Lotelingen 1799-1909

Lotelingen van Bekegem (1799-1909)

Lotelingentrommel
 
Toen de Franse Revolutie op 19 fructidor VI (5/9/1798) de conscriptiewet uitvaardigde moesten alle jonge mannen tussen 20 en 25 jaar zich aanmelden voor een eerste lichting van 200.000 soldaten. Dit gebeurde nog zonder loting.
De wet op de loting dateert van 28 germinal VII (17/4/1799). Vanaf toen moesten alle jongelingen die 19 jaar oud werden zich jaarlijks in de kantonhoofdplaats aanbieden om door middel van loting te bepalen of men al of niet soldaat moest worden. De lotelingen van Bekegem moesten zich begeven naar Gistel tesamen met de jongeren uit de gemeenten Eernegem, Ettelgem, Gistel, Leffinge, Leke, Mariakerke, Moere, Oudenburg, Roksem, St.Pieterkapelle, Slijpe, Snaaskerke, Westkerke, Wilskerke, Zande, Zandvoorde en Zevekote. Enkel in de jaren 1816 en 1817 werd de loting gehouden in  Eernegem (zie aldaar bij deze jaren).
In het Provinciaal Archief van West-V1aanderen in St.Andries-Brugge bevinden zich de  militieregisters vanaf 1815 waaruit onderstaande gegevens gehaald werden. Voor wat de periode
1799-1814 betreft kon gebruik gemaakt worden van een lijst die zich bevind in het Rijksarchief te Brugge (Gemeente Bekegem, militie nr. 487, “Etat de tous les individus susceptibles de concourir à la formation de la milice nationale”) opgemaakt door maire F. Vandekynderen. Merkwaardig is dat alle namen op deze lijst ook voorkomen in het register van 1815. Vandaar dat dit jaar uitzonderlijk groot is met niet minder dan 44 namen.
Vanaf het jaar 1849 werden de lotelingen opgeroepen op 20-jarige leeftijd. Wanneer men dus van een jongere z’n geboortejaar kent kan die gemakkelijk terug gevonden worden in deze registers. In de militieregisters zelf werd een fysische beschrijving van de loteling opgenomen tot het jaar 1871.
Deze beschrijvingen werden hier om practische redenen niet opgenomen. De geinteresseerde kan dit namelijk gemakkelijk zelf terug vinden gezien het registernummer telkens vermeld wordt.
Het lotelingensysteem werd afgeschaft op 18 november 1909. Vanaf die datum werd de persoonlijke dienstplicht ingevoerd, evenwel met êên zoon per gezin. Het systeem ingevoerd door de Franse Revolutionairen had dus 111 jaar bestaan.
 
Enige toelichting bij de hierna vermelde gegevens :
 
1e lijn : naam van de loteling, geboorteplaats en -datum. Indien dit Bekegem was wordt dit afgekort tot de letter “B”. Eventueel wordt ook het beroep vermeld.
2e lijn : naam van de ouders.
3e lijn : opmerkingen. Dit kan zijn het getrokken nummer indien met zekerheid gekend ; de grootte van de loteling en bemerkingen in verband met z’n lichamelijke toestand. Ook gegevens over de opname in het leger, naam van de eventuele plaatsvervanger, en meer andere interessante zaken.
Alle namen werden genoteerd zoals ze in de militieregisters voorkomen. De schrijfwijze ervan kan nogal eens verschillen tussen vader en zoon of broer.
Verder kan ik ook nog verwijzen naar de militieattesten als huwelijksbijlagen van de Burgerlijke Stand voor de periode 1807-1842. Een samenvatting ervan werd gepubliceerd in Gestella-Krantje jg. 20 nr. 4 juli-september 1998.
Andre VAN POUCKE
Roksem.
 
 

1815. nr. 15

VANDEKYNDEREN LOUIS °B 3/9/1781
Ferdinand (maire) en Eleonore Moyaert
1 – 1,53m – te klein en zwakzinnig.
VERBEKE JEAN FRANCOIS °Snellegem 13/7/1789
François en Cath. Dobbelaere
2 – 1,58m – geschikt 31/5/1817.
VANMOORTEL HENRI °B 14/1/1791
Laurent en Genevieve Rosseel
3 – 1,59m – 3 jaar dienst bij 30e bat. êe comp. Vervorming van
rechterarm tijdens de dienst.
VANDEKYNDEREN JEAN °B 26/11/1795
Ferdinand (maire) en Eleonore Moyaert
4 – 1,67m – geschikt 15/3/1820, 29e bat. “flanqueur”.
VANDENBERGHE JEAN FRANCOIS °B 17/9/1790
Charles en Marie Denys
5 – 1,61m – geschikt.
VAN DYCKE Charles °B 5/6/1789
Corneille en Jeanne Vanborsel
6 – 1,68m – heeft 7 jaar dienst gedaan. Schreef een brief uit
Toulon (F).  Zie Kroniek Bekegem, Eernegem, Ichtegem, blz. 36.
CLIBOUW PHILIPPE °Aartrijke 19/6/1783
Jean en Reine Tyckewaert
7 – 1,63m – vrij is gehuwd.
BLIEK BERNARD °B 5/7/1780
Jean en Josine Foye
8 – 1;56m – vrij is gehuwd. Verblijft te Ichtegem.
VERHEECKE HENRI JOSEPH °Aartrijke 27/7/1780
Louis en Jeanne Declerck
9 – 1,63m – vrij is gehuwd.
VAN ROOSE PIERRE °B 25/1/1785
Augustin en Marie Sanders
10 – 1,62m  vrij is gehuwd.
BONNY PHILIPPE JACQUES °Eernegem 2/11/1785
Pierre en Anne Vanhoutte
11 – 1,65m – kreupel aan de rechterhand.
KYNDT PIERRE JACQUES °B 23/3/1791
Joseph en Isabelle Scharlaeken
12 – 1,53m – te klein.
VAN ROOSE GASPAR °B 19/6/1783
Augustin en Marie Sanders
13 – 1,64m – vrij is gehuwd.
VANMOORTEL BERNARD °B 28/7/1781
Jean en Isabelle Vanhille
14 – 1,62m – vrij is gehuwd. Verblijft te Eernegem.
JONCKHEERE PIERRE JACQUES °Roksem 9/9/1794
Jeanne Isabelle
15 – 1,57m – te klein en zwakzinnig.
VANMOORTEL FRANCOIS °B 19/2/1780, timmerman
Laurent en Jeanne Rosseel
16 – 1,63m – vrij is gehuwd.
VAN DYCKE PHILIPPE JACQUES °Roksem 13/11/1791
Corneille en Jeanne Vanborsel
17 – 1,65m – beeft.
BOFFEL CHARLES °Aartrijke 27/1/1783
Pierre en Anne Jacques
18 – 1,60m – vrij is gehuwd.
VANMASSENHOVE LOUIS °B 16/7/1795
Pierre en Anne Ther. Lannoye
19 – 1,59m – vrij zoon van weduwe.
NEUVEROEN HENRI °Zerkegem 18/6/1793
?
20 – afwezig, ingeschreven in Nieuwmunster.
VANMOORTEL LAURENT °B 9/3/1784
Laurent en Jeanne Rosseel
21 – 1,62m – vrij zoon van weduwe.
VERPLANCKE CORNEILLE °B 23/10/1794
Henri en Anne Meulemeester
22 – 1,30m – te klein.
SEEBROUCK JEAN °B 17/12/1780
Pierre en Cecile Vanmoortel
23 – 1,64m – vrij is gehuwd.
VAN DAMME JEAN °Snellegem 13/3/1792
Jean en Françoise Demeulenaere
24 – 1,81m ~ werd vervangen door Jean Delaere uit Kachtem.
DEFLOO PIERRE LEOPOLD °Eernegem 21/10/1795
Daniel en Marie Ther. Parmentier+
25 – 1,57m – vrij als oudste van minderjarige kinderen.
VANMOORTEL JACQUES °B 25/6/1795
Laurent en Jeanne Rosseel
26 – epilepsie.
DECLERCK PIERRE JAQUES °B 1/7/1791
Jacques en Jeanne Janssens
27 – 1,71m – heeft 3 jaar en 9 maanden dienst.
LAUWERS JEAN FRANCOIS °B 14/12/1794
Pierre en Marie Anne Vermeulen
28 – 1,54m – te klein.
LOGGE PHILIPPE JACQUES °B 5/2/1795
Philippe en Marie Anne Denys
29 – 1,64m – vrij zoon van weduwe, kostwinner.
BONNY LEONARD °Eernegem 1784
Pierre en Anne Vanhoutte
30 – 1,65m – kreupel aan het linkerbeen.
VANMOORTEL JEAN °B 5/8/1786
Laurent en Jeanne Rosseel
31 – 1,56m – vrij is gehuwd.
MOYAERT LOUIS °B 23/3/1781
Cornil en Genevieve Defraeye
32 – 1,65m – vrij is gehuwd. Verblijft te Leffinge.
BONNY PIERRE JEAN °Eernegem 1793
Pierre en Anne Vanhoutte
33 – 1,64m – wonden aan het been.
KYNDT FERDINAND °B 13/6/1792
Alexis en Marie Jonckheere
34 – 1,68m – geschikt.
CORDONNIER CHARLES °B 16/4/l794
Jacques en Cecile Quackelbeen
35 – 1,57m – epilepsie vastgesteld door de maire en de miliciens
POTTIER PIERRE SAMUEL °B 5/4/1787
Pierre en Marie Anne Billiauw
36 – 1,68m – enige zoon van weduwe.
PIETERS JOSEPH °B 17/3/1788
Pierre en Reine Vandaele
37 – 1,58m – ontslagen wegens letsel opgelopen tijdens de dienst
KYNDT JOSEPH °B 2/7/1796
Joseph en Isabelle Scharlaeken
38 – 1,6Om – geschikt.
VANMOORTEL PIERRE JOSEPH °B 23/2/1796
Henri en Christine Kyndt
39 – geschikt.
VAN ROOSE JOSEPH °B 5/8/1793
Augustin en Marie Sanders
40 – 1,65m7- vergroeiing aan het scheenbeen(rechterkant).
DEBLAUWE HENRI °B 10 vendemiaire 5
Guillaume en Marie Anne Kyndt
41 – 1,68m – zoon van weduwe.
PIETERS CHARLES °B 15/9/1780
Pierre en Anne Ackx
42 – 1,63m – geschikt.
KYNDT JEAN FRANCOIS °B 22/1/1787
Alexis en Genevieve Vanhooren
43 – 1,69m – heeft meer dan 8 jaar dienst.
KYNDT HENRI °B 16/8/1784
Alexis en G. Vanhooren
44 – 1.57m – vrij vader méér dan 70 jaar.
 

1816.

nr. 41 (aanvullende lichting 1e jaar).
Deze loting gebeurde te Eernegem tesamen met de gemeenten Roksem, Aartrijke, Leke, Ettelgem, Zande, Moere, Eernegem, Snellegem en Jabbeke.
 
VERPLANCKE PIERRE °B 21 nivose 5
Henri en Anne Meulemeester
1 – is overleden.
D’HERT FRANCOIS JOESEPH °B 22 nivose 5
Jean en Cath. Dobbelaere
2 – vrij enige zoon.
CASTIAEN HENRI °Eernegem 27/8/1797
Francois en Marieanne Malfait
3 – vrij enige zoon.
BERQUIN LOUIS °B 14/4/1797
Joseph en Caroline Floré
4 – 1 jaar uitstel te klein – +1/8/1817.
VANDENBERGHE FRANCOIS °B 29 germinal 5
Charles en Marie Denys
8 – 1 jaar uitstel, te zwak.
LOGGHE PIERRE °B 1797
Philip en Marie Anne Denys
10 – geschikt.
 
Aanvullende lichting 2e jaar nr.42.
Deblauwe Henri en Kyndt Joseph : staan beiden op de lijst van 1815.
 
Aanvullende lichting 3e jaar nr.43.
Logge Philippe, Vanmassenhove Louis, Vanmoortel Jacques en Defloo Pierre staan op de lijst van 1815.
 
Aanvullende lichting 4e jaar. nr.44.
Jonckheere Pierre, Cordenier Charles, Lauwers Jean, staan op de lijst 1815.
 
Aanvullende lichting 5e jaar. nr.45.
Van Roose Joseph en Bonny Pierre staan op de lijst van 1815.
 

1817.

nr. 65. Aanvullende lichting le jaar.
Cordonier Charles, Lauwers Jean en Jonckheer Pierre staan op de lijst van 1815.
 
Aanvullende lichting 2e jaar. nr. 66.
Logge Philippe, Deflo Pierre, Van Massenhove Louis en Vanmoortel Jacques staan op de lijst 1815.
 
Aanvullende lichting 3e jaar. nr. 67.
Deblauwe Henri en Kyndt Joseph staan op de lijst 1815.
 
Aanvullende lichting 4e jaar. nr. 68.
D’Hert Francois, Castiaen Henri, Vandenberghe Francois, Logge Pierre en Berquin Louis staan op de lijst 1816.
 

1818. nr. 87.

DE LY JEAN JOSEPH °Torhout 25 nivose 6
Charles en Anne Christiaen
zoon van weduwe.
VANDENBERGHE FRANCOIS JOS. °B 29 germinal 5
Charles en Marie Denys
geschikt.
KINDT CHARLES °B 22/2/1799
Zlex en Marie Jonckheere
geschikt.
VANDYCKE AMAND °B 17/10/1799
Pierre en Marie Blomme
geschikt.
LAUWERS CHARLES °Roksem 3/7/1799
Pierre en Marieanne Vermeulen
geschikt.
VANHECKE JEAN FRANCOIS °Ingelmunster 6/7/1799
Albert en Therese Alvoet
geschikt.
VEREECKE PHILIPPE °Aartrijke 28/6/1799
Philippe en Jeanne Decleir
geschikt.
VERPLANCKE JEAN °B 7/11/1799
Henri en Anne Marie Meulemeester
te klein. (4 voet, 9 duim, 9 lijnen).
KINDT JEAN JACQUES
Joseph en Isabelle Scharlaeken
geschikt.
VANMOORTEL Eugène (Arsène) °B 5/9/1799
Henri en Christine Kindt
te klein. (4-9-9).
BILLIAUW HENRI °B 29/7/1799
Jean en Isabelle Vanhoestenberge
vrij oudste van wezen.
DEVOS JACQUES °B 27/3/1799
Guillaume en Isabelle Vanmassenhove
??
 

