Venditie in Bekegem 1853

VERKOOP VAN ROERENDE GOEDEREN IN BEKEGEM IN 1853 
 
Jean Vandecasteele “kleine landbouwer” te Roksem had ook nog een eigendom in de gemeente Bekegem. Deze bezittingen wenste hij van de hand te doen in een venditie of openbare verkoping aan de meestbiedende. Vandecasteele nam daarvoor kontakt op met notaris Ferdinand Depuydt die sinds vorig jaar z’n kantoor had te Eernegem. (In 1874 zou zijn zoon Delphin Depuydt dit kantoor overbrengen naar Gistel).
Notaris Depuydt deed de nodige moeite om deze venditie te Bekegem en omstreken voldoende bekend te maken. Hoe meer volk er op af kwam hoe meer mogelijke kopers die tegen elkaar
konden opbieden.
Op maandag 28 maart 1853 om drie ure in de namiddag was het dan zover.
Hierna geven wij een samenvatting van wat Bekegemse en Eernegemse mensen toen kochten en wat ze ervoor betaalden.
Het is duidelijk dat er ook personen van andere gemeenten bij de kopers waren. Bij sommige van de verkochte goederen wordt enige toelichting gegeven omdat het soms niet meer duidelijk is waarover het gaat.
1. Jacob Fierens, wonend te Bekegem :
-een schouwkleed 0,40 F
2. Karel Clybouw, werkman te Bekegem :
-twee koussen 0,60 F
3. Joannes Soreyn, werkman te Bekegem :
-een brouck 0,80 F
-een veste 1,– F
-twee hemden 1,50 F
4. Karel Vermoortel, werkman te Bekegem :
-twee schoenen 1,30 F
5. Jan De Keijser, landbouwer te Bekegem :
-zes taillooren (borden) 0,90 F
-nog zes taillooren          0,50fr
-tange en schoppe         0,50fr
-leeder (ladder)                              1 fr
-spaede                              2,25fr
-een mande                      0,40fr
-drie stoelen                     1,80fr
-een hoopken asschen 2,50fr
-drie houten rakels (harken) 0,30fr
-een hoop lang mest     10fr
Aan de prijs die voor die “vette” betaald werd kan men zien dat het volkse gezegde “str… is geld” zeker de waarheid is. Tien frank in 1853 was niet mis…
6. Anna Theresia Pieters, weduwe van Bernaerd Benoot, wonende te Eernegem :
-twee schotels 0,70fr
7. Louis Kyndt, werkman te Bekegem :
– zes kommen 0,30fr
– idem   1,30fr
8. Joseph Vanthuyne, kloefkapper te Eernegem
-een zoutvat     0,30fr
9. Philippe Vermoortel, werkman te Bekegem
-een pinte          0,80fr
Een “pint” is een inhoudsmaat voor vloeistoffen van 0 5468 l en voor melk van 0,7485 1.
10. Sophia Pollet, spinster te Bekegem :
-twee zoutvaten             0,50fr
11. Karel Cordy, landbouwer te Bekegem :
-twee pinten     0,30fr
-een aker            1fr
Aker : een koperen vat met een ijzeren hengsel zonder deksel. De aker wordt nooit op het vuur gezet. Wordt gebruikt voor het putten van water. (De Bo).
12. Coleta Pollet, bijzondere te Bekegem
-negen lepels    1fr
13. Karel Vandecasteele, werkman te Bekegem :
-een moor (waterketel) 0,80 F
14. Hendrik Vantyghem, landbouwer te Bekegem :
-een eingzel       0,70 F
Einsel ; ensel : knipwaag. (De Bo). In het nederlands noemt dit een unster : een eenvoudig weegtoestel voorzien van een veer. (Gr.Winkler Prins).
15. Karel Messelier, kleingebruiker te Bekegem :
-een strijkijzer 1,50 F
16. Karel Defevere, werkman te Bekegem :
-een handmes 0,50 F
-een greep en hauwe 0,80 F
Handmes : hammes = zo spreekt het volk een woord uit dat men in de schrijftaal “hakmes” “houwmes” spelt. Een stuk hout klieven met het hammes. (De Bo).
Greep : een vork met vier tanden.
Hauwe : hak. De hak en de spade waren de eerste echte werktuigen waarmede de grond werd bewerkt. Tot in de 19e eeuw werd bij ons de zware hak gebruikt om de grond te keren. De hak wordt ook gebruikt om grond op te hogen en aan te aarden (bv. bij aardappelplanten), om plantputten te maken, om onkruid weg te hakken. (L.Devliegher, Landelijk en ambachtelijk leven. Brugge 1992).
17. Eduard Debeer, landbouwer te Bekegem :
-een handmes 0,80 F
18. Francis Messelier, werkman te Bekegem :
-wat oud ijzer 0,30 F
-beddebak 1,50 F
19. Philippe fiesselier, werkman te Bekegem :
-naeijkussen 0,10 F
20. Francis Pieters, werkman te Bekegem :
-twee slegte lampen 0,10 F
-een mande 0,30 F
Twee slegte lampen : wat moeten wij ons daarbij voorstellen ? Over gloeilampen gaat het niet. Die werd pas in 1879 door Edison uitgevonden. Waarschijnlijk gaat het hier om petroleumlampen,
21. Jan Pottier, landbouwer te Bekegem :
-twee akers       0,30 F
22. Philippe Vandemortel, landbouwer te Bekegem:
-ydel graen maete 1,70 F
Ydel = leeg. Graen maete, graanmaat : cylindervormige inhoudsmaat van hout of ijzer, aan de bovenkant voorzien van een ondersteunende middenregel waarover een stok heen en weer geschoven wordt bij het effen strijken van het graan. (Landelijk en ambachtelijk leven).
23. Francis Segaert, kleingebruiker te Bekegem :
-horlogie 10,50 F
24. Cornelis Decoster, werkman te Bekegem :
-een seule (emmer) ` 0,60 F
25. Karel Pieters, landbouwer te Bekegem :
-een kuijpe 1,40 F
26. Jan Vermoortel, kleingebruiker te Eernegem :
-een kuijpe 1,60 F
27. Jacob Sanders, landbouwer te Bekegem :
-een greep (vork) 1,– F
-een mande 0,20 F
28. Karel Germonprez, landbouwer te Bekegem :
-drie houten rakels 0,20 F
29. Pieter Kyndt, kleingebruiker te Bekegem :
-een trog , 3,50 F
30. Francis Rabaey, landbouwer te Bekegem :
-een hoop strooy 6,50 F,
31. Karel Vanhee, landbouwer te Bekegem :
-een kaske 4,– F
Bovenop de koopsom moesten nog kosten betaald worden van 10 ct per frank. In deze verkoping zien wij heel wat inwoners van Bekegem de revue passeren.
Bij het opmaken van deze akte werden de volgende inwoners van Eernegem aangezocht als getuigen:  Désiré Soreyn, schoenmaker en August Wielmaker, schrijver.
Bron : RAB. Register 132. Notariaat F.Depuydt, Eernegem, akte nr. 19
verschenen in “Den Utfanc”
Logo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.