurant)      : metalen letters op gevel
Dorpstraat 5 :                   ZUSTERS VAN MARIA                    : gekapt in steen
                                            1900                                                     : idem
Dorpstraat 7 :                   KRAMIKSKE                                       : letters uitgekapt in plankje
Dorpstraat 13:                  VERADEMING                                  : in steen gekapt
Dorpstraat 58:                  RESIDENTIE DE KROON               : op plexiglas
Zerkegemstraat 11 :        ONZE WIL                                           : in bepleistering
Zerkegemstraat 13:         CAPPELLEVELT                                 : in smeedijzer
Bruggestraat 357 :           HERBERG HET SCHIPLEED         : in keramiektegels
                                              1913                                                     : idem
Zeeweg 2 :                         OUD NEERHOF                                 : smeedwerk in hekken
                                             1797                                                     : in metselwerk van de zijgevel
Leegweg 4A:                     1930                                                     : gevormd door muurankers
Kerkweg 9 :                       1843                                                      : gevormd door muurankers
Bruggestraat 351:            1876                                                      : in metselwerk schuur (Johan Kimpe)
Schipleedstraat 8:           1878                                                      : in metselwerk schuur (Gabriel Moyaert)

 

 1843
                                                                                                      Kerkweg nr 9
 
Kapel Dravershof
                                                                                           Kapeldeurtje aan het Dravershof
Logo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.