1819. nr. 91.

LOGGE JEAN BAPTIST °B 30 prairial 8
Phi1ippe+ en Marie anne Denys
vrij kostwinner.
JONCKHEERE JACQUES °B 27 frimaire 9
François en Jeanne Storme
geschikt.
VANDENBERGHE AMAND ETIENNE °B 15 pluviose 8
Etienne en Marie Anne Vandycke
geschikt.
 

1820. nr. 95.

LOGGE JEAN BAPTIST °B 30 prairial 8
Philippe en Marie anne Denys
1 jaar uitstel voor te klein.
KYNDT PIERRE JACQUES °B 7 thermidor 9
Alex en Marie Jonckheere
geschikt.
 

1821. nr. 99.

DEFLO AMAND °Eernegem 25 prairial 10
David en Godelieve Billion
1 – te klein.
KYNDT AMAND °B 6 prairial 10
Joseph en Isabelle Scharlaeken
3 – geschikt.
VANMASSENHOVE PIERRE °B 8 messidor 10
Pierre en Therese Delannoye
2 – geschikt.
VERDEURE JEAN ARNOULD °B 17 floreal 10
Marie Anne Verdeure
4- te klein.
 

1822. nr. 103.

DEFLO AMANDUS °Eernegem 25 prairial 10
David en Marie God. Billiau
1 jaar vrij te klein.
DELY JACOBUS °Torhout 14 messidor 11
Carolus en Regine Christiaen+
geschikt.
JONCKHEERE FRANCOIS HENRI °B 17 thermidor 11
François en Jeanne Storme
1 jaar vrij te klein en “kwaed zeer”.
 

1823. nr. 107.

DEFLO Amandus
zie 1822. 1 jaar vrij voor oogziekte.
CUVELIER FRANCOIS °B 2 messidor 12
Pierre en Cath. Verdeure
1 jaar uitstel te klein. (1-5-5).
CROP JOSEPHUS °B 29/4/1804
Bernard en Françoise Defevere
1 jaar uitstel te klein. (1-5-4).
VANHEE FRANCOIS JOS. °Ettelgem 21/2/1804
Jean en Marie Ther. Holyvoet
1 jaar uitstel te klein (1-4-8).
KYNDT AMANDUS °B 3 vendemiaire 13
Amandus en Marie Anne Verdeure
geschikt 6e reserve.
 

1824. nr. 111.

CROP JOSEPHUS
zie 1823
geschikt.
DEFLO AMANDUS
zie 1823.
CUVELIER FRANCOIS
zie 1823.
VANHEE FRANCOIS
zie 1823.
POTTIER CLEMENS °B 19/10/1805
François+ en Cecile Vintevogel
1 jaar uitstel te klein (1-5-6).
DELY PETRUS °Torhout 29/4/1805
Carolus en Eugenia Christiaen
1,57m – 1 jaar uitstel zoon van weduwe.
CROP JACOBUS °Houtave 19/9/1805
Bernard en Françoise Defevere
1 jaar uitstel te klein.
 

1826. nr. 122.

VERPLANCKE FRANCISCUS °B 20/1/1807
Hendrik en Anne Meulemeester
1,66m – zoon van weduwe, kostwinner.
POTTIER KAREL JOS. °B 14/9/1807
Franciscus en Cecilia Vintevogel
1,69m – geschikt.
POTTIER KAREL  JOS. °B 23/10/1807
Henricus en Leonora Kyndt beide+
1,57m – geschikt.
 

1827. nr. 128.

VERPLANCKE FRANCISCUS
zie 1826.
DEBLAUWE FRANCISCUS °B 8/4/1808, dienstbode
Guillaume en Marie Anne Kyndt beide + (pupil Karel Boffel)
1,62m – vrij voor etterwonden.
KYNDT KAREL °B 13/11/1808, wever
Karel en Antonasia Tagon
1,67m – 1 jaar vrij zoon van weduwe
VERHEECKE LUDOVICUS °B 4/8/1808, landbouwer
Philip en Johanna Decleir
1 jaar vrij voor etterwonden.
MEULEMEESTER PETRUS °Zerkegem 24/4/1808, landbouwer
Petrus en Francisca Vandewege
1,69m – geschikt voor 4e afd. reserve.
BOFFELS PETRUS JACOB °B 26/12/1808
Karel en Johanna Kyndt
1,61m – finaal vrij onnozel zijnde.
 

1828. nr. 134.

VERPLANCKE.FRANClSCUS
zie 1826.
KYNDT KAREL
zie 1827.
VEREECKE KAROLUS °B 12/10/1809
Hendrik en Anna Pottier
3 – 1 jaar uitstel, zoon van weduwe
ROMMELAERE FRANCISCUS °B 20/11/1809
Joannes en Anna Vanmassenhove
4 – 1,65m – geschikt.
VANLOO ENGELBERT °B 5/2/1809
Joannes en Anna Menu
5 – 1,54m – 1 jaar vrij te klein.
VERPLANCKE FRANCISCUS °B 26/8/1809
Henri en Anna Meulemeester
6 – 1,56m – geschikt.
VERHELST JOANNES °B 21/1/1809
Joannes en Helena Govaert
7 – 1,65m – geschikt.
PIETERS LUDOVICUS °Moere 17/10/1809
Francis en Isabelle Nobis .
8 – 1,55m – 1 jaar vrij te klein.
 

1829. nr. 140.

VERPLANCKE FRANCISCUS
zie 1826.
KYNDT KAROLUS
zie 1827.
VEREECKE KAROLUS
zie 1828.
KNOCKAERT FERDINAND °Jabbeke 14/12/1810
Petrus en Sophia Nuttin
4 – 1,45m – 1 jaar uitstel te klein.
CUVELIER PETRUS °B 4/3/1810
Petrus en Cath. Verdeure
5 – 1,66m – 1 jaar uitstel, broer in dienst
DESENDRE HENRI JOSEPH °B 29/4/1810
Antonius en Victoria Vanraefelghem
6 – 1,61m – 1 jaar uitstel zoon van weduwe.
DEFLOO KAREL JOZEF °B 25/2/1810
David en Godelieve Billiouw
7 – 1,64m – geschikt.
BUFFEL PHILIPPE JACOB °B 15/4/1810
Karel en Johanna Kyndt
8 – 1,55m – 1 jaar uitstel zoon van weduwe.
 

1830. nr. 146.

VERPLANCKE FRANCISCUS
zie 1826.
KYNDT KAROLUS
zie 1827.
VEREECKE KAROLUS
zie 1828.
KNOCKAERT FERDINAND
zie 1829.
CUVELIER PETRUS JACOB
zie 1829. Is overleden 12/11/1829.
DESENDRE HENDRIK
zie 1829.
DEFLO FRANCISGUS JACOB °B 12/10/1811
David en God. Billiouw
7 – 1,69m – vader overleden. Geschikt, er zijn nog 4 zoons
PIETERS JAN BAPTIST °B 26/10/1811
Pieter en Isabelle Declercq
8 – 1,55m – vrij wegens stijve L-arm.
TYBERGHIEN JEAN FRANCOIS °Eernegem 22/4/1811
Jacob en Maria God. De Clerck
9 – 1,79m – geschikt.
MEULEMEESTER PHILIPPUS °Zerkegem 8/9/1811
Petrus en Veronica Vandeweghe+
10 – 1,55m – 1 jaar vrij te klein.
 

1831. nr. 152.

KYNDT KAROLUS
Zie 1827.
VEREECKE KAROLUS
zie 1828.
KNOCKAERT FERDINAND
zie 1829.
DESENDRE HENRI
zie 1829.
ROMMELAERE PIERRE °B 14/6/1812
Jan Baptist en Anna Ther. Vanmassenhove
1,57m – 1 jaar vrij broer in dienst.
VERHELST PHILIP °B 6/1/1812
Joannes en Helena Govaert
1,73m – geschikt (4e regiment reserve).
 

1832. nr. 158.

VEREECKE Karolus, KNOCKAERT Ferdinand, DESENDRE Henri, ROMMELAERE Pierre : zie vorig jaar.
BQFFEL HENRI °B 14/4/1813
Karolus en Joanna Kyndt
1,53m. – 1 jaar vrij te klein.
TYBERGHEIN CAREL °Eernegem 10/3/1813
Jacobus en Maria God. Declercq
1,81m – geschikt.
VERSTRAETE PIETER °Roksem 3/7/1813, wagenmaker
Pieter, herbergier, en Isabella Aernout
1,67m – 1 jaar vrij enig kind.
MEULEMEESTER CAREL FRANS °B 18/9/1813, peerdeknecht
Pieter en Veronica Vande Weghe
1,52m – 1 jaar vrij te klein.
SOREYN DESIDERIUS °Gistel 5/1/1813, schoenmaker
Louis en Isabella De Muynck ?
1,67m – geschikt.
 

1833. nr. 164.

KNOCKAERT Ferdinand, DESENDRE Henri, ROMMELAERE Pieter : zie vorig jaar.
BOFFEL HENRI
zie 1832. Vrij, mist een vingerlid aan de R-hand 19/3/1833.
DE BEIR CAREL AMANTUS °B 10/5/1814
Joannes en Eugenia Kyndt
1,51m – 1 jaar vrij te klein.
DE BEIR EDUARD BERNARD °B 10/5/1814
tweelingbroer voornoemde
1,51m – 1 jaar vrij te klein.
LOMBARY FRANS °B 5/4/1814
Franciscus en Marianne Meulemeester
1.48m – 1 jaar vrij te klein.
VERHELST CAROLUS °B 26/4/1814
Jan Baptist en Helena Govaert
1,70m – 1 jaar vrij broer in dienst.
VANLOO JAN JACOB °B 21/2/1814
Jan en Anna Ther. Menu
1,63m – geschikt  – 9e Linieregiment tot 15/3/1841
Op 5/6/1847 vervanger van Clement Jouniaux uit Baudour (Heneg.)
 

1834. nr. 170.

ROMMELAERE Pieter, DE BEIR Carolus en Eduard, LOMBARY Frans, VERHELST Carolus : zie vorig jaar.
DE MUYNCK FERDINAND FRANCOIS °B 21/12/1815
Franciscus en Sophia MISSUWE
1,62m – geschikt 10e reg.infanterie reserve.
Op 18/10/1838 afgezet wegens kamerdiefstal.
VANHEE HENRI JOSEPH °B 7/6/1815
Joannes en Anna Ther. Hollevoet
1,63m – geschikt.
VANDEKYNDEREN FERDINAND °B 30/5/1815
Ferdinand en Francisca Lauwers
1,64m – geschikt.
VAN MOORTEL PHILIPPE °B 21/5/1815
Joannes en Anna Ther. Derynck
1,62m – geschikt.
 

1835. nr. 176.

ROMMELAERE Pieter, DE BEIR Carolus en Eduard, LOMBARY Frans, VERHELST Carolus : zie vorig jaar.
PIETERS JAN BAPTIST  °B 7/2/1816
Joseph en Isabella Vanraefelghem
1,65m – geschikt 12e liniereg. reserve.
BONNY FRANCISCUS JOSEPHUS °B 11/4/1816
Charles en Theresia Vergaerde
1,67m – geschikt.
BONNY JEAN FRANCOIS °B 2/12/1816
Leonard en Josepha Vandycke
1,63m – geschikt.
VUYLSTEKE CHARLES °B 16/2/1816
Charles en Josepha Christiaens
1,56m – geschikt.
 

1836. nr. 185.

DE BEIR Charles en Edouard, LOMBARY Frans en VERHELST Carolus zie vorig jaar.
POTTIER JOANNES °B 23/10/1817
Louis en Godelieve Billiouw
1,66m – 1 jaar vrij wegens oogontsteking.
CLYBOUW PETRUS °B 28/11/1817
Philip en Joanna Pieters
1,67m – geschikt 7e Liniereg. reserve.
PROOT LOUIS °Moere 10/1/1817
Cypriaan en Sophie Vandenbussche
1,61m – 1 jaar vrij voor “velziekte”.
ROOBAERT FRANCISCUS °B 17/3/1817
Petrus en Francisca Rosseel
1,69m – geschikt.
VANDEKYNDEREN HENRI JOSEPH °B 25/5/1817
Ferdinand en Victoria Lauwers
1,7Om – geschikt.
VANOVERBERGHE CAREL LOUIS °B 27/2/1817
Henri en Anna Ther. Rosseel
1,68m – geschikt.
 

1837. nr. 194.

DE BEIR Charles en Eduard, LOMBARY Frans, VERHELST Charles, POTTIER Joannes : zie vorig jaar.
VANHEE FERDINAND JOSEPH °B 15/4/1818
Joannes en Anna Ther. Hollevoet
1,57m – vrij mismaaktheid aan de borst.
PIETERS JOANNES °B 27/6/1818
Joseph en Isabelle Vanraefelghem
1,66m – 1 jaar vrij broer in dienst.
BONNY JOANNES JOSEPH °B 8/3/1818
Philip en Catharina Verbeke ?
1,67m – geschikt 1e reg. infanterie reserve.
VANLOO HENRI °B 21/12/1818
Joannes en Anna Menu
1,61m – 1 jaar vrij broer in dienst.
DE KEYSER PETRUS PAULUS °Eernegem 22/5/1818
Engelbert en Isabelle Blomme
1,65m – geschikt.
VUYLSTEKER JOSEPH °B 22/6/1818
Pieter en Christiaen Genoveva
1,62m – geschikt.
KYNDT LOUIS °B 15/8/1818
Henri en Cath. Declerck
1,55m – 1 jaar vrij te klein.
 

1838. nr. 203.

