Bevolking 1827

Bevolking 1827
 
1         
Tyberghein Jacob, landb °Gits 44j        
Declercq Maria °Eern 47j, +1833?
Tyberghein Joannes °Eern 15j
Tyberghyn Karel °Eern 14j
Vanhee Marie Anna meid, °Eern 19j gaat naar Moere 1/5/1827
Rynck Edonia meid °Eern 9j
Sanders Anna Th meid °Bek 28j (1801) aankomst 1/5/1829
2         
Van Raefelghem Victoria spinster °Snell 55j naar Bekegem 1/5/1829 nr 2
Desender Anna Th °Bek 25j, naar Bekegem 1/5/1829
2bis     
Sanders Jan? Werkman °Zerk 1802 van Zerk 1/8/1824 nu in nr 25B
Vande ? Joanna °Bek 1807
Sanders Petrus °Bek 10/8/1826
Sanders? °Bek 1828
Van ? Rosalie °Bek 1739
2bis     
DeClerck Petrus landman °Bek 37j van Eern 1/5/1827
Jonckheere Marie Anna °Bek 27j aankomst van Roksem 1/5/1827
Declerck Sophie Frca °Bek 17/6/1825 id
Zeebrouck Anna Th °Bek 21j van Bek 1/5/1838, naar Aartr 1/5/1834
Declerck ? kind °Bek
Declerck ? kind °Bek
Declerck ? nijn kind °Bek
3         
Vanhee Joannes workman °Ett 1774 komen van Ett 1/5/183
Hollevoet Therese °Ett 1774
Vanhee Francies °Ett 24j gaan naar Jabb 1831 +1834
Vanhee Victoria °Ett 16j gaat naar Jabb 20/5/1829?
Vanhee Hendrik °Bek 12j gaat naar Jabb 1/5/1840
Vanhee Ferdinand °Bek 7j gaat naar Jabb 1/5/1839
Vanhee Marie Anne °bek 1819
3bis     
Woodville DayAnne Blanche °Norwich 35j komt van Gistel, gaat naar Bek 22/10/1836
4         
Vande Kinderen Ferdinand landb °Zerk 1753 +1835
Lauwers Victoria °Roks 1786
Vande Kinderen Louis °Bek 48j
VDK Jan °Bek 32j gaat naar Roksem 1/5/1839
Vdk Francies °Bek 1819
VdK Ferdinand °Bek 11j
VdK Hindr °Bek 9j
VdK Karel °Bek 5j +1835
Lauwers Anna Th °Roksem 25j gaat naar Oudenburg 1/5/1827
5         
Vandecasteele Joanna, wwe Arsenius Kindt, spinster, °Bek 1736  +9/12/1827
Kindt Petrus, werkman, °Bek 1778; +1832
Sayne Blondina, °Roksem 40j
Kyndt Regina, °Bek 13j naar Roksem 1/5/1836
Kyndt Marie Anna °Bek 9j
Kyndt Francisca °Bek 7j, +1827
Kindt Anna Th °Bek 5j +1827
Kyndt Karel °Bek 1825
5         
Declercq ? landman °Roks 46j gaan naar Roks 1/5/1848?
Daele Marie °Bern 36j
Declercq Sofie °Roks 6/7/1836
Declercq Rosalie °Roks 20/12/1837
Declercq Frederik °Roks 21/6/1840
Declercq August °Roks 17/8/1842
Declercq Francies °Oudenburg 22j knecht
Note Sofia meid °Oed 16j
Potlood Desmadryl Antoine
6         
Vande Casteele Joannes landb °Eern 69j komt van Eern +17/3/1840
Maene Eugenie °Zed 35j +
Vanmassenhove Maria dienstbode °Bek 25j
Van Tyghem Pieter knecht °Eern 26j gaat naar Bek 15/4/1827
Maene Jan °Zed 5j
Deblauwe Francies knecht °Zerk? 1807 komt van Bek 1/5/1828
7         
VanThyghem Joannes, herbergier, °Eern 57j      +
Lauwers Anna maria, herbergierster °Roksem 33j +1838
VanThyghem Anna Th, °Bek 11j
VanThyghem Sophia °Bek 10j   +9/1/1828
VanThyghem Francies °Bek 8j
Van Thyghem Hendryck            °Bek7j
Van Thyghem Joanna   °Bek 4j
VanThyghem Maria °Bek 1826   +24/8/1828
Sabbe Anna dienstmeid °Westk 24 jaar, komt van Westkerke 1/5/1826, gaat naar Zerkegem 5/5/1829
            ? Victoria dienstmeid °Gistel 1809, komt van Gistel 28/7/1829
8         
Dit huis dient nu als schoollokaal
Declercq Petrus, werkman °Eern 24j gaan naar Westk 1/5/1828
Vanhee Cath °Ett 25j
Declercq Idonia °Bek 1826
Declercq Sofia Coleta °Bek 4/3/1828
Potlood Royen Henri en Fiers Jacob
8bis     
Cordenier Karel, werkman °Bek 33j schoollokaal
Kyndt Joannes schoolmeester °Bek
Pieters ? vrouw 41j
