Kerk, brochure

Kerk erfgoedbrochure 

Deze brochure is gratis voor iedere Bekegemnaar. Te verkrijgen op de culturele dienst , bij Rik Dely, bij Johnny Vanhee, bij Sierens Etienne vanaf 14 september 2014.