POTTIER Joannes en PIETERS Jean : zie vorig jaar.
VANMOORTEL FRANCISCUS °B 7/6/1819
Jacobus en Cath. De Beir
1,63m – geschikt 3e Linie reg. reserve 14/3/38.
KYNDT FRANCISCUS XAVIERIUS °B 24/9/1819
Ferdinand en Joanna Taecke
1,69m – geschikt.
PROOT CAREL FRANCOIS °Moere 21/3/1819
Cypriaan en Sophia Vandenbussche
1,62m – geschikt.
MEULEMEESTER FRANCISCUS °B 26/5/1819
Petrus en Anna Ther. Vermeersch
1,77m – geschikt.
HEMELMAN JOANNES FRANCISCUS °B 22/3/1819
Jean Francois en Anna Ther. Pottier `
1,67m – geschikt.
 

1839. nr. 212.

POTTIER Joannes en PIETERS Joannes : zie vorig jaar.
MEULEMEESTER CORNELIS JOSEPHUS °Zerkegem 12/10/1820
Petrus en Anna Ther. Vermeersch
1,66m – geschikt 5e linie reg. 29/4/1839.
KNOCKAERT FRANCISCUS °B 24/11/1820
Petrus en Sophia Nuttens
1,60m – geschikt.
CLYBOUW CHARLES JOSEPH °B 6/10/1820
Philippe en Joanna Pieters
1,65m -1 jaar vrij broer in dienst.
DEMUYNCK HENRI JOSEPH °B 30/10/1820
Franciscus en Sophia Missuwe
1,72m – geschikt.
VAN TYGHEM HENRI JOSEPH °B 10/4/1820
Joannes en Marie Anne Lauwers
1,50m – 1 jaar vrij te klein.
DE BEIR PETRUS JOANNES °B 27/6/1820
Joannes en Eugenia Kyndt
1,60m – geschikt.
MESSELIER LOUIS °B 11/9/1820
Philippe en Francisca Maene
1,6Om – geschikt.
 

1840. nr. 221.

POTTIER Joannes en PIETERS Joannes : zie vorig jaar.
KEYZERS JOANNES °B 19/8/1821
Engelbert en Isabelle Blomme
1,75m – geschikt 6/5/1840.
PIETERS LOUIS FRANCISCUS °Eernegem 26/12/1821
Petrus en Isabelle Declerck
geschikt – 9e linie reg. 6/5/1840
In 1849 vervanger van Philippe Janssens uit Oudenburg.
KYNDT CAROLUS JACOBUS °B 14/2/1821
Henri en Catharina Declerck
1,52m – 1 jaar vrij te klein.
HEMELMAN LOUIS °B 18/6/1821
Jan Frans en Anna Ther. Pottier
1,63m – geschikt.
MAERTENS FRANCISCUS °Aalter 19/8/1821
Joseph en Marie Ther. Gekiere
1,66m – geschikt.
PLOVIE CAROLUS JOSEPHUS °B 5/8/1821
Franciscus en Apolonia Rosseel
1,61m – geschikt.
CUVELIER CAROLUS JOSEPHUS °B 17/12/1821
Petrus en Cath.Verdeure
1,70m – finaal vrij omdat broer dienst uitgedaan heeft
CHRISTIAEN CAROLUS °B 2/2/1821
Henri en Isabelle Dely
1,55m – geschikt.
 

1841. nr. 230.

PIETERS JOANNES °B 27/6/1818
Joseph en Isabelle Vanraefelghem
1 jaar vrij broer in dienst.
KYNDT LOUIS °B 11/7/1822
Ferdinand+ en Joanna Taecke
1,67m – geschikt 1e reg.artillerie.
BLOMME CAROLUS °Eernegem 10/6/1822
Anna Theresa
1,62m – geschikt 10e linieregiment 15/3/1843
VANMOORTEL Carolus °B 27/1/1822
Jacob en Cath. De Beir
1,61m – verminkt aan de R-hand
MEULEMEESTER LOUIS FR. °Zerkegem 25/3/1822
Petrus en Anna Ther. Vermeersch
1,77m – vroeg vrijstelling voor hoofdzeer – goedgekeurd.
 

1842. nr. 239.

KYNDT AMANDUS °B 20/7/1823
Laurent en Catharine De Clerck
1,66m – geschikt 4e reg.artillerie 3/5/1842.
BONNY FRANCISCUS JOS. °B 6/9/1823
Philippe en Catharine Verbeke
1,63m – 1 jaar vrij broer in dienst.
KYNDT AUGUST °B 18/7/1823
Carolus en Anna Ther. Jonckheere
1,66m – geschikt 18/3/1842. Vervanger van Charles De Berck uit Battice (Luik).
CLYBOUW LOUIS FRANCISCUS °B 25/10/1823
Philippe en Joanna Peeters
1,68m – 1 jaar vrij broer in dienst.
KYNDT PHILIPPE JACOB °Zerkegem 23/7/1823
Joannes en Veronica Deblauwe
1,58m – 1 jaar vrij te klein.
BONNY LUDOVICUS °B 6/1/1823
Leonard en Coleta Vandycke ,
1,78 – geschikt.
 

1843. nr. 248.

VAN MOORTEL LUDOVICUS °B 22/5/1824
Joannes en Anna Ther. Derinck
1 – 1,70m – geschikt 3e linie 4/5/1843.
VANDEN BERGHE LOUIS °B 12/1/1824
Jan en Francisca Vanmassenhove
2 – 1,46m – 1 jaar vrij te klein.
PLOVIE HENRI °Aartrijke 18/9/1824 É
Francis en Apolonia Rosseel
3 – 1,66m – geschikt. Op 4/5/1843 in depot.
MESSELIER FRANCISCUS CAROLUS °B 15/9/1824
Philippe en Francisca Maene
4 – 1,57m – geschikt 1/6/1843.
TANGHE HENRI °B 12/3/1824
Joannes en Sophia Degrande
5 – 1,62m – geschikt 6e linie 19/6/1843.
 

1844. nr. 257.

VANDEN BERGHE LOUIS
zie 1843.
PLOVIE HENRI
zie 1843. 1 jaar vrij voor flauwe gezondheid.
MESSELIER FRANCISCUS JACOBUS °B 15/9/1824
Philippe en Francisca Maene
1,54m – 1 jaar vrij te klein – zie ook 1843 ??
ZEEBROUCK JACOBUS °B 31/3/1825
Regine
1,66m – geschikt 1e linie reg. 21/5/1844.
KYNDT CAROLUS °B 10/4/1825
Carolus en Anna Ther. Jonckheere
1,69m – geschikt 19/3/1844. Op 1/6/1850 wegkwijnen van L-testikel.
MAENE FRANCISCUS °B 19/2/1825
Catharina
1,61m – 1 jaar vrij te flauw.
DEMUYNCK CAROLUS °B 11/4/1825
Francis en Sophia Missuwe
1,68m – geschikt.
KYNDT CAROLUS FRANCISCUS °B 8/8/1825
Pieter en Blondine Cheene
1,69m – geschikt.
 

1845. nr. 266.

VANDENBERGHE Louis, PLOVIE Henri, MESSELIER Frans : zie 1844.
SANDERS PIETER °B 11/8/1826
Jacobus en Joanna Vandecasteele
1,61m – geschikt 23/4/1845. Ontslag 20/6/45 te zwak.
KYNDT CAROLUS °B 22/6/1826
Ferdinand en Isabelle Taecke
1,77m – 1 jaar vrij broer in dienst.
SAMYN CAROLUS JOSEPHUS °B 3/3/1826
Bernard en Anna Ther. Vanmoortel
1,66m – geschikt 1e reg. currassiers 4/2/1847.
3/11/1854 2e currassiers in vervanging van Jean Baptiste Verrydt uit Turnhout.
KYNDT JOANNES °B 20/7/1826
Isabelle
1,64m – 1 jaar vrij voor kliergezwellen.
KYNDT CAROLUS LOUIS °B 6/11/1826
Joannes en Francisca Deblauwe
1,66m – geschikt.
KYNDT PETRUS JACOBUS °B 3/2/1826
Henri ? en Therese Declercq
1,66m – geschikt.
VULSTEKER PETRUS JOZEF °B 13/11/1826
Petrus en Genoveva Christiaen
1,63m – geschikt.
STYNS CAROLUS JOSEPHUS °B 29/10/1826
Cosmas en Francisca Thange
1,66m – geschikt.
MESSELIER HENRI  JOSEPH °B 10/8/1826
Philippe en Francisca Maene
l,54m – 1 jaar vrij te klein.
DE BLAUWE LOUIS °B 10/8/1826
Henri en Isabelle Taecke
1,66m – geschikt.
 

1846. nr. 275.

VANDEN BERGHE Louis, PLOVIE Henri, MESSELIER Frans, SANDERS Pieter, KYNDT Carolus °22/6/24 : zie 1845.
KYNDT PIERRE FRANCOIS °B 25/3/1827
Carolus en Anna Th. Jonckheere
1,66m – finaal vrij ‘kortborstig”.
VANDAMME JOANNES °B 14/3/1827
Frans en Regine Vandekerckhove
1,53m – 1 jaar vrij te klein.
VANDEN BERGHE CHARLES °B 27/3/1827
Frans en Isabella Meulemeester
1,54m – 1 jaar vrij te klein.
BONNY PHILIP JACOB °B 3/4/1827
Philip en Cath. Verbeke
1,75m – finaal vrij broer heeft dienst uitgedaan.
VAN MOORTEL  JEAN FRANCOIS °B 20/3/1827
Jacobus en Cath. De Beir
1,64m – 1 jaar vrij te flauw.
KYNDT JOANNES
zie 1845. heeft verstopping.
KYNDT CHARLES LOUIS
zie 1845. Ontslagen 12/1848, heeft een verontreinigde wonde niet opgelopen tijdens de dienst.
 

1847. nr. 282.

VANDEN BERGHE Louis, MESSELIER Frans, SANDERS Pieter, KYNDT Carolus, VANDAMME Joannes en VANDEN BERGHE Carolus : zie 1846
PLOVIE HENRI °Aartrijke 18/9/1824
zie 1843.
geschikt 12/3/1847 4e linie.
VERMOORTEL JOANNES FRANCISCUS °B 20/3/1827
Jacobus en Cath. De Beir
geschikt 12/3/1847.
MONTEYNE BERNARD FRANCIS °Eernegem 1/9/1828
Joseph en Anna Ther.B1omme
1,67m – geschikt.
VERGAERDE CHARLES °Westkerke 23/12/1828
Isabelle
1,66m – geschikt.
DEMUNCK HENRI °B 17/1/1828
Franciscus en Sophie Meseure
1,70m – geschikt.
MESSELIER FRANS °B 28/8/1828
Philip en Francisca Maene
1,60m – geschikt.
 

1848.

Dit register is niet aanwezig.
 

1849.nr. 291.

VAN ROOSE PETRUS °B 27/5/1829
Anna Theresia
1,55m – 1 jaar vrij te flauwe gesteldheid.
ROOBAERT HENRI °B 17/11/1829
Pieter en Francisca Rosseel
1,65m – geschikt 9e liniereg. 26/3/1849.
KYNDT JOANNES FRANCISCUS °B 29/1/1829
Carolus en Anna Ther. Jonckheere
1,66m – geschikt.
SAGAER HENRI JOSEPH °Eernegem 8/6/1829
Franciscus en Isabelle De Ly
1,65m – geschikt.
VANOVERBERGHE LOUIS FRANS °B 16/8/1829
Henri en Anna Ther.Rosseel
1,62m – 1 jaar vrij te flauw.
VANDEN BERGHE JOANNES BAPTIST °B 18/6/1829
Franciscus en Isabelle Meulemeester
1,48m – 1 jaar vrij te flauw.

1850. nr. 300.
VAN ROOSE PETRUS JACOB
zie 1849. 1 jaar vrij te klein.
DESCHACHT AMANDUS °B 23/12/1830
Petrus en Anna Ther. Vanmoortel
1,62m – geschikt 12/3/1850. Op 12/6/1857 in 5e linie als plaatsvervanger van Leopold Megaul van Frameries (Heneg.)
In 1859 plaatsvervanger van Pierre Schramme uit Meetkerke
Op 12/12/1864 ontslagen wegens een opengebroken abces.
SANDERS JOANNES °B 4/7/1830
Jacobus en Joanna Vandecasteele
l,68m – geschikt.
VANHEE AUGUST FRANS °Eernegem 24/12/1830
Charles en Cath.Brouckmeersch
1,64m – geschikt.
 

1851. nr. 309.

VAN ROOSE Pierre : zie 1850.
VERSTRAETE CHARLES JOSEPH °Eernegem 27/10/1831
Pierre en Alexandrine Vantyghem
1,43m – definitief vrij te klein.
VANMOORTEL  AMAND °B 29/3/1831
Jean en Anna Ther. Derynck
1 jaar vrij broer in dienst.
SEGAERT PHILIP °Eernegem 31/1/1831
Franciscus en Isabelle Dely
1,53m – 1 jaar vrij te klein.
DE CUYPERS Louis °B 12/3/1831
Philippe en Cecile Veyts
1,60m – geschikt grenadiers.
POTTIER JEAN BAPTISTE °B 18/4/1831
Louis en Maria God. Velle
1,78m – geschikt grenadiers.
DEKEYSER CHARLES FRANCOIS °B 4/11/1831
Engelbert en Isabelle Blomme
1,67m – definitief vrij broer heeft dienst uitgedaan.
DEMEULEMEESTER HENRI JOSEPH °B 25/9/1831
Pierre en Anna Ther.Vermeersch
geschikt.
 

1852. nr. 318.