Martens Joseph schaeper °Gits 46j komen van Zwevezele 1/5/1837, gaan naar Zerkegem 29/4/1840
Gekiere Therese °Zwev 43j
Martens Rosalie °Aalter 7/11/1816
Martens Francies °Aalter 19j
Martens Ivo °Zwev 16j
Martens Charles Louis °Zwev 12j
Martens Barbara °Zwev 9j
Royen, werkman °Hunsele 29j komen van Aartrijke, gaan naar Snell 1/5/1842
Martens Joanne Th °Snell 25j
Martens Eugenie dienstbode °Snell 28j
9         
Kyndt Karel, werkman °Bek 27j
Jonckheere Anna Th huisvrouw, °Roks 27j
Kindt Idonia °Bek 1821
Kyndt August °Bek 1823
Kyndt Karel °Bek 1825
Kyndt Pieter     °Bek26/3/1827
Kyndt Joannes °bek 1/1/1829
Kyndt Sophia   °Bek 1831
Kyndt Frederik  °Bek 1832
Kyndt ? Verleenije °Bek 1834
Kyndt ? fuenchs °Bek 1836
10       
Jansens Joseph landbouwer °Zevekote 37j komt van Westk
Warmoes Anna echtgenote °Aartr 53j, komt van Zerk; +;  later Maene Anna,
Maene Catharine °Aartr 25j spinster
Maene Therese °Bek 22j gaat naar Zerk 1/2/1828
Maene Sophia °Bek 20j
Maene Isabelle °bek 18j
Maene Francies °Bek 2j
De Blauwe Francies dienstbode °bek 18j, gaat naar Bekegem 1/5/1828
Warmoes Louis dientbode °Aartr 1806 komt van Aartr 1/5/1829
11       
Vandenberghe Joannes herbergier °Bek 35j
VanMassenhove Frca herbergierster °Bek 28j
Vandenberghe Louis °Bek 3j
Vandenberghe Anna Marie °Bek 2j
Vande Berghe Sophia °Bek 1825
Vande Berghe August   °Bek 1836
12       
Vanmoortel Jacob, werkman °Bek 32j
Debeer Cath     spinster °Eern 32j
Vanmoortel Frca °Bek 7j
Vanmoortel Karel °Bek 4j
Vanmoorte Maria          °Bek 2j
Vanmoortel Jan °Bek 20/3/1827
13       
Verstraete Pieter herbergier °Werken 47j, gaan naar Oostende 1/5/1827, komen van Oostende 1/5/1828
Aernoudt Isabelle herbergierster °Eern 51j
Verstraete Pieter °Roksem 13j (Aartrijke 1840)
Ander geschrift potlood:6  Mollefeyt Frans
14       
Kindt Cristine wwe Vanmoortel °Bek 59j
Vanmoortel Marie Anna °Bek 29j
Vanmoortel Arsenius °Bek 26j
Vanmoortel Sofia °Bek 24j
Vanmoortel karel °Bek 20j
Ander schrift potlood Rabay Henry
15       
Desmadryl Antonius pastoor °Elverdinghe 59j komt van Lampernisse 30/6/1824
Depree Cecilia dienstmeid °Boezinghe 38j komt van Lampernisse id en gaat naar Eern 1/5/1837
Decandt Virginia dienstmeid Bikschote 12j komt van Lampernisse 12/11/1827
Soreyn Juliana dienstmeid Hoogl komt van Aartrijke 1/5/1824
16       
Boffel Karel werkman °Aartr 45j overleden
Kindt Joanna werkvrouw °Bekegem 43j
Boffel Pieter °Bek 18j
Boffel Philippus °Bek 16j
Boffel Frca °Bek 15j
Boffel Hendryck °Bek 14j
Boffel Sophie °Bek 12j
Boffel Anna Th °Bek 11j
17       
Zeebrouck Joannes workman °Bek 46j
Kindt Manie Anna °Bek 58j overleden
Zeebrouck Sophia °Bek 20j
Zeebrouck Anna Th °Bek 19j gaat naar Bekegem 1/5/1828
Cruyck Sophia vrouw zeebrouck °Houttave 37j komt van St Andries 1/3/1832
17bis   
Logghe Petrus workman °Bek 1800
Verdeure Anna °Bek 1803
Logge Ludina °Bek 24/8/1828
18  
Inghelbrecht Joannes landb °Eern 62j komt van Eern
Verleye Therese °Eern 59j
Vandecasteele Joanna °Bek 1807 gaat naar Bek 11/5/1838
Sanders Jacobus °Zerk 28j id
Sanders Petrus °Bek 1826 id
Vandecasteele Rosalie °Bek 1739 id
Nu Sanders
19       
Pieters Pieter werkman °Moere 1750 komt van Moere overleden, woont in nr 38; nr20 is ledig
Vandaele Regina          °Koek 1750 komt van Koekelare overleden
Pieters Anna Th °Bek 1790
Pieters Frca °Bek 1792
Pieters Hendryck werkman °Bek 1788
20       
VanLoo Joannes werkman °Zandv 51j woont in nr 18?
Menue Anna Th °Zandv 50j spinster
VanLoo Sophia °bek 14j
Van Loo Hindryck °Bek 8j
VanLoo Enghelbert °Bek 21j komt van Roksem 1/8/1828
Potlood Ledeg
20bis   
Soreyn Ludovicus schoenmaker °Heurne 51j komt van Aartr
De Keuninck Isabelle °Hoogl 54j gaat naar Bekegem 1/5/1829 op 33B
Soreyn Juliana °Hoogl 16j gaat naar Bek 1/5/1829 op nr 33B
Soreyn Desiré °Gits 15j gaat naar Eern 7/5/1837
Vandenberghe Francies werkman, °bek 1797 komt van Bekegem 15/6/1828 op 34B
Demeulemeester Isabelle °jabb 1801 gaat naar Jabb 10/5/1816
Vanden berghe Karel °bek 3/3/1827
Vandenberghe Joannes °Bek 18/6/1829
20bis   
Pottier Charles °Bek 1807
Demeulemeester Frca °Zerk
Pottier Juliaan °Bek
21       
Denis Marie Anna wwe Logghe °Zerk 59j komt van Zerk
Logghe Philip   °Bek 29j
Logghe Petrus  °Bek 26j gaat naar Bek 1/10/1827
Logghe maria   °Bek 1802 gaat naar jabbeke 1/5/1827
Logghe Regina °Bek 1805  overleden
22       
Lombari Francies werkman °Westk 48j +13/5/1827 komt van Zerk
Demeulemeester Marie °Zerk 39j
Lombari Coleta °Bek 1806
Lombari Anna Th °Bek 1809
Lombari Sophia            °Bek 1811
Lombari karel    °1820 overleden
Lombari Francies °1822
Potlood Pieters Pieter
23       
Vanmoortel Francies timmerman °bek 47j overleden
Maertens maria °Zerk 50j
Vanmoortel Anna Th     °Bek 1808 gaat naar Zerkegem 1/10/1829
VanMoortel Sophie       °Bek 1811
Potlood Declerck jan
24       
Cuvelier petrus kuiper °Kortemark 49j
Verdeure catharina spinster °Bek 49j
Cuvelier Anna Th °Bek 23j vertrekt naar Bek 1/10/1827
Cuvelier Francies °bek 20j gaat naar Snellegem 1/2/1832
Cuvelier petrus Jacob °Bek 16j + 12/11/1829
Cuvelier godelieve °bek 12j +8/4/1828
Cuvelier Maria °bek 6j
Cuvelier karel °bek 5j
Cuvelier Johanna °Bek 21j komt van Roksem 15/4/1828
24bis   
Mahieu Henri °jabbeke 32j komt van Roksem24/4/1835, gaan naar Zedelgem 1/5/1836
Mahieu JBte °Zerk 3j
Mahieu Philip °Zerk 2j
Mahieu Anna Th °Roks 1j
25       
Demuynck francies kleermaker °Nieuwkerke 48j
Mesuwé Sophia            °Bek 39j
Demuynck Rosalie °bek 13j
Demuynck ferdinande °bek 10j overleden
Demuynck Petrus °Bek 8j overleden
Demuynck Hinderyck °Bek 6j
Demuynck Louis °Bek 4j
Demuynck Karel °Bek 18 maand
Demuynck Henri °Bek 18/1/1828
Potlood Fiers jacob werkman °jabb 4/11/1816 komt van Roksem 27/4/1839
25bis   
Samyn Bernard workman °Koek35j komt uit nr 51
VanMoortel Anna Th °Bek 35j
Samyn karel °bek 4/3/1824
Samyn  Sophie Coleta °bek 17/10/1828
25bis   
Van Raefelghem Victoria  (wwe Anthone Sender?)spinster °Snell 58j uit nr 2 gekomen 1/5/1827, overleden
Desender Hendrik °Bek 19j woont Bekegem altijd
Desender Jacob
Potlood (34)Desender Henri; (35) Vanmoortel Charles
26       
Denis Marie Anna wwe vandeberghe werkvrouw °Zerk 59j
Vandenberghe Anna spinster °bek 31j overleden
Vandenberghe Francies werkman °Bek 29j vertrekken Bekegem 15/6/1828        
Meulemeester Isabelle vrouw °Bek 1803
Vandeberghe Karel °Bek 3/3/1827
27       
Pieters Joseph werkman °Bek 40j
Vanraefelghem Isabelle °Roksem 38j
Pieters Joannes °Bek 53j
Pieters Petrus °Bek 48j
Pieters Marie Anna °Bek 25j +16/9/1839
Pieters Anna Th °Bek 53j
Pieters Louis °Bek /9/1829
27bis   
Knockaert Petrus werkman °Jabb 40j
Lutyn Sophia werkvrouw °Jabb 39j
Knockaert Regina °Jabb 13jgaat naar zerk 10/5/1829
Kn Sophia °Jabb 13j
Kn Francisca °Bek 11j gaat naar zerk 1/5/1829
Kn Theresia °Bek 10j
Knockaert francies °Bek 9j gaan naar zerk 1/5/1839
Knockaert Ferdinand °bek 7j id
Knockaett Rosalie °bek 4j
Knockaert Joannes °bek 2j
28       