VAN ROOSE Pierre, VAN MOORTEL Amand, SEGAERT Philippe : zie 1851
VERMEERSCH LOUIS °B 3/3/1832
Pierre en Marie Ther. Declerck
1,58m – geschikt 1e linie 30/3/32.
VANDENBUSSCHE PIERRE °Jabbeke 22/8/1832
Philip en Francoise Jonckheere
1,80m – geschikt.
DEMUYNCK AMAND °B 26/1/1832
Francois en Sophie Messeure
1,64m – geschikt. Vervanger van Pierre Quataert van Lissewege
klasse 1860.
LIEVENS LOUIS °B 27/3/1832
Jean en Isabelle Willems
1,58m – geschikt.
VANDYCKE CORNILLE °B 9/7/1832
Joseph en Isabelle Vergaerde
1,63m – geschikt. Vervanger van Charles De Rycke uit Elverdinge klasse 1856.
 

1853. nr. 327.

VAN ROOSE Pierre, VAN MOORTEL Amand, SEGAERT Philippe : zie 1851.
VERMEERSCH ALEXANDER °B 30/10/1833
Pierre en Marie Ther. De Clerck
1 jaar vrij broer in dienst.
VANTHUYNE LEOPOLD  JEAN °B 31/5/1833
Charles en Anna Ther. Vanmoortel (Sophia)
1 jaar vrij te klein.
SAMEYN FRANCOIS °B 10/6/1833
Bernard en Anna Ther. Vanmoortel
1 jaar vrij broer in dienst. Vervanger van Constant Desmidt uit Westkapelle klasse 1869
DESCHACHT LOUIS °B 6/4/1833
Pierre en Anna Ther. Vanmoortel
1 jaar vrij broer in dienst.
VANMOORTEL Louis °B 6/3/1833
Jacques en Cath. De Beir
geschikt 3e reg. infanterie. Te Bekegem overleden op 13/5/55 tijdens zijn verlof.
DECUYPER AMAND CHARLES °B 17/7/1833
Philippe en Catherine Weyts
1 jaar vrij broer in dienst.
VANDENBUSSCHE PIERRE °Jabbeke 22/8/1833
Philippe en Françoise Jonckheere
geschikt. Vervangen door Frederic Degraeve van Knokke.
 

1854. nr. 336.

VAN MOORTEL Amand, SAGAERT Philippe, VERMEERSCH Alex., VANTHUYNE Leopold, SAMEYN François, DESCHACHT Louis : zie 1853.
DE CUYPERE AMAND CHARLES °B 17/7/1833
zie 1853.
MONTEYNE HENRI JOSEPH °Westkerke 18/9/1834
Joseph, molenaar, en Anna Ther. Blomme
1,7Om – vervangen door Louis Vandycke uit Bekegem.
DELY CHARLES LOUIS °B 8/12/1834
Jacques en Sophie Verplancke
1,52m – 1 jaar vrij te klein.
SAGAERT CORNEILLE °Eernegem 17/5/1834
François en Isabelle Dely
1,40m – 1 jaar vrij te klein.
VANHEE CHARLES LOUIS °Jabbeke 17/9/1834
Charles en Cath. Brouckmeersch
1,63m – geschikt.
VANDYCKE LOUIS °B 25/8/1834
Joseph en Isabelle Vergaerde
1,65m – geschikt. Vervangt Henri Monteyne uit Bekegem.
KYNDT FREDERIC FERNAND °B 10/8/1834
Charles en Anna Ther. Jonckheer
1,63m – geschikt.
 

1855. nr. 345.

VERMEERSCH Alexander, VANTHUYNE Leopold, SAMEYN François, DESCHACHT Louis, DE CUYPERE Amand : zie 1853.
ROOBAERT AMAND °B 30/4/1835
Pierre en Françoise Rosseel
1,66m – 1 jaar vrij broer in dienst.
DEBLAUWE CHARLES LOUIS °B 16/12/1835
François en Anna Ther. Pottier
1,60m – definitief vrij voor heupjicht.
VANDENBUSSCHE FRANCOIS °Jabbeke 12/1/1835
Philippe en Françoise Jonckheere
1,74m – definitief vrij, broer overleden in dienst.
DE KETELAERE JEAN JOSEPH °Gistel 19/2/1835
Charles en Barbe De Coster
1,67m – geschikt 4e artillerie 2/5/55
VANTHUYNE AUGUST °B 27/12/1835
Charles en Sophie Vanmoortel
1,65m – geschikt 5e linie 2/5/55
Vervanger van Jules Dezutter uit Stalhille klasse 1862.
KYNDT AMAND °B 24/5/1835
Pierre en Marie Godelieve Van Massenhove
1,71m – geschikt 3e artillerie 6/5/56.
SANDERS CHARLES °B 8/4/1835
Jacques en Jeanne Vandecasteele
1,57m – 1 jaar vrij te klein.
MESSELIER AMAND °B 25/3/1835
Philippe en Françoise Maene
1,60m – geschikt.
 

1856. nr. 354.

VERMEERSCH Alex., VANTHUYNE Leopold, DESCHACHT Louis, DE CUYPERE Amand, ROOBAERT Amand : zie 1855
DECLERCK AUGUST °B 11/10/1836
Pierre en Marie Anne Jonckheere
1,70m – geschikt 3e artillerie 6/5/56.
POTTIER EDUARD FRANCIS °Kortemark 18/4/1836
Louis en Maria Velle
1,73m – 1 jaar vrij broer in dienst.
DESCHACHT AUGUST °B 6/8/1836
Pierre en Anna Ther. Vanmoortel
1,52m – 1 jaar vrij te klein.
VERPLANCKE CHARLES LOUIS °B 10/6/1836
François en Marie Anne Clibouw
1,55m – 1 jaar vrij te klein.
DESCHACHT AUGUST °B 9/7/1836
Jacques en Françoise Buffel
1,47m – 1 jaar vrij te klein.
VANDENBERGHE EDUARD AUGUST °B 7/7/1836
Jean en Françoise Vanmassenhove
1,42m – 1 jaar vrij te klein.
MAERTENS PIERRE °Jabbeke 2/2/1836
Eugenie
1,62m – geschikt 6e linie 6/5/56.
DE CLERCK CHARLES °B 14/6/1836
Jean en Sophie Van Moortel
1,49m – 1 jaar vrij te klein.
TYBERGHEIN AUGUST °B 2/7/1836
Jacques en Colette Vanhevel
1,52m – definitief vrij voor algemene misvorming.
KNOCKAERT CHARLES °B 27/2/1836
Jean en Anna Ther. Vandenberghe
1,48m – 1 jaar vrij als enig kind.
DE CUYPERE JEAN °B 20/6/1836
Philippe en Cecile Weydts
1,67m – 1 jaar vrij broer in dienst
KYNDT FRANCOIS JOSEPH °B 23/4/1836
Charles en Anna Ther.Jonckheere
1,64m – 1 jaar vrij voor waterophoping.
 

1857. nr. 363.

ROOBAERT Amand, POTTIER Eduard, DESCHACHT August, VERPLANCKE Charles, DESCHACHT August, VANDENBERGHE Eduard, DECLERCK Charles, KNOCKAERT Charles, DE CUYPERE Jean : zie 1856.
KYNDT FRANCOIS : zie 1856. 1 jaar vrij te zwak gestel.
DELY AMAND °B 11/4/1837
Jacques en Sophie Verplancke
1,55m – 1 jaar vrij te klein.
DEMEULEMEESTER AUGUST °B 15/3/1837
Pierre en Anne Ther. Vermeersch
1,69m – geschikt 2e lansiers 5/5/57.
VANDAMME CHARLES LOUIS °B 14/5/1837
François en Godelieve Dherck
1,55m – 1 jaar vrij te klein.
KYNDT AUGUST AMAND °B 22/11/1837
Charles en Isabelle Maene
1,62m – geschikt 2e jagers te voet. Op 3/8/1860 eervol ontslagen
VANHEE AMAND °Jabbeke 8/5/1837
Charles en Cath. Brouckmeersch
l,62m – 1 jaar vrij te zwak gestel.
SANDERS AUGUST °B 1/2/1837 `
Jacques en Jeanne Vandecasteele
1,62m – geschikt.
DE COSTER AMAND Louïs °B 26/9/1837
Corneille en Sophie Vanhee
1,63m – geschikt.
 

1858. nr. 372.

ROOBAERT Amand, POTTIER Eduard, VERPLANCKE Charles, DESCHACHT August, VANDENBERGHE Eduard, KNOCKAERT Charles, DELY Amand: zie 1857.
DESCHACHT AUGUST °B  6/8/36
geschikt 3e linie 4/5/1858. zie 1856.
DECLERCK CHARLES LOUIS °B 14/6/1836
geschikt. zie 1856.
DE CUYPER JEAN
zie 1856. definitief vrij. Broer overleden in dienst.
KYNDT FRANCQIS JOSEPH °B 23/4/1836
geschikt. zie 1856.
VAN DAMME CHARLES LOUIS °B 14/5/1837
geschikt. zie 1857.
SANDERS AMAND °B 20/12/1838
Jacques en Jeanne Vandecasteele
1,60m – geschikt.
KYNDT FREDERIC °B 10/2/1838
Pierre en Marie Van Massenhove
1,7Om – 1 jaar vrij broer in dienst.
VERBEKE JEAN FRANCOIS °B 1/1/1838
Jean en Colette De Beir
1,60m – 1 jaar vrij voor ???
SORREYN JULIEN °Jabbeke 16/4/1838
Jean en Victoire Vanhee
1,71m – geschikt.
 

1859. nr. 381.

POTTIER Eduard : zie 1856.
DEBLAUWE EDUARD °B 21/4/1839
Henri en Isabelle Taecke
1,57m – geschikt 2e linie 3/5/1859.
JONCKHEERE CHARLES °B 6/6/1839
Jacques en Isabelle Demeulenaere
1,63m – 1 jaar vrij te zwak gestel.
PQTTIER FREDERIC °B 30/4/1839
Charles en Françoise Meulemeester
1,66m – 1 jaar vrij voor schurft.
VAN OVERBERGHE JEAN °B 7/4/1839
Henri en Anne Ther. Rosseel
1,67m – Vervanger van Theodore David van Ramskapelle klasse 1863
VAN MOORTEL FREDERIC °B 30/7/1839
Arsene en Catherine Maene
1,60m – definitief vrij voor vergroeide tenen.
 

1860. nr. 390.

DE LY LEOPOLD °B 7/1/1840
Jacques en Sophie Verplancke
geschikt 25/2/1860.
DEMEULENAERE CHARLES °B 24/4/1840
Marie Anne
1,76m – definitief vrij voor gezwel aan de benen.
KYNDT EDOUARD °B 14/4/1840 1
Pierre en Godelieve Vanmassenhove
1,80m – 1 jaar vrij te zwak.
VAN MOORTEL AUGUST °B 23/9/1840
Jacques en Cath. De Beir
1,69m – definitief vrij broer overleden in dienst.
DEFLO AUGUST °B 3/2/1840
Charles en Marie Vuylsteke
geschikt.
 

1861. nr. 398.

SAMYN AUGUST °B 16/3/1841
Bernard en Anna Ther. Vanmoortel
1,61m – vrij broer heeft dienst volbracht.
Op 7/11/68 bij 10e linie in vervanging van Joris Elie uit Marchienne (Heneg.).
DEFLO FREDERIC °B 7/6/1841
Charles en Marie Vuylsteke
1,67m – 1 jaar vrij voor minder zicht op R-oog.
VAN MOORTEL FREDERIC °B 17/1/1841
Charles en Anne Ther. Van Roose
1,50m – 1 jaar vrij te klein.
DE SENDER AUGUST °B 6/8/1841
Henri en Sophie Pieters
1,48m – 1 jaar vrij te klein.
VERPLANCKE AUGUST °B 23/9/1841
François en Amèlie Verheecke
1,55m – 1 jaar vrij te klein.
PROOT FREDERIC °B 17/3/1841
Louis en Sophie Van Moortel
l,57m – definitief vrij wegens litteken.
DECLERCK CHARLES °B 13/11/1841
Pierre en Marie Anne Jonckheere
1,70m – 1 jaar vrij broer in dienst.
MONTEYNE AUGUST °Ettelgem 21/5/1841, bakker
Henri en Sophie Stubbe
1,62m – geschikt 2e jagers te voet 30/4/1861.
BROUCKMEERSCH CHARLES °B 21/8/1841
Henri en Anne Ther. Declerck
1,6Om – definitief vrij vergroeiing van de tenen.
DE GRYSE PIERRE JEAN °B 26/7/1841
Jean en Idonia Bostyn
1,71m – geschikt. Vervangen door François Vanderschaeghe klasse 1844.
 

1862. nr. 406.

DE FLO Frederic, VAN MOORTEL Frederic, DE SENDER August, VERPLANCKE August, DECLERCK Charles : zie 1861.
KYNDT FREDERIC °B 17/8/1842
Amand en Sophie Deblauwe
1,52m – 1 jaar vrij te klein.
DESCHACHT FREDERIC °B 10/5/1842
Pieter en Anne Ther. Vanmoortel
1,64m – 1 jaar vrij broer in dienst.
PROOT AMAND °B 4/11/1842
Louis en Sophie Vanmoortel
1,60m – geschikt 8e linie 29/4/1862.
VERMEERSCH AUGUST °B 22/10/1842
Petrus en Marie Anne Declerck
1,64m – definitief vrij broer heeft dienst uitgedaan.
BONNY AUGUST °B 4/10/1842
Francis en Coleta Clybouw
1,52m – 1 jaar vrij te klein.
DECOSTER AUGUST °B 17/2/1842
Cornelius en Sophie Vanhee
1,80m – geschikt.
 

1863. nr 414. W

DESENDER August, DECLERCK Charles, KYNDT Frederic, DESCHACHT Frederic : zie 1862
DE FLO FREDERICK °B 9/6/1841
Carel en Marie Vuylsteke
zie 1861. 1 jaar vrij vervorming R-oog.
VANMOORTEL FREDERC
zie 1861. Definitief vrij vervorming van de benen
VERPLANCKE AUGUST
zie 1861. geschikt 11e linie 28/4/1863
TYBERGHEIN AUGUST °B 25/2/1843
Carolus en Anne Ther. Vantyghem
1,70m – geschikt.
VERPLANCKE FREDERIC °B 10/9/1843
Joseph en Marie Anne Clybouw,
1,54m – 1 jaar vrij te klein.
KYNDT LOUIS °B 18/11/1843
Pierre en Marie God. Vanmassenhove
1,73m – 1 jaar vrij te zwak.
 

1864. nr. 422.

DE FLO FREDERIC
zie 1863. geschikt 29/3/1864. (was afwezig).
DESENDER AUGUST
zie 1861. geschikt.
DECLERCK LOUIS °B 25/12/1844
Pierre en Marie Anne Jonckheere
1,71m – geschikt.
DESCHACHT LOUIS LEOPULD °B 23/4/1844
Joseph en Isabelle Maene
1,65m – geschikt.
LIEVENS FRANCOIS JOSEPH  °B 16/2/1844
Pierre en Amelie Debrauwere
1,68m – geschikt.
GIELEN AUGUST °B 4/2/1844
Henri en Cecilia Declerck
1,61m – geschikt.
 

1865. nr. 430.

DEGRYSE CHARLES °B 12/11/1845
Joannes en Idonia Bostyns
1,72m – 1 jaar vrij broer werd vervangen.
POLLET AUGUST °Zerkegem 7/3/1845
Carolus en Rosalie Vandaele
l,74m – 1 jaar vrij voor spataders.
BROUCKMEERSCH AMAND °B 3/4/1845
Henri en Anne Ther. Declerck
1,65m – definitief vrij vervorming van het L-been.
WATTY LOUIS °B 24/1/1845
Carolus en Anne Ther. Roobaert
1,66m – geschikt 3e jagers te voet 2/5/65.
DE LY EDOUARD °B 30/9/1845
Jacobus en Sophia Verplancke
1,59m – geschikt.
DEMUYNCK AUGUST °B 17/10/1845, steenbakker
Ferdinand en Sophie Bonny
dienstweigeraar. Kreeg amnestie op 6/8/1880.
 

1866. nr. 438.

DEGRYSE CAROLUS, POLLET AUGUST : zie 1865.
DECLERCK AUGUST °B 27/7/1846
Joannes en Sophie Vanmoortel
1,62m – geschikt 2e jagers te voet 1/5/66.
PIETERS FREDERIC °B 25/7/1846
Joannes en Anne Ther. Vanmoortel
1,62m – geschikt.
KNOCKAERT LOUIS °B 6/3/1846
Francisca
1,59 – geschikt
VANDENBERGHE FREDERIC °B 19/4/1846
Franciscus en Isabelle Meulemeester
1,57m – geschikt 12/3/1866
Vervanger van Charles Zwaenepoel uit Bredene klasse 1868
Op 6/10/79 binnen als vrijwilliger bij 1e linie reg.
 

1867. nr. 446.

DEGRYSE CHARLES : zie 1865.
BONNY FREDERIC °B 1/2/1847
Francis en Colette Clybouw
1,64m – geschikt 3e jagers te voet 3/5/67.
SOREYN CONSTANT °B 28/4/1847, veldwachter
Jan en Victoria Vanhee
1,70m – geschikt 7e linie 5/6/67.
DECLERCQ HENRI °B 27/9/1847
Pierre en Marie Anne Jonckheere
1,70m – geschikt.
ROMMELAERE EDOUARD °B 11/11/1847
Franciscus en Isabelle Vanhooren
1,66m – geschikt.
STORME AUGUST °Roksem 16/3/1847
Louis en Francisca Monteyne
1,74m -geschikt.
SANDERS FRANCOIS °B 20/1/1847
Jacobus en Joanna Vandecasteele
1,67m – geschikt.
LOGGHE AUGUST °B 11/2/1847
Philippe en Sophie Vandaele
1,60m -geschikt.
 

1868. nr. 454.

DEGRYSE CHARLES : zie 1865. ‘
DUMAREY CHARLES LOUIS °Zerkegem 23/4/1848
Pieter en Sophie Knockaert
1,57m – 1 jaar vrij te zwak.
VERGAERDE AUGUST °B 7/9/1848
Karel en Francisca Knockaert
1,55m – 1 jaar vrij te klein.
DEMUYNCK PIERRE °B 17/11/1848
Ferdinand en Sophie Bonny
1,74m – geschikt 30/3/1868 artillerie. Teruggezonden 31/10/70.
 

1869. nr. 462.

DUMAREST ! KAREL en VERGAERDE August : zie 1868.
VANHEE FRANCOIS LOUIS °B 17/3/1849
Carolus en Cath. Brouckmeersch
1,58m – geschikt. Teruggezonden te klein 14/5/69.
STORME CHARLES °Roksem 1/10/1849
Louis en Francisca Monteyne
1,67m – 1 jaar vrij te zwak.
LIEVENS AUGUST °B 23/7/1849
Petrus en Amelia De Brauwere
1,61m – geschikt  4e linie 13/5/69.
DESCHACHT CHARLES LOUIS °B 1/12/1849
Jacobus en Joanna Moyaert
1,64m – geschikt 6e linie.
DEBLAUWE FREDERIC °B 18/9/1849
Francies en Anne Ther. Pottier
1,66m -geschikt.
PROOT AUGUST °B 20/2/1849
Louis en Sophie Van Moortel
1,68m – geschikt.
BOFFEL JEAN °B 25/6/1849
Henri en Anne Ther. Vanhullebusch
1,67m – geschikt.
 

1870. nr. 470.

DUMAREST Karel, VERGAERDE August en STORME Karel : zie 1869.
VANHEE FRANCIS
zie 1869. geschikt 1e linie.
SANDERS FREDERIC °B 7/3/1850
Jacob en Joanna Vandecasteele
1,69m – 1 jaar vrij wegens hernia.
DERUYTTER FRANCOIS °Stalhi1le 11/1/1850
Louis en Anne Ther. Meseure
1,61m – geschikt.
DE CLERCK MEDARD °B 14/7/1850
Joannes en Sophie Van Moortel
1,62m – 1 jaar vrij broer in dienst.
DEMAREST ALEXANDRE °Zerkegem 19/2/1850
Petrus en Sophie Knockaert
l,65m – geschikt.
BONNY EDOUARD °B 30/4/1850
Louis en Maria Decoster
1,68m – geschikt.
 

1871. nr. 481.

MONTEYNE PIERRE °B 7/2/1851
Henri en Sophie Stubbe
63 – l,65m – vrij broer in dienst voor 8 jaar.
VAN MOORTEL LIEVIN °B 12/3/1851
Charles en Anne Ther.Kyndt
65 – 1,74m – geschikt 4e artillerie.
KYNDT EDOUARD °B 17/10/1851
Charles en Sophie Vandenberghe
81 – 1,50m – 1 jaar vrij als zoon van weduwe.
KYNDT AUGUST LOUIS °B 20/5/1851
Louis en Sophie Kyndt
84 – 1,62m – geschikt 10e linie.
CHRISTIAENS FRANCOIS °Westkerke 28/7/1851
Charles en Françoise Jaecques
172 – 1,73m – geschikt.
DEMUYNCK EDOUARD °B 28/1/1851
Ferdinand en Colette Bonny
179 – 1,77m – geschikt.
DEMAREST CHARLES LOUIS
zie 1868 Dumarey. geschikt 10e linie 19/5/1871.
VERGAERDE AUGUST
zie 1868 : te klein.
 

1872. nr. 489.

KYNDT EDOUARD : zie 1871.
FIERS PIERRE °B 10/4/1852
Jacques en Rosalie De Muynck
63 – 1,40m – definitief vrij is vervormd.
SANDERS EDOUARD °B 8/9/1852
Jacques en Jeanne Vandecasteele
108 – 1,53m – 1 jaar vrij te klein.
VYVEY AUGUST JOSEPH °Roksem 9/6/1852
Charles en Marie Usilie
110 – 1,67m – 1 jaar vrij broer in dienst.
BONNY CHARLES °B 13/4/1852
Francois en Colette Clybouw
121 – 1,67m – 1 jaar vrij broer in dienst.
DUMAREST LEOPOLD °Zerkegem 29/1/1852
Pierre en Sophie Knockaert
184 – 1,55m – 1 jaar vrij te klein.
 

1873. nr. 499.

KYNDT EDOUARD : zie 1871.
VERGAERDE PIERRE °B 9/7/1853
Charles en Françoise Knockaert
66 – 1,55m – 1 jaar vrij te klein.
PERSYN AUGUST °B 16/10/1853
Felix en Rosalie Vandewalle
71 – 1,7Om – geschikt 2e lansiers 5/6/73.
KYNDT AUGUST °B 17/2/1853
Charles en Therese Clybouw
85 – 1,7Om – geschikt 2e lansiers.
MESSELIER AUGUST °B 19/10/1853
François en Sophie Maene
89 – 1,61m – geschikt 1e linie.
DEMUYNCK LEONARD °B 3/4/1853
Ferdinand en Colette Bonny
132 – 1,7Om – geschikt.
 

1874. nr. 509.

KYNDT EDOUARD : zie 1871.
VERGAERDE PIERRE
zie 1873. geschikt 12e linie.
Op 11/1/85 naar 1e linie als vrijwilliger.
INGELBRECHT EDOUARD °Aartrijke 22/9/1854
Charles en Anne Tanghe
49 – definitief vrij broer in dienst.
VERHELST EDQUARD °B 1/10/1854
Charles en Rosalie Janssens
96 – 1,73m – geschikt 2e artillerie
KYNDT EDOUARD °B 26/6/1854
Lievin en Sophie Kyndt
107 – 1,71m – 1 jaar vrij broer in dienst.
MOSTREY BERNARD °Ichtegem 6/3/1854
Louis en Marie Louise Bousst
110 – 1,56m – geschikt 12e linie.
RABAEY AUGUST °B 17/4/1854
Frans en Isabelle Knockaert
120 – 1,58m – geschikt.
TYBERGHEIN EDOUARD °B 25/1/1854
Charles en Anne Ther. Vantyghem
157  1,77m – geschikt.
SANDERS HENRI °B 29/4/1854
Jacques en Jeanne Vandecasteele
171 – 1,69m – geschikt.
PLOVIE AUGUST °B 7/12/1854
184 – 1,65m – 1 jaar vrij als kostwinner.
PROOT CHARLES °B 24/10/1854
Louis en Sophie Vanmoortel
196 – 1,52m – 1 jaar vrij te klein.
 

1875. nr. 519.

KYNDT EDOUWARD : zie 1871.
MESSELIER AUGUST °B 2/8/1855
François en Catherine Vandaele
87 – 1,62m – geschikt 3e jagers te voet.
STORME EDOUARD °B 1/7/1855
Louis en Françoise Monteyne
89 – 1,70m – geschikt 4e artillerie 9/6/75
Op 12/11/77 naar rijkswacht.
PIETERS LIEVIN FRANCOIS °B 24/8/1855
Pierre en Anne Ther. Vanmoortel
100 – geschikt carabiniers 9/6/75.
POTTIER AUGUST °B 6/3/1855
Jean en Catherine Ingelbrecht
136 – 1,58m – 1 jaar vrij voor kostwinner.
SCHAEP CHARLES Louis °B 9/3/1855
François en Lucie Vanhullebus
139 – 1,49m – 1 jaar vrij te klein.
VYVEY AMAND °Eernegem 23/7/1855
François en Colette Mylle
172 – 1,60m – geschikt 15/3/75. Op 18/9/78 2e jagers te paard als vrijwilliger. Op 24/12/80 veroordeeld tot 5 jaar opsluiting, degradatie, ontslag van alle titels, graden, banen en officiele
diensten dat hij zou kunnen bekleden.
 

1876. nr. 529.

KYNDT EDOUARD : zie 1871.
RABAEY HENRI FRANCOIS °B 14/9/1856
François en Isabelle Knockaert
78 – 1,53m – 1 jaar vrij te klein.
SCHAEP EDOUARD °B 25/4/1856
François en Lucie Vanhullebus
108 – 1,64m – geschikt 11e linie 31/5/76
Op 12/4/77 naar 9e linie.
PATTYN EDOUARD °B 3/5/1856
Henri+ en Anne Ther. Pieters
112 – 1,63m – 1 jaar vrij voor schurft.
MYLLE AUGUST LEOPOLD °Eernegem 21/6/1856
Henri en Sophie Anne
151 – 1,57m – geschikt.
DEKEYSER EDUARD °B 21/10/1856
Jean en Anne Ther. Deschacht
178 – 1,6Om – geschikt.
 

1877. nr. 539.

KYNDT Edouard, RABAEY Henri, PATTYN Edouard : zie 1876.
(Kyndt betreft klasse 1874).
LIEVENS VICTOR °B 7/8/1857
Pierre en Amelie De Brauwer
83 – 1,62m – geschikt 4e linie 13/6/77.
COBBAERT AUGUST °Aartrijke 12/6/1857
Louis en Anne Ther. Vandenbussche
87 – 1,75m – geschikt 6e artillerie 27/6/77.
BONNY AUGUST °B 16/11/1857
Jean en Sophie Vanmoortel
104 – 1,64m – geschikt 4e linie 13/6/77.
VAN MOORTEL AUGUST °B 16/2/1857
Charles en Anne Ther. Kyndt
123 – 1,69m – 1 jaar vrij broer in dienst.
BLONTROCK AUGUST °Ichtegem 30/3/1857
Charles en Idonie Moerman
158 – 1,63m – geschikt.
COBBAERT LOUIS °B 6/7/1857
François en Sophie Sagaer
175 – 1,63m – geschikt.
VAN MOORTEL AUGUST °B 29/6/1857, onderwijzer
Amand en Anne Ther. Vergaerde+, winkelier
178 – 1,61m – geschikt.
MYLLE PIERRE °Eernegem 24/8/1857
Henri en Sophie Aneca
182 – 1,65m – definitief vrij, verlies van L-oog.
VERHELST DESIRE °B 26/4/1857
Charles en Rosalie Janssens
202 – l,65m – 1 jaar vrij broer in dienst.
 

1878. nr. 550.