Deblauwe Hendrik werkman °Bek 28j
Haeck Isabelle werkvrouw °Zerk 27j
Deblauwe Sophia °Bek 5j
Deblauwe MarieAnna °Bek 3j
Deblauwe Louis °Bek 3/7/1826
Deblauwe Francisca °Bek 1829
29       
Kyndt Amand werkman °Bek 25j
Deblauwe Josepha °Bek 26j
Kindt MarieAnna °Bek 4/12/1828
Kindt Sophia °Bek 2j
Nieuwe familie
29       
Snauwaert Joannes werkiman °Jabb 1803 komen van Jabb 1/5/1829
Deblauwe Isabelle °Bek 1801
Snauwaert Karel °18/10/1827
30       
Kyndt Joannes werkman °Bek 26j
Deblauwe Veronica werkvrouw °bek 38j
Kindt Philip 3j °Bek
Kindt Joannes °Bek 1j overleden /5/1827
Kindt Karel °Bek 11/1826
Kindt Anna Th °Bek 1829
Potlood Vandamme Francies (40)
31 OK  
Vuylsteke Pieter werkman °aartr 35j
Cristiaen Genoveva °Eern 35j
Vuylsteke Marie Th °Bek 12j
Vuylsteke Karel °Bek 10j
Vuylsteke Joseph °bek 7j
Vuylsteke Sophia °Bek4j
Vuylsteke Coleta °Bek 3j
Vuylsteke Petrus °Bek 1826
32       
Maelfeyt Marie Anna wwe Jan Hoste? werkvrouw °Eern 50j +1827 komt van Eernegem
32       
Sorreyn Lodewijk, schoenmaker °Kuurne 51j komen van nr 20, overleden 1/6/1839
De Mueninck Isabelle °Hoogl 54j; gaan naar eern 1/5/1837
Potlood Meulenaere Rosalie
Sorreyn Frederik °Gits 15j
33       
Pottier Pieter werkman °bek 40j
Verzik Aplonia °Oud 50j
34 38   
Thagon Antonia wwe karel Kindt °Bek 54j
Kindt Karel °Bek 18j wever overleden
Kindt Anna Th spinster 22j overleden
43 46 potlood Deschacht Joseph
34 (37) 
Vandeberghe Fr werkman °Bek 1797 uit nr 20B
Demeulemeester Isabelle °Jabb 1801
Vandeberghe Karel °Bek 3/3/1827
Vandebergthe Joannes °Bek 18/6/1829
35       
Vindevogel Cecilia wwe Pottier werkvrouw °Gistel 50j
Pottier Joanna Clara °Bek 13j
Kyndt Isabelle spinster °Bek 35j
Kyndt Joannes °Bek 21/7/1826
Pottier Karel °Bek 1807
Pottier Amand °Bek 1805 gaat naar Aartr 1/10/1832
Pottier Roontia? °Bek 1812
Potlood Houvenaghel Louis
35       
Bonny Leonard werkman °Eern 45j komt van Eern op nr 44
Van Dycke Sophie °Bek 34j
Bonny Joannes °Bek 13j
Bonny Coleta °Bek 10j
Bonny Maria °Bek 10j overleden
Bonny Louis °Bek 6j
Bonny Petrus °Bek 5j
Bonny Louise °Bek 3j
Bonny Sofie °Bek 0,5j
35bis   
Hemelman Joannes schoenmaker °Namen 59j overleden 1828
Pottier Anna werkvrouw °Bek 36j
Hemelman Phillip °Bek 11j overleden 1827
Hemelman Joannes °Bek 9j
Hemelman Louise °Bek 5j
Hemelman Anna Th °Bek 4j
Potlood Lievens Jan
35bis   
Verdeure Joannes werman °Bek 53j zie nr 46B
Sanders? Maria °Roks 77j te zien op 46B overleden
Roose Frca behoeftige °Bek 45j
Roose Petrus Fr °Bek 6m
Roose Anna °Bek  33j
Roose Sofie °Bek 1j
Potlood VanMoortel Arseen en Jonckheere Charles
36       
DHert Jan werkman °Bek 1758 overleden
Dobbelaere Catharina °Bek 1757
Verbeke Joannes voorkind werkman °Bek 1789 overleden 1838
Dhert Francies werkman 28j
Dhert Godelieve °1795 spinster
Potlood Bonny Francies en Pollet Charles
37       
Bonny Karel werkman °Eern 46j overleden 1/8/1826
Vergaerde Anne Therese wwe °snell 57j
Bonny Sophia °Bek 20j gaat naar Aartrijke 1/5/1827
Bonny Frca °Bek 14j 1815
38       
Pieters Marie Anna werkvrouw °Zerk 60j (vrouw van Joseph Ferquyn)
Ferquyn Maria °Bek 13j gaat naar Eernegem 1/5/1826 overleden
Feruyn Karel °Bek 14j gaat naar Zerkegem 1/10/1827
Zeebrouck Regina °Bek 40j gaat naar Bekegem 1/5/1827
Zeebrouck Jacob 1j idem
Ferquyn Isabelle °1807 gaat naar Aartrijke 1/9/1829
Potlood Tanghe Jan
38       
Van Loo Joannes werkman 47j °Zandv uit nr 20B nu naar nr 20
Menu Anna Th °Westk 53j
Van Loo Engelbert °Bek 21j
Van Loo Hendrik °Bek 11j naar Pervijse 12/7/1839