RABAEY Henri en PATTYN Edouard : zie 1876.
DECLERCK HENRI °B 5/5/1858
Françoise
77 – geschikt 13e linie 13/6/78.
ROMMELAERE SERAFIN °Eernegem 13/11/58
Philippe en Sophie Vanhooren
95 – 1 jaar vrij broer in dienst.
BONNY PHILIPPE °B 14/7/1858
Louis en Maria Decoster+
107 – 1,67m – geschikt 28/3/1878 – afwezig.
PATTYN AUGUST EUGENE °B 22/5/1858
Henri en Anne Ther. Pieters (koster)
113 – 1,67m – vrijgesteld volgt les aan de normaalschool
DVHULSTER FRANCOIS JOSEPH °Eernegem 11/11/1858
Louis en Louise Decock+
153 – 1,65m – geschikt.
TYBERGHIEN LOUIS FRANCOIS °B 16/3/1858
Charles en Anne Ther. Vantyghem, herbergiers
171 – 1,72m – geschikt, afwezig.
VANDAELE EDOUARD °B 2/8/1858
Charles Louis en Marie Anne Deblaere+
192 – 1,54m – geschikt.
 

1879. nr. 561.

RABAEY HENRI
zie 1876. definitief vrij te klein.
PATTYN EDOUARD
zie 1876. 1 jaar vrij wegens uitgebreide kaalheid (alopecia)
ROMMELAERE SERAFIN
zie 1878. definitief vrij broer heeft dienst uitgedaan.
DESCHACHT HYPOLITE °B 4/12/1859
Amand en Anna Ther. Daenekindt
85 – 1,60m – definitief vrij vervorming van de voeten.
KYNDT EDOUARD LOUIS °B 27/2/1859
Charles en Louise Denolf
96 – 1,73m – 1 jaar vrij voor hartkwaal.
SCHAEP VICTOR °B 24/11/1859
François en Louise Van Hullebusch
124 – 1,59m – geschikt.
CHRISTIAEN CHARLES LOUIS °B 21/5/1859
Charles en Françoise Jacques
125 – 1,67m – geschikt.
RABAEY EDOUARD °B 27/2/1859
François+ en Isabelle Knockaert
140 – 1,67m – geschikt.
VERPLANCKE CHARLES °B 15/10/1859
François en Françoise Samyn
197 – 1,48m – 1 jaar vrij te klein.
 

1880. nr. 572.

KYNDT EDOUARD
zie 1879. Geschikt 3e artillerie 16/6/1880.
STORME CHARLES °Roksem – 13/10/1860
Pierre en Jeanne Sanders, herbergiers
71 – 1,66m – geschikt 1e linie 16/6/80.
VYVEY AUGUST °Eernegem 21/1/1860
François en Colette Mylle
89 – 1,57m – geschikt 5e linie 30/6/80.
PLOVIE PIERRE °B 15/8/1860
Charles+ en Marie Verleye
96 – 1,57m ~ geschikt 5e linie 3/8/80.
DEFEVERE CHARLES °St.Michiels 2/12/1860
Jacques+ en Rosalie Anthierens
131 – 1,68m – 1 jaar vrij broer in dienst.
VANDECASTEELE PIERRE FRANCOIS °B 21/2/1860
Pierre+ en Colette Benoot
157 – 1,68m – geschikt.
VANDAELE FRANCOIS JOS. °B 22/1/1860
Charles en Marie Anne Deblaere
158 – 1,62m – op 2/1/83 als vrijwilliger bij 1e linie
LIEVENS HENRI °B 6/11/1860
Pierre en Amelie Debrauwer
173 – 1,71m – 1 jaar vrij broer in dienst.
 

1881. nr. 583.

PROOT LIEVIN °B 16/1/1861
Louis en Sophie Van Moortel
46 – 1,71m – geschikt 1e artillerie 15/6/81.
SCHAEP CASIMIR °B 1/8/1861
François en Louise Vanhullebus
54 – 1,61m – geschikt 12e linie 15/6/81.
MAES IGNACE °Aartrijke 20/12/1861
Louis en Anne Demeulenaere
104 – 1,70m – geschikt 2e lansiers 30/6/81.
STORME EDUARD FRANCOIS °Roksem 26/10/1861
Pierre en Jeanne Sanders, herbergiers
114 – 1,64m – 1 jaar vrij broer in dienst.
ROELENS DESIRE °Eernegem 19/7/1861
Amand en Marie Willaert
124 – 1,79m – geschikt.
CHRISTIAEN HENRI °B 4/5/1861
Charles en Françoise Jacques+
145 – 1,69m – geschikt.
KNOCKAERT AUGUST °B 31/10/1861
Philippe en Françoise Decoster+
150 – 1,63m – geschikt.
ANICA PIERRE °B 7/4/1861
Charles, steenbakker, en Françoise Deleye
178 – 1,65m – geschikt.
 

1882. nr. 594.

SEYNAEVE RICHARD °Aartrijke 6/11/1862
François en Anne Ther. Moeyaert
51 – 1,6Om – werd vervangen door z’n broer Lievin Sinnaeve
bij 7e linie 28/4/82.
VAN MOORTEL AUGUST °Roksem 21/10/1862
Louis en Prudence Deschacht
98 – 1,73m – geschikt 2e artillerie 30/6/82.
MESSELIER PIERRE °B 15/2/1862
François en Sophie Maene
105 – 1,68m – definitief vrij heeft broer dienst volbracht
MAERTENS CHARLES °Roksem 28/3/1862
Pierre en Amelie Beheydt+
112 – 1,66m – geschikt 9e linie 18/7/82.
DEBEIR JOSEPH ANTOINE °B 27/7/1862
Edouard en Rosalie Cordy
122 – 1,68m – geschikt.
DEMUYNCK FREDERIC °B 15/3/1862
Ferdinand en Colette Bonny
136 – 1,80m – definitief vrij te zwak.
VAN DAELE CHARLES °B 10/7/1862
Charles Louis en Marie Anne Deblaere+
138 – 1,63m – geschikt.
RAMMANT CHARLES LOUIS °B 4/8/1862
François en Marie Anne Deblauwe
160 – 1,46m – definitief vrij algehele misvorming.
DESCHACHT POLYDORE °B 9/3/1862
Amand en Anne Ther.Daenekindt
167 – 1,59m – geschikt.
 
BONNY CHARLES °B 4/5/1862
Jean+ en Sophie Van Moortel
185 – 1,60m – op 6/2/87 in dienst als vrijwilliger.
VAN MOORTEL AUGUST °B 4/8/1862
Phi1ippe+ en Françoise Declerck
192 – 1,73m – geschikt.
ROBAEY AUGUST °Eernegem 6/3/1862
Philippe en Rosalie Deprez
194 – 1,70m – geschikt.
DEKEYZER AUGUST °B 19/8/1862
Jean en Marie Louise Vande Kinderen
201 – 1,67m – geschikt.
 

1883. nr. 605.

VERMOTE AUGUST °Aartrijke 16/9/1863
Louis+ en Marie Louise Moeyaert
1,64m – geschikt 1e jagers te voet 13/6/1883.
STORME AUGUST JOSEPH  Roksem 18/7/1863
Pierre en Jeanne Sanders
1,64m – geschikt.
ROBAEY EMILE °Moere 9/7/1863
Philip en Rosalie Deprez
1,60m – geschikt.
VANDEN BERGHE AMAND °B 17/2/1863
Charles en Marie Jonckheere
1,79m – geschikt.
DEWACHTER AUGUST °Westkerke 19/6/1863
1,70m – Charles en Louise Kyndt
Geschikt  1,70m.
STORME FRANCOIS LOUIS °B 5/5/1863
Louis en Françoise Monteyne
1,76m – 1 jaar vrij te zwak.
MESSELIER EDOUARD °B 7/12/1863
François en Catherine Van Daele
1,66m – 1 jaar vrij broer in dienst.
SINNAEVE LIEVIN °Aartrijke 18/11/1863
François en Anna Ther. Moyaert, herbergierster
1,65m – In 7e linie als vervanger van z’n broer Gustave 28/4/82
MAENE EDOUARD °Eernegem 13/4/1863
Charles en Sophie Maeckelbergh
1,63m – geschikt.
SCHAEP AUGUST °B 4/8/1863
François en Louise Van Hullebusch
1,66m – geschikt.
RABAEY LAURENT °B 18/9/1863
François en Isabelle Knockaert
1,67m – geschikt.
 

1884. nr. 616.

MAES DESIRE °B 15/6/1884
Ivo+ en Louise Van Dycke, herbergierster
1,67m – geschikt 5e linie 18/6/1884
PROOT HENRI JOSEPH °B 24/7/1864
Louis en Sophie Van Moortel
1,73m – 1 jaar vrij te zwak.
MYLLE CHARLES LOUIS °B 23/8/1864
Henri en Sophie Anica
1,64m – 1 jaar vrij voor L-liesbreuk.
KYNDT HENRI °B 25/6/1864
Louis en Sophie Kyndt
1,64m – definitief vrij heeft broer dienst uitgedaan.
RABAEY CHARLES °B 4/12/1864
Philippe en Rosalie Depré
1,59m – geschikt.
VERMOTE RICHARD °Aartrijke 10/10/1864
Louis en Marie Luise Moeyaert
1 jaar vrij broer in dienst.
MAERTENS FRANCOIS °Eernegem 13/2/1864
Pierre, herbergier, en Amelie Beheyt+
1,59m – 1 jaar vrij broer in dienst.
VERGAERDE ALEXANDER °B 24/7/1864
Charles en Françoise Knockaert
Op 9/12/84 geweigerd als vrijwilliger. Heeft slecht zicht op R-oog.
CQBBAERT MEDARD °Aartrijke 29/3/1864
Louis en Anne Ther. Vanden Bussche
1,66m – geschikt.
BONNY AMAND °B 8/9/1864
Jean+ en Sophie Van Moortel
1,60m – geschikt.
BENOOT AUGUST °Aartrijke 3/4/1864
Joseph en Rosalie Vermeersch
l,60m – op 5/2/87 als vrijwilliger bij 1e linie.
KYNDT LIEVIN °B 14/5/1864
Charles en Anne Ther. Clybouw
1,54m – definitief vrij broer heeft dienst uitgedaan.
 

1885. nr. 627.

PROOT HENRI
zie 1884
MYLLE CHARLES LOUIS
zie 1884. definitief vrij vervorming van het lichaam.
DEBEIR JEAN °B 27/2/1865
Edouard en Rosalie Cordy
1,59m – 1 jaar vrij te zwak.
VAN MOORTEL EDOUARD °B 13/4/1865
Louis en Prudence Deschacht
1,64m – 1 jaar vrij broer in dienst.
MYLLE EDOUARD °Eernegem 22/8/1865
Henri en Sophie Anica
1,67m – geschikt.
VAN THUYNE AUGUST °B 18/4/1865
Leopold en Anne Ther. Vansevenant
1,71m – 1 jaar vrij algemene zwakte.
MESSELIER EDOUARD °B 29/4/1865
Charles+ en Sophie Maene
1,63m – definitief vrij broer heeft dienst uitgedaan.
PLOVIE CHARLES LOUIS °B 19/11/1865
Charles+ en Marie Verleye
1,65m – 1 jaar vrij broer in dienst.
VYVEY EDOUARD °Eernegem 1/7/1865
François en Colette Mylle
1,66m – 1 jaar vrij broer in dienst.
DE KEYSER LIEVEN °B 17/4/1865
Jean en Marie L. Vande Kinderen
1,66m – geschikt.
D’HULSTER EMILE °B 22/6/1865
Louis+ en Sophia Van Damme
1,63m – geschikt.
 

1886. nr. 638.

PROOT HENRI
zie 1884.
DEBEIR JOSEPH
zie 1885. geschikt 1e linie 8/6/86.
VAN MOORTEL EDOUARD
zie 1885.
PASCAL PIERRE PAUL °Snellegem 29/6/1866
Edouard en Virginie Matton
1,66m – 1 jaar vrij te zwak.
VANDENBERGHE AUGUST °B 25/7/1866
Louis, herbergier, en Louise Monteyne
1,59m – 1e linie 8/6/86.
DESCHACHT AUGUST °B 23/7/1866
Amand en Anna Ther. Daenekindt
1,61m – 1e linie 8/6/86.
VAN MOORTEL CHARLES LOUIS °B 10/3/1866
Philippe+ en Françoise Declerck
1,69m – geschikt.
VERMOTE CHARLES LOUIS °Aartrijke 24/5/1866
Louis en Marie L. Moeyaert
1,60m -geschikt.
BOLLAERT AUGUST °Zedelgem 28/6/1866
Ivan en Barbe Copman
1,61m – geschikt.
VAN MOORTEL EDOUARD °B 16/9/1866, hulpbakker
Amand en Anne Ther. Vergaerde+
1,57m – geschikt.
 

1887. nr. 649.

PROOT HENRI
zie 1884. 1
VAN MOORTEL EDOUARD
zie 1885.
PASCAL PIERRE
zie 1886.
SYNAEVE PIERRE PAUL °B 2/5/1867
François+ en Anne Ther. Moyaert, herbergierster
1,59m – geschikt 3e linie 14/6/87.
MONTEYNE EDMOND °B 13/4/1867, onderwijzer
August, bakker, en Julienne Declerck
1,54m – voorlopig vrij als lesgever aan aangenomen school ;
1 jaar vrij voor te klein. Op 2/8/87 bij 2e linie.
BOENS CHARLES LOUIS °Zerkegem 3/4/1867, hulp-bakker
Felix+ en Louise Vanmoortel+
1,65m – administratie battaljon 14/6/87.
DE BEIR AUGUSTE °B 24/10/1867
Edouard en Rosalie Cordy
1,59m – geschikt 3e linie 14/6/87.
BONNY FREDERIC °B 10/6/1867
Jean+ en Sophie Vanmoortel
1,60m – 3e linie 14/6/87.
VANDAELE AUGUST °B 7/9/1867
Charles en Marie Anne Deblaere+
1,59m – geschikt.
VANTHUYNE EMILE FRANCOIS °B 3/3/1867
Leopold en Anne Ther. Vansevenant
1,64m – geschikt.
MAERTENS AUGUST °Eernegem 6/6/1867
Pierre, herbergier, en Amelie Beheydt
1,60m – geweigerd als vrijwilliger vervorming in het gelaat
VERPLANCKE HENRI °B 10/12/1867
François en Françoise Samyn
1,55m – op 28/9/87 geweigerd als vrijwilliger voor te zwak
op 10/3/91 in 3e linie als vrijwilliger.
VANHEE CHARLES JOSEPH °B 25/5/1867
Charles en Octavie Pottier
1,72m – geschikt.
 