Van Loo Sofie °Bek 17j
Van Loo Joannes °Bek 25j
39       
Billiauw Godelieve wwe Louis Pottier spinster °Zerk 49j
Pottier Joannes °Bek 10j gaat naar Eernegem 8/9/1829
Pottier Sophia °Bek 7j
De Flo Amand? workman °Eern 29j komt van Eernegem 1/10/1829, gaan naar Eern 1/6/1831
Vercruysse Isabelle °eern 30j vrouw van DeFlo
Deflo karel workman 19j °Bek
Deflo Francies
39       
Tanghe Frca °Bek 31j gaat naar Eern (vrouw van Stinskosmas )
Stinskosmas Karel °Bek 3j staat op nr 32
Stinskosmas Rosalie °Bek 6j
40       
Verhelst Joannes werkman °Rumbeke 57j overleden 1837
Govaere Helena °Zerk  53j
Verhelst Karel   °Bek 13j gaat naar Aartr 27/10/1827
Verhelst Marie Anne °Bek 10j gaan naar Aartr 1/5/1829
Verhelst Sophia °Bek 6j
Verhelst JBte    °Bek 1808
Verhelst Ph ? °Bek 1811 aankomst 1/5/1829 vertrek 30/6/1839
Potlood Verhelst Jan
40       
DeLy Jacob werkman °Torh 25j nu nr 42
Plancke Sofia huisvrouw 27j °Bek
Dely Anna Th °Bek 1j
41       
Verheecke Hendrik Ameryk werkman °Aartr 45j
Pottier Marie Anna werkvrouw °bek 56j overleden
Verheecke Marie Anna °bek 27j
Verheecke Francisca °Bek 25j
Verheecke Sophia °Bek 20j
(64)
Verheecke Karel werkman °Bek 17j
Verheecke Amelia °Bek 12j
Potlood  Bonny Charles en Overberghe Charles en DeLy jacob
42       
Stinskosmas Damianus werkman ° Ieper 37j komt van Ieper op nr 39B, vertrokken naar Ieper
Tanghe Francisca °Bek 28j gaat naar Eern 20/3/1836
Stinskosmas Rosalie °Bek 3j
Stinskosmas  Marie 2j °Bek overleden 1/1/1829
Stinskosmas Karel °Bek 29/10/1826
42       
Dely Jacobus werkman °Torhout 14/messidorXII komt van Bekegem 5/5/1829
Plancke Sophia °Bek 37j
Dely Anna Th °Bek 17/7/1828
Potlood Philip
43       
DeMeulenaere Philip landbouwer °Aartr 64j overleden 9/8/1828
Blomme Marie wwe °Oed 50j
Demeulenaere Isabelle °Bek 20j
Demeulenaere Marie anne °bek 18j
Demeulenaere Frca °bek 16j
Demeulenaere Anna Marie °Bek 13j
Vandycke Amand werkman °Bek 26j gaat naar Zedelgem 1/3/1832
Van Thourout catharine werkvrouw °aartr 79j
Declerc Lucia °Roksem 18j overladen
Jonckheere karel °Aartr 26j knecht komt van Aartr 1/5/1829
Declerck ? °bek 13j komt van Roksem
Potlood Claeys Enghelbert
44       
Bonny Leonard werkman °eern 42j woont in nr 35 sedert 1/5/1827
Vandycke Sophia °Bek 31j
Bonny Joannes °Bek 10j
Bonny Coleta °Bek 7j
Bonny maria °Bek 4j overleden 1827
Bonny Louis °Bek 3j
Bonny Petrus °Bek 2j
Bonny Louise °Bek 26/6/1826 overleden 1829
Bonny Sophie °Bek 1829
Nieuwe familie
Decuyper Philippe werkman °Eern 1801 komen van eernegem 1/5/1827
Veys Cecilia °eern 1803
Decuyper Isabelle °Eern 1825
Stroobant Sophie °St Kruis 1809 ? gaat naar St Andries 13/6/1828
Decuyper Joanna Th °bek 4/10/1828
Soreyn Juliana  °Hooglede 1809 komt van Zerkegem 30/5/1829 dienstbode
Potlood Pollet wwe……?…….Marie Speecke
45       
Kindt Ferdinand werkman °Bek 33j overleden
Thaecke Joanna werkvrouw °Zerk 35j
Kindt Anna Th °bek 9j
Kindt Francies °Bek 7j
Kindt Louis °Bek 5j
Kindt Lucas °Bek 4j
Kyndt Karel °Bek 22/6/1826
Kindt Sophia °Bek 1829
Potlood Bernard Crop
45bis   
Vanmoortel Joannes werkman °Bek 44j
Derinck Anna Th °Bek 33j
Vanmoortel Philip °Bek 12j
Vanmoortel Sophia °Bek 11j
Vanmoortel anna Th °Bek 9j
Vanmoortel Louis °Bek 4j
Vanmoortel Henri ° Bek 2/5/1827 overleden
Vanmoortel Joanna Th °Bek 21/5/1828
46       
Roose Gaspard werkman °bek 44j
Naesens marie °Gistel 42j
Roose Anna spinster °Bek 19j
Roose Sophia °Bek 1812
 Andere familie
42 /40
Verdure Joannes workman °Bek 50j thans op nr 35B
Sanders marie °Roksem 74j overleden
Roose Anna °Bek 30j
Roose Sophia °Bek 3j
Roose Frca °Bek 45j komt van Eernegem 1/5/1828 behoeftige
Roose Petrus °Bek 1829
Potlood Carolus Vanhee
47       
Demeulemeester Anna (wweverplancke) °Zerk 56j
Plancke Marie Anna spinster °Bek 23j
Plancke Sophia °Bek 24j gaat naar bekegem 1/5/1829 in nr 42B
Pancke Francies workman ° Bek 19j
Dely Jacob workman °Torhout 14 mess XII gaat naar nr 42B
Dely Anna Th °Bek 17/7/1828
Plancke Joseph °Bek 1806
Zeebrouck Regina °Bek komt van Bekegem 1/5/1828  40j
Zeebrouck Jacob °bek 3/1825 komt van Bekegem 1/5/1828
Potlood Verplancke Joseph
47bis   
Cristiaen Regina wwe Billiauw werkvrouw °Torhout 53j
Dely Jacob werkman 23j °torhout gaat naar Bekegem nr 47 1/8/1829
Dely pieter 22j °torhout
Billiauw Regina werkvrouw °bek 19j overleden
Wintein?, isabelle  dienstbode ?Eern 28j komt van Eernegem 1/10/1829
Potlood Dely Pieter
48       
DeBeir Joannes landbouwer °Eern 48j
Kyndt eugenie °Eern 46j
DeBeir Coleta °bek 19j
Debeir Anna Th °Bek 17j overladen 1827
DeBeir Frca °Bek 16j
DeBeir Karel °Bek12j
Debeir Eduard °Bek 12j
Debeir Eugenie °Bek 9j
Debeir Rosalie °Bek 8joverleden 1827
Debeir Petrus °bek 6j
Jonckheere petrus dienstbode °eern 28j gaat naar Eern 1/5/1827
Deschacht Karel dienstbode °Zerk 1806 komt van Zerkegem 1/8/1828
48       
DeKeyser Amand landb °Westk 39j gaat naar Snell 10/5/1840
DeBeir Frca °Bek 29j
49       
Roose Philip werkman °Aartr 33j gaan naar Aartrijke 1/5/1831
Haeghebaert Anna Th °Aartr 33j
Roose Sophie °Bek 7j
Roose Coleta °Bek4j
Roose Lucia °Bek3j
Roose Louis °Bek 1j
Roose Frca °Bek 26 /8/1825
Maertens Lodewijk °aartr 17j komt van aartr 1/8/1831
49       
Vermeersch Pieter landman °Zarren16 vend VIkomt van Aartr 16/8/1831
Declercq?
Vermeersch Louis °Bek 3/3/1832          
50       
Bonny Philip werkman °eern 43j
Verbeke cath °Snell 39j
Bonny Joannes °Bek 8j
Bonny Francies °Bek 3j
Bonny Philip     °Bek 4/4/1827
51       
Messelier Philip °Zerk 30j workman
Maene Francisca °Bek 27j
Messelier Eugenie °Bek 4j
Messelier Hindryck °Bek 11/8/1826
Fraye Frca dienstbode °Zerk 18j gaat naar Zerkegem 1/5/1828
Messelier Francisca °Bek 28/8/1825
Messelier Louis °bek1822
Messelier Karel °Bek 1825
Potlood Sagaert Frans
51bis   
Samyn Bernard werkman °Koekelare 32j woont nr 25B
Vanmoortel Anne Th °Bek 32j
Samyn Karel °Bek 21/3/1826
51bis   
Degryse Joannes werkman °Ardooie 1791 komen van Ichtegem 1/5/1828 wonen op 52B
Tanghe Eugenie °Icht 1793
Mylle Petrus dienstbode °Eern 1804 komt van Eern 1/5/1829
Vanhoorne Isabelle dienstbode °Eern 1814 komt van Eern 1/5/1829
52bis   
Scheldeman Joannes werkman °Eern 25j gaan naar Eernegem 1/5/1830
Vanoverberghe Cecilia °Roksem 37j
Scheldeman Petrus °Bek 3j
Scheldeman Anna Th °Bek 15/2/1826
Scheldeman Regina °Bek 1/9/1829
52       
Scheldeman Francies werkman °Eern 22j komt van Eern 1/12/1831; gaat naar Eern 1/5/1839
52bis   
Vanoverbeke Karel werkman °Westk 60j overleden
Vanmassenhove Anne °eern 50j overleden
Rommelaere Therese °Bekegem 11j
Rommelaere Francies °Bek 6j soldaat 1/3/1829
53       
Vanoverberghe Hindryck metser °Roksem 38j
Rosseel Anna Th spinster °bek 33j
Vanoverberghe karel °bek 10j
Vanoverberghe Sophia °Bek 5j
Rosseel °Bek 68j overleden 2/4/1828
Vanoverberghe Joannes °Bek 16/7/1827 overleden 25/8/1828
Vanoverberghe Louis °Bek 15/8/1829
54       
Decoster Corneel werkman °Ett 30j
Vanhee Sophie °ett 28j
Decoster Marie °Ett 6j
Decoster Hinderick °ett 2j overleden 20/4/1829
Dhondt Francies dienstbode 14j gaat naar Ett 1/5/1828?