1888. nr. 660

VAN MOORTEL EDOUARD
zie 1885.
PASCAL PIERRE
zie 1886. definitief vrij vergroeiing wervelkolom
MONTEYNE EDMOND
zie 1887.
KYNDT EDOUARD °B 24/4/1868
Frederic en Françoise Declerck
1,70m – geschikt 2e gidsen 5/7/88.
DESCHACHT LOUIS VEDAST °Zerkegem 5/12/1868
Frederic en Louise Meulemeester
1,56m – 1 jaar vrij te zwak.
BENOOT LIEVIN °B 27/9/1868
Joseph en Rosalie Vermeersch
1,6Om – op 22/6/91 bij 6e linie als vrijwilliger.
VANDENBERGHE JEAN °B 12/4/1868
Louis en Louise Monteyne
1,52m – geweigerd als vrijwilliger voor spataders R-been
KYNDT EDOUARD BERNARD °Roksem 11/8/1868
August en Virginie Fierens
1,62m – geschikt.
DE COSTER CHARLES LOUIS °B 22/11/1868
August en Louise Vergaerde+
1,57m – geschikt.
LAGRAND AUGUST °B 3/5/1868
Henri en Colette Benoit
1,66m – geschikt.
VANHEE CHARLES LOUIS °B 7/12/1868
August en Julienne Vanhee
geschikt.
STORME VICTOR °Roksem 11/8/1868
August en Louise Vanhoutte
1,62m – geschikt.
 

1889. nr. 671.

MONTEYNE EDMOND
zie 1887.
RABAEY AMAND °B 22/1/1869
Philippe en Rosalie Deprez
1,63m – geschikt.
KYNDT CHARLES °Westkerke 28/4/1869
Louise
l,67m – geschikt.
SYNAEVE BERNARD °B 9/1/1869
François+ en Anne Ther. Moyaert, herbergierster
l,67m – 1 jaar vrij broer in dienst.
VYVEY CHARLES °Ichtegem 19/7/1869
François en Amelie Van Massenhove
1,6Om – geschikt.
 

1890. nr. 682.

MONTEYNE EDMOND
zie 1887. definitief vrij voor te klein.
GOETHALS EDMOND °B 20/1/1870
Louis en Aline Delanghe
1,71m – 1 jaar vrij als enig kind. NR.83.
MONTEYNE RICHARD °B 24/12/1870
August, bakker, en Julie Declerck
1,60m – vrij als leerling-onderwijzer
op 1/8/90 2e linie. NR. 85.
DECLERCK HENRI °Aartrijke 18/12/1870
Charles en Marie L. Moyaert
105 – 1,75m – geschikt 3e linie 9/6/90.
DEBEIR LOUIS °B 25/8/1870
Edouard en Rosalie Cordy
187 – 1,59m – 1 jaar vrij twee broers in dienst.
STORME LEOPOLD °B 11/8/1870
Pierre, handelaar, en Jeanne Sanders
188 – 1,64m – geschikt.
MYLLE EDMOND °B 31/7/1870
Henri en Sophie Anica
207 – 1,61m – geschikt.
DECOSTERE EDOUARD °B 4/1/1870
August en Louise Vergaerde
212 – 1,70m – geschikt.
SEYNAEVE ARNOLD °B 1/11/1870
François+ en Anne Ther. Moyaert, herberg.
222 – 1 jaar vrij broer in dienst.
 

1891. nr. 693.

GOETHALS EDMOND
zie 1890. definitief vrij.
MONTEYNE CAMILLE °B 22/11/1871, bakkersknecht
August, bakker, en Julienne Declerck
66 – geschikt 3e linie 10/6/91.
VERMAULT FRANCOIS °B 27/9/1871
Charles+ en Colette Vermeersch
88 – 1 jaar vrij als kostwinner.
PERSYN RICHARD °B 22/10/1871
Felix en Eugenie Dierickx Visschers
96 – definitief vrij, halfbroer heeft dienst uitgedaan
VERPLANCKE AUGUST °B 5/3/1871
Frederic en Melanie Vermeersch
120 – geschikt. In hospitaal Brugge 10/6/91. Goed bevonden 11/6/91 2e gidsen.
VIVEY AUGUST JOSEPH °Ichtegem 18/1/1871
François Xavier en Emilie Vanmassenhove
147 – 1 jaar vrij te klein.
VERMEERSCH EDOUARD °Eernegem 16/6/1871
François en Sophie Wittezaele
170 – geschikt.
DE CLERCK CAMILLE JULIEN °Roksem 1/11/1871
Louis, herbergier, en Mathilde Gahet
214 – geschikt.
DE CLERCK AUGUST °B 15/12/1871
Charles en Louise Vereecke
233 – geschikt.
BOENS RICHARD EMILE °Zerkegem 9/12/1871
Felix+ en Louise Vanmoortel+
250 – geschikt. woont bij Louis Vanmoortel.
 

1892. nr. 704.

GOETHALS EDMOND
zie 1890.
VERMAULT FRANCOIS
zie 1891.
PASCAL CHARLES LOUIS °Aartrijke 10/12/1872
Edouard en Virginie Maton
56 – 1,60m – geschikt 3e linie 18/6/92.
VULSTEKER AUGUST °B 18/6/1872
Pierre en Amelie Deblauwe
69 – geschikt 3e linie 18/6/92.
SAGAER AUGUST °B 4/10/1872
Louis en Louise Luyckx
78 – 1,59m – geschikt 3e linie 18/6/92
VANDENBERHGE FREDERIC °B 22/8/1872
Charles en Marie Jonckheere
96 – 1 jaar vrij als kostwinner.
VERPLANCKE PIERRE °B 14/6/1872
François+ en Françoise Samyn
115 – 1,54m – geschikt 3e linie 7/7/92.
DECOSTER AUGUST °Loos (F) 26/9/1872
Amand en Eugenie Proot
116 – 1,661 – geschikt 6e linie 7/7/92.
SCHAEP PIERRE °B 27/4/1872
François+ en Lucie Van Hullebus+
147 – 1,54 – definitief vrij vervorming van wervelkolom.
VANDENBERGHE CHARLES LOUIS °B 4/7/1872
Louis, herbergier, en Louise Monteyne
161 – geschikt.
VYVEY COHSTAIT °Ichtegem 15/12/1872
François en Aelelie Vanmassenhove
203 – geschikt.
GALLIN AUGUST °Zerkegem 24/12/1872
Joseph, herbergier, en Colette Bossuyt
219 – 1,661 – geschikt
RABAEY FRANCOIS °B 14/12/1872
Philippe en Rosalie Deprez
229 – 1,571 – geschikt.
 

1893. nr. 715.

GOETHALS EDMOND
zie 1890.
VERMAULT FRANCOIS
zie 1891. definitief vrij 26/4/93.
VANDENBERGHE FREDERIC
zie 1892.
DESCHACHT EDOUARD °B 20/11/1873
Frederic en Louise Meulemeester
64 – 1,621 – geschikt 3e linie 10/6/93.
DECLERCK PIERRE °B 22/11/1873
Charles Louis en Louise Verheecke
129 – 1,63 – definitief vrij gebrek aan L-vinger 6/3/93.
DECLERCK CAMILLE °Aartrijke 10/2/1873
Charles en Marie L. Moyaert
149 – 1,791 – geschikt.
BOLLAERT HENRI °Zedelgem 19/3/1873
Ivo en Barbe Copman
220 – l,60m – geschikt.
VULSTEKER EDOUARD °B 30/7/1873
Pierre en Amelie De Blauwe
233 – 1,60m – 1 jaar vrij broer in dienst.
 

1894. nr. 726.

VERMAULT FRANCOIS
zie 1891.
VANDENBERHGE FREDERIC
zie 1892.
VANMOORTEL RICHARD °B 17/9/1874
Jean en Louise Kyndt
60 – 1 jaar vrij te zwak.
SCHAEP RICHARD °B 2/11/1874
François+ en Lucie Vanhullebus+
65 – 1 jaar vrij te zwak.
DEKEYSER VICTOR °B 7/11/1874
Charles en Louise Vyvey
72 – geschikt 7e artillerie 8/6/94.
DECLERCK RICHARD °Roksem 7/10/1874
Louis, herbergier, en Mathilde Gahet
73 – geschikt 3e linie 8/6/94.
VANDENBERGHE LIEVIN °B 21/10/1874
Louis, herbergier, Louise Monteyne
77 – 1 jaar vrij te zwak en te klein.
PROOT RICHARD °B 12/5/1874
August, timmerman, en Rosalie Storme
85 – 1 jaar vrij te zwak.
MONTEYNE ERNEST °B 27/2/1874
August, bakker, en Julie Declerck
101 – geschikt 3e linie 4/7/94.
BONNY CAMIEL  B 28/11/1874
Frederic en Nathalie Snauwaert
158 – geschikt.
VAN MOORTEL EDMOND °B 18/12/1874
August en Marie L. Bonny
168 – geschikt.
KYNDT RICHARD °B 10/2/1874
Frederic en Françoise Declerck
173 – 1 jaar vrij halfbroer in dienst.
SEYS EDMOHD °B 22/11/1874
Richard en Louise Lievens
185 – op 24/2/94 geweigerd als vrijwilliger voor te zwak
Op 8/3/99 5e linie als vrijwilliger.
DEBLAUWE LIEVIN °B 7/6/1874
Edouard en Louise Rommelaere
201 – geschikt.
ROOSE LIEVIN °Ettelgem 8/5/1874
Henri+ en Christine Samyn, herbergierster
202 – Op 24/2/94 geweigerd als vrijwilliger te zwak.
 

1895. nr. 737.

VANDENBERGHE FREDERIC
zie 1892.
VAN MOORTEL RICHARD
zie 1894. 1 jaar vrij als kostwinner.
SCHAEP RICHARD
zie 1894. Geschikt 10e linie.
VANDENBERGHE LIEVIN en PROOT RICHARD
zie 1894, te zwak.
STORME AUGUST °Roksem 6/3/1875
Charles+ en Mathilde Knockaert+
58 – 1,56 – definitief vrij voor vervorming van gelaat.
SAMYN EDOUARD °B 12/2/1875
August en Rosalie Boffel
99 – geschikt 10e linie 8/6/95.
BOLLAERT CAMILLE °Zedelgem 13/1/1875
Ivan en Barbara Copman
101 – 1,60n – definitief vrij voor R-oog.
VANDENBERGHE EDOUARD °B 27/4/1875
Edouard+ en Catherine Vandekinderen
129 – geschikt 5e linie 19/7/95. Is niet verschenen moet naar de centrale gevangenis van Gent.
RABAEY FELIX °B 13/4/1875
Phi1ippe+ en Rosalie Deprez
182 – 1,6Om – geschikt.
VANMOORTEL AUGUST °B 7/4/1875
Lievin en Louise Pottier
251 – 1,64m – geschikt.
 

1896. nr. 748.

VANMOORTEL RICHARD en VANDENBERGHE LIEVIN : zie 1894.
PROOT RICHARD
zie 1894. definitief vrij vergroeide tenen 28/4/96.
DECLERCK EDMOND LEONARD °Aartrijke 11/8/1876
Karel+ en M.L.Moeyaert
64 – geschikt 3e linie 16/6/96.
DECLERCK ISIDORE EDOUARD °Roksem 19/8/1876
Lodewijk, koopman in vee, en Mathilde Gahet, herbergierster
91 – 1 jaar vrij broer in dienst.
PROOT HENRI °B 29/8/1976, rondleurder
August en Rosalie Storme
98 – definitief vrij voor idiotie.
KYNDT DESIRE °B 19/11/1876
August en Ida Messelier
102 – 1,63m – geschikt carabiniers 16/6/96.
PASCAL CAMILLE °Aartrijke 12/3/1876
Edouard en Virginie Maton
120 – 1,66m – 1 jaar vrij voor hardnekkige huidziekte.
LUYCKX EDOUARD °B 22/7/1876
August en Juliana Tyberghein
146 – 1,62m – geschikt.
DEKEYSER AUGUST JOZEF °B 18/3/1876
Karel en Louise Vyvey+
200 – 1,63m – 1 jaar vrij broer in dienst.
BONNY AUGUST °B 21/11/1876
Karel en Sophie Vyvey
204 – 1,69m – geschikt.
INGELBRECHT JULIEN °Roksem 5/1/1876
Karel en Louise Dejaegher
210 – 1,66m – geschikt.
STORME AUGUST JOSEPH °B 14/9/1876
Hendrik+ en Anne Luyckx+
212 – 1,61m – geschikt.
DEGRYSE KAREL °B 7/2/1876
Pieter en M.L.Tanghe
204 – 1,59m – geschikt.
VANPARYS CAMILLE °Ichtegem 1/10/1876
Laurens en Rosa Ingelbrecht
231 – 1,56m – geschikt.
JONCKHEERE EDOUARD °B 26/8/1876
Karel en Anne Ther. Vandewalle
235 – 1,70m – geschikt.
 

1897. nr. 759.