Decoster Rosalie °bek 23/1/1828
55       
Pollet Hendryck landman °Aartrijke 56j komen van Eern 1/5/1835
Speecke Marie Th °Kortem 60j
Weyts Isabelle °Eern30j
Pollet Carolus °Eern22j
Joanne Th °Eern 13j
Pollet  ?Conleyter?18j
55       
Crop Bernard °zerk 49j werkman
Defevere frca °Snell 51j
Crop Marie Anna °Bek 14j
Crop jacob °Houtave 20j
Potlood Proot Louis
56       
Lammens Joannes workman °Icht 26j gaan naar aartr 1/10/1836
Demeulenaere Barbara werkvrouw °aartr 51j komt van aartr 15/10/1829
Schepper Coleta spinster °Moere 1806
Potlood Vanhee Charles
57       
Tanghe Joannes °Bek 34j werkman
Degrande Sophia °St Andries 33j
Tanghe hendryck °Roksem 2j
Tanghe Marie Th °Roks 10/10/1826
Tanghe Louise °Bek 1829
Potlood Brouckmeersch           Mary?
58       
Haks Anna Pieters werkvrouw °aartr 80j overleden
Pieters pieter Joannes werkman °zerk 60j vertrekt 1/5/1829
Ferquyn Isabelle °Bek 9j
Clybauw Petrus dienstbode °Bek 13j
Potlood meulemeester P vermeersch Anna
58bis   
Pieters petrus werkman °Zerk 55j komen van Eern 1/5/1829
Declercq Isabelle huisvrouw °Bek 50j
Pieters Louis °Eern 7j
Pieters Anna °Eern 11j
Pieters Louise °eern 3j
Potlood Pieters Pieter
59       
Clibauw Philip werkman °aartr 45j overleden 18/9/1828
Pieters Joanna wwe Clybauw °Bek 43j
Clibauw Marie Anna °Bek 18j
Clibauw Coleta °Bek 11j
Clibauw Pieter °Bek 8jgaat naar Bekegem 1/5/1829
Clibauw Karel ° Bek 5j
Clibauw Anna Th °Bek 11/7/1827
Clibauw Louis °bek 1824
Potlood Mylle Pieter (87)
60       
Decleir Joanna wwe Philip Vereecke landbouwster °Aartr 53j
Vereecke Philip °Aart 27j
Vereecke marie Anna °Aartr 23j gaat naar Jabbeke 1/5/1827
Vereecke Anna Th °Aartr 21j
Vereecke Karel °Bek 20j
Vereecke Louis °Bek 11j
Schaessens Donaat dienstbode °Westk 17j gaat naar Westk 1/5/1827
Callewaert Petrus dienstbode °Coolskamp 38j komt van Aartr 7/9/1829
Ghysele Louis knecht °Gistel 1805 komt van Gistel 4/11/1827
Potlood Gielens henri
61       
Vanroose Pieter landbouwer °Roksem 32j gaan naar Jabbeke 12/11/1843
Vandenbussche Sophie °Koek 35j
Proot Coleta °Koek 11j voorkinderen
Proot Louis °Moere 8j
Proot Karel °Moere 7j
Vanroose Rosalie °Moere 4j
Vanroose Maria            °Moere 2j
Vanroose Isabelle °Moere 24/9/1827
Vergaerde Henri? knecht °Westk 35j komt van Roksem 1/10/1831, gaat naar Ett 1/5/1831
Potlood Vandenbussche Philippe
61       
Blomme Pieter landb °Oed 65j komt van Eern 20/1/1834
Vanhoteghem Marie Anne °Eern 70j
Potlood Blomme Pieter
62       
Demeulemeester Pieter landbouwer °Zerk 50j
Vermeersch Anna Th °Westk 32j
Demeulemeester Francisca °Zerk 20j
Demeulemeester Marie Anna °Zerk 19j gaan naar Zerkegem 1/10/1808
Demeulemeester Pieter °Zerk 18j
Demeulemeester Philip °Zerk 16j gaan naar Eernegem 1/5/1839
Demeulemeester Karel °Zerk 14j
Demeulemeester francies °zerk 8j
Demeulemeester Corneel °Zerk 6j
DemeulemeesterLouis °Zerk 5j
Demeulemeester Sophia °Zerk 3j
Demeulemeester Rosalie °Bek 6/1/1826
Demeulemeester Joanna °Bek11 jaar
Demeulemeester Idonia °Bek 11/12/1827
Pottier Anna Th dienstbode  °Bek 1809  van bekegem 24/6/1829
Demeulemeester Henry °Bek
Demeulemeester sanlotte? °Bek 5/1835
Demeulemeester seserya? °Bek
Demeulemeester Louise °Bek
Demeulemeester Frederik °Bek
Demeulemeester August °Bek
Potlood Aernoudt Bernard
63       
Kyndt Hindryk werkman °Bek 41j
Declerc catharina °Bek 40j
Kyndt Lodewijk °Bek 8j
Kyndt Karel °Bek 6j
Kyndt Amand °Bek 3j
Kyndt Petrus °Bek 1j
64       
Monteyne Joseph molenaar °Roksem 34j komen van Westkerke 1/5/1835
Blomme Anna Th °Eern 35j
Monteyne Bernard °Eern 6j
Monteyne Joanne °Eern 4j
Monteyne ?Loneys ? °Eern 3j
Monteyne Henri °Westk 9maand
Monteyne Marie Th °Westk 2j
Monteyne Amelia Th °Bekegem 2j
Monteyne Sophia °Bek 10 maand
65       
Willems August Deblauwe Anna wwe Jacob Willems spinster °Oud 70j
Deblauwe Maria °Westk 40j
63bis   
Lievens Joannes °Varsenare 35j man
Willems Anna  vrouw °Zerk 30j
Lievens marie Anna °Bek 3j
Lievens rosalie °Bek 4/9/1825 overleden 19/8/1828
Lievens Sofia °Bek 5/3/1828
Lievens Marie Godelieve °Bek 1829
64       
Dekeyser Engelbert werkman °Westk 37j overleden (daarna Jonckheere Pieter) komt vn Westk 1/5/1822
Blomme Isabelle °Eern 34j
Dekeyser Petrus °Eern 7j
Dekeyser Joannes °Bek 5j overleden
Dekeyser hendrrik °Bek 2j overleden
Pottier Coleta dienstbode °bek 17j
Dekeyser Henri °Bek 6/2/1828
Dekeyser Sofie °Eern 1/11/1827 komt van Eern
Jonckheere Louise ° Eern? 1838
Potlood Jonckheere Pieter
64bis   
Roose Petrus werkman °Bek 46j uit nr 68
Vereecke Isabelle °Aartr 33j
Roose Anna Th °Bek 14j
65       
Vandycke Joseph molenaar °Bek 47j
Blomme Anna °Bek 45j overleden
Pottier Anna meid °Bek 18j gaat naar Bekegem 27/6/1839
Verstraete Victoria dienstkind °Bek 2/2/1826 komt van Bek 1/11/1828
Vergaerde Isabelle Komt van Westkerke
66       
Vandenberghe Joannes wr landbouwer °Bek 55j overleden
Declercq Bernard werkman °Bek 47j
Blomme Rosalie spinster °Bek 43j
Declerc Sophie °Bek8j
Declercq Anna Th °Bek 6j
Declerc Rosalie °Bek 2j overladen in 1827
Jonckheere Petrus dienstbode °Roxem 36j
Vandewalle Karel dienstbode °Bek 1806 gaat naar Zerkegem 1/5/1837
67       
Pieters Francies werkman °Moere 64j wr overleden
67bis   
Beyts Joseph werkm °St Andries 1794 komen van Zerk 20/8/1827 naar Ett 2/8/1831 zonder verklaring te doen
Beyts Louis °Ett 1825
Potlood DeCuyper Philip
68       
Roose Pieter arbeider °bek 43j naar 64bis
Verheecke Isabelle werkvrouw 30j °Aartr
Roose Anna Th °Bek 11j
Saelens Karel dienstbode °Westk 13j gaat naar Westkerke 1/10/1828
69       
Kindt Joseph arbeider °Bek 61j
Maene Anna °Zerk 43j
Bonny Pieter dienstbode °Bek 21j overleden
Vanbossel Petrus Joannes strodekker °Lichtervelde 1803? Komt van Westk 1/4/1829
Maene Joanna dienstbode °Zerk 1814 komt van Zerk 24/8/1829
Debrune? Amelie dienstbode °Kortemark 1822  komt van Kortem 1/1/18281822, gaat terug 1/5/1836
70       
Jonckheere Maria werkvrouw wwe Severin Kindt °Zerk 60j overleden
Kindt Joannes °Bek 30j
(100) Kindt Petrus °Bek 25j
Kyndt Anna Th werkvrouw °Bek 22j gaat naar Zerkegem 1/6/1836
Potlood Jan Soreyn en Carolus ?Purefs?
71       
Roobaert Pieter werkman °Oostende 38j
Roseel Frca °Bek 28j gaat naar Westk 10/12/1845
Roobaert Francies °Bek 10j gaat naar Ett 1/8/1828
Roobaert Hindrijk °Bek 8j overleden
Roobaert Anna Th °Bek 5j
Roobaert Amandus °Bek 2j overleden
Roobaert Karolus °Bek 9/2/1827
XX      
Monteyne Charles molenaar °Roxem 38j komen van Roksem 2/5/1842
Monteyne Henri °Roxem 35j
Deroo Marie dienstmeid °Westk 26j
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.