VANMOORTEL RICHARD en VANDENBERGHE LIEVIN : zie 1894.
DECLERCK ISIDOOR
zie 1896.
PASCAL CAMILLE
zie 1896. geschikt 2e artillerie 19/3/97
SAMAEY FELIX °Zerkegem 20/11/1877
Edouard en Louise Derouck
80 – 1,68m – geschikt 1e jagers te voet.
VANMOORTEL EDOUARD °B 4/2/1877, steenbakker
Lievin en Louise Pottier
90 – 1,71m – definitief vrij spataders.
BENOOT PIERRE °B 28/5/1877
Joseph+ en Rosalie Vermeersch+
145 – 1,50m – geschikt.
DEKEYSER RICHARD °B 9/9/1877
Charles en Louise Vyvey+
160 – 1 jaar vrij broer in dienst.
VANDAMME CHARLES °B 27/4/1877
Louis en Amelie Pieters
172 – 1,73m – geschikt.
DEKEYSER PIERRE °B 16/7/1877
Jean+ en M.L.Vandekynderen
189 – 1,70m – geschikt.
VAN MOORTEL JULES °B 22/9/1877
Amand en Louise Tyberghein
211 – 1,70m – geschikt.
MONTEYNE RICHARD °B 24/10/1870
zie 1890. definitief vrij onderwijzer in functie.
 

1898. nr. 770.

DECLERCK ISIDORE
Zie 1896.
VERGAERDE LIEVIN °B 23/8/1878
August en Virginie Vermeersch
54 – 1,60m – geschikt 2e jagers te voet.
INGHELBRECHT ALFONS JOSEPH °B 1/8/1878
Charles en Louise Dejaegher
56 – 1,6Om – geschikt 2e jagers te voet.
KYNDT RENE °B 24/5/1878
Louis en Virginie Vanhee
73 – 1,61m – 1 jaar vrij voor ernstig gezwel.
VYVEY HENRI °B 20/8/1878
François en Amelie Vanmassenhove
113 – 1,591 – definitief vrij vervorming borstkas.
BONNY PIERRE °B 20/10/1878
August en Françoise Janssens
124 – 1,671 – militair hospitaal Brugge 29/6/1898
1 jaar vrij voor ernstige aandoening in de borst. 1/7/98.
VERMUSSCHE EDOUARD °Zerkegem 13/9/1878
Pierre+ en Rosalie Maene+
164 – 1,551 – geschikt.
BONNY RICHARD °B 4/9/1878
Frederik en Nathalie Snauwaert
165 – 1,621 – geschikt.
VULSTEKER HENRI °B 4/1/1878
Pierre en Amelie Deblauwe
212 – 1,61m – 1 jaar vrij broer in dienst.
DESCHACHT RICHARD °B 22/9/1878
Charles en Rosalie Kyndt+
227 – 1,62m – geschikt.
SAGAER RICHARD °B 28/7/1878
Louis en Louise Luyckx
235 – 1,61m – 1 jaar vrij broer in dienst.
VAN MOORTEL  JULIEN °B 19/9/1878
Lievin en Louise Pottier
243 – 1,58m – geschikt.
 

1899. nr. 780.

DECLERCK ISIDORE : zie 1896.
KYNDT RENE : zie 1898.
BONNY PIERRE
zie 1898. voorlopig vrij als kostwinner 15/3/1900, arrest be roepshof Gent.
2e jagers te voet 13/6/1892.
VAN PRAET HENRI °B 26/9/1879, klompenmaker
August en Louise Vuylsteke
114 – definitief vrij wegens uitzakkend ooglid.
VERPLANCKE EDOUARD °B 11/12/1879
August en Julie Samyn
127 – 1 jaar vrij te zwak.
DE GRYSE AUGUST °B 2/3/1879
Pierre en Marie Taecke
157 – definitief vrij vervorming van de borst.
PASCAL MEDARD °Aartrijke 4/6/1879
Edouard en Virginie Maton
181 – geschikt.
VAN Moortel RICHARD BENEDICT °B 27/12/1879
Amand en Louise Tyberghein
188 – geschikt.
DEBLAUWE EDOUARD °B 3/2/1879
Charles+ en Virginie Verhelst
193 – geschikt.
SAMAEY AUGUST °Zerkegem 30/8/1879
Edouard en Louise Derouck+
194 – geschikt.
VANHEE Richard °B 14/8/1879
Charles en Octavie Pottier
198 – geschikt.
DEGRYZE CAMIEL °Eernegem 4/7/1879
Charles en Philomene Roose
209 – geschikt.
DELY VICTOR °B 29/10/1879
250 – geschikt.
 

1900. nr. 790.

KYNDT RENE : zie 1898.
VERPLANCKE Edouard: zie 1899.
VANPARYS Remi °’Ichtegem 30/4/1880
Laurent en Rosalie Inghelbrecht
92 – geschikt 12e linie 6/6/1900.
VAN MOORTEL CAMIEL  °B 1/12/1880
Amand en Louise Tyberghein
100 -Militair hospitaal Leuven 6/6/1900
1 jaar vrij voor verzwakking van het gehoor 12/6/1900
VANDER BUSCHE HENRI JOSEPH °B 12/2/1880
Pierre en Mathilde Kasselman
104 – geschikt- Werd vervangen.
BENOOT CHARLES °B 24/7/1880
Joseph+ en Rosalie Vermeersch+
117 – 1 jaar vrij ernstige aandoening in de borst
MESSELIER JULIEN °B 26/2/1880
Pierre en Romanie Rabaey
166 – geschikt.
DE GRYSE RICHARD °Eernegem 23/10/1880
Charles en Philomene Roose
170 – geschikt.
TILLEMAN CAMILLE °B 16/7/1880, steenbakker
François en Amelie Messelier
183 – geschikt.
SEYS CAMILLE °B 29/8/1880, plaatsnijder
Richard en Louise Marie Lievens
187 – geschikt.
 

1901. nr. 800.

KYNDT RENE : zie 1898.
VERPLANCKE EDOUARD: zie 1899.
VAN MOORTEL CAMILLE : zie 1900.
BENOOT CHARLES
zie 1900. 1 jaar vrij neuspolypen.
DE VISCH BENOIT JOSEPH °B 25/7/1881
Pierre+ en Pauline Vandaele
62 – 1 jaar vrij te zwak.
MAENE HENRI °Zerkegem 9/8/1881
Edouard en Elise Viane
73 – 1 jaar vrij enig kind.
SAGAER HENRI EDOUARD °B 1/12/1881
Louis en Louise Luyckx
83 – 12e linie 14/6/01.
VAN PRAET LEON FRANCOIS °B 3/8/1881, steenbakker
August en Louise Vuylsteke
91 – geschikt 12e linie.
DE BLAUWE EMILE °B 18/3/1881
Charles en Virginie Verhelst
115 – 1 jaar vrij te zwak.
BOLLAERT CHARLES LOUIS °Zedelgem 18/5/1881
Ivo en Barbara Copman
122 – geschikt 12e linie.
DEGRYSE MEDARD °Eernegem 6/10/1881
Charles en Philomene Roose
126 – geschikt 12e linie.
VANPARYS HENRI JEAN °Ichtegem 27/5/1881
Laurent en Rosalie Inghelbrecht
154 – 4e linie als vrijwilliger 24/11/02.
VERGAERDE RICHARD °B 21/6/1881
August en Virginie Vermeersch
174 – 4e linie als vrijwilliger 24/11/02.
VAN MOORTEL EDMOND °B 4/10/1881
Lievin en Louise Pottier
227 – geschikt.
LUYCKX HENRI JEAN °B 25/ 3/1881
August+ en Julienne Tyberghein
232 – geschikt.
BONNY EDOUARD °B 21/5/1881
Frederik en Nathalie Snauwaert+
248 – geschikt.
VANDENBUSSCHE RICHARD °B 24/9/1881
Pierre en Mathilde Casselman
254 – geschikt.
BONNY PIERRE
zie 1899. definitief vrij als kostwinner.
 

1902. nr. 810.

VERPLANCKE EDOUARD
zie 1899. niet verschenen. +B 12/3/1902.
VAN MOORTEL CAMILLE
zie 1900. militair hospitaal 2/5/1902 Leuven
1 jaar vrij aanzienlijke verzwakking gehoor R-oor vast gesteld
13/5.1902.
BENOOT CHARLES
zie 1900. geschikt 1e jagers te paard 19/6/02.
DEVISCH BENOIT
zie 1901. geschikt 3e linie 19/6/02.
MAENE HENRI
zie 1901.
DE BLAUWE EMIEL
zie 1901.
VANDAMME AUGUST °B 26/8/1882
Charles en Rosalie Vyvey
75 – 1 jaar vrij kostwinner.
DECLERCK ISIDORE °B 1/8/1882
Charles en Louise Verheecke
221 – geschikt.
 

1903. nr. 820.

VAN MOORTEL CAMIEL
zie 1900. militair hospitaal Leuven 8/4/03.
DE BLAUWE EMILE
zie 1901.
VAN DAMME AUGUST
zie 1902.
DECLERCK CAMILLE °B 12/8/1883
Henri+ en Octavie Declerck
64 – geschikt 10e linie 18/6/03.
DE GRYSE CHARLES LUIS °Eernegem 16/3/1883
Charles en Philomene Roose
83 – geschikt 3e linie.
ROGIER DESIRE °B 9/2/1883, steenbakker
Georges en Jeanne Questier .
114 – militair hospitaal Leuven 3/7/03
definitief vrij bijziend op R-oog.
DECOSTER RICHARD °B 26/ll/1883
Amand en Eugenie Proot
192 – definitief vrij broer heeft dienst uitgedaan.
MONTEYNE ALFONS °B 16/7/1883, bakker
August, bakker, en Julie Declerck
194 – definitief vrij twee broers hebben dienst gedaan
SAMAEY ARTHUR JOSEPH °Zerkegem 11/3/1883
Edouard en Louise De Rouck
3e linie als vrijwilliger 1/10/03.
VERMUSSCHE PRIMUS ALBERT °Zerkegem 13/10/1883
Pierre+ en Rosalie Maene+
222 – geschikt.
STORME HENRI JOSEPH °Roksem 12/2/1883
Charles+ en Mathilde Knockaert+
241 – geschikt.
 

1904. nr. 851.

MAENE HENRI en DEBLAUWE EMILE :zie 1901.
VANDAMME AUGUST : zie 1902.
VANMOORTEL PIERRE °B 10/6/1884, steenbakker
Lievin en Louise Pottier+
116 – geschikt 7e linie 14/6/04.
VANMOORTEL AMANDUS °B 5/11/1884
August en Louise Bonny
145 – geschikt.
STORME JOSEPH °B 26/9/1884
August+ en Louise Vanhoutte, herbergierster
178 – geschikt.
VIANE HENRI °B 14/12/1884, steenbakker
Eduard, herbergier, en Julie Baert
185 – geschikt.
INGHELBRECHT ISIDORE °Oudenburg 1/2/1884, steenbakker
Karel+ en Louise Dejaegher
190 – geschikt.
VANDEKERCKHOVE RENE JOSEPH °Eernegem 30/4/1884
August+ en Sophie Kerckhove
197 – geschikt.
VANHEE AUGUST FRANS °B 3/5/1884
Francis en Virginie Vanmiddelem
231 – geschikt.
STELLAMANS MEDARD °B 15/5/1884, gareelmaker
Edmond en Rosalie Vandenbussche
236 – geschikt.
PROOT AUGUST ALOIS °B 26/7/1884, zager
August en Rosalie Storme, herbergiers
244 – geschikt.
 

1905. nr. 893.

VANDAMME AUGUST : zie 1902.
INGHELBRECHT LEO °B 14/2/1885
Louis en Rosalie Vogelaere
66 – 1,76m – geschikt 12e linie 15/ 6/05.
DE BLAUWE AUGUST LEOPOLD °B 5/2/1885
Carolus en Virginie Verhelst
86 – 1,64m – aandoening aan R-ooglid 20/3/05.
BONNY RICHARD °B 10/7/1885
Carolus en Sophie Vyvey
94 – 1,66m – legertros 15/6/05.
LOGGHE CAROLUS °B 4/1/1885
August en Pauline Perquy
104 – 1,59m – hospitaal Leuven 18/4/05 voor cronische oogontsteking.
ROMMELAERE RICHARD °B 26/4/1885
Serafien en Emelie Kyndt
106 – 1,70m – geschikt 12e linie. .
STELLAMANS AUGUST FRANS °B 17/10/1885, schoenmaker
Edmond en Rosalia Vandenbussche
120 – 1,68m – geschikt 3e lansiers.
VANDENKERCKHOVE CAMILLE °B 17/2/1885
Carolus en Juliana Tyberghein
125 – 1,66m – definitief vrij voor litteken aan de borst.
DE LY AUGUST °B 10/1/1885
Eduard en Pelagie Vermeersch
130 – 1,68m – geschikt 12e linie. +Bekegem 6/8/19.
VANHEE RICHARD °B 10/7/1885
Franciscus en Virginie Vanmiddelem
164 – 1,66m – geschikt.
SAGAER CAMIEL °B 7/1/1885
Louis en Louise Luyckx
177 – 1,67m – 1 jaar vrij broer in dienst.
VAN DAMME CAMIEL °B 20/5/1885
Louis en Amelie Pieters
179 – 1,74m – geschikt.
TILLEMAN HENRI FRANS °Roksem 3/3/1885
Frans en Amelie Messelier+
204 – 1,74m – geschikt.
BONNY FREDERIK JACOB °B 6/4/1885
Philippe en Eugenie Vuylsteke
205 – 1,65m – geschikt.
VAN OVERBEKE CAMIEL °B 18/4/1885, steenbakker
August en Eugenie Lievens
249 – 1,59m – geschikt.
DE CLERCK JULES °B 12/11/1885
Hendrik+ en Octavie Declerck
257 – 1,63m – 1 jaar vrij broer in dienst.
DE COSTER HENRI FRANS °B 17/7/1885
Amand en Eugenie Proot
263 – 1,69m – geschikt.
 

1906. nr. 932.

DEBLAUWE AUGUST en LOGGHE CHARLES : zie 1905.
WATTY HYPOLIET THEOPHILE °Roksem 27/3/1886
Louis en Barbara Dejaegher
als vrijwilliger in dienst bij grenadiers 25/2/04.
STORME HIERONYMUS ADRIAAN °B 28/5/1886, voerman
Eduard en Valerie Geets
106 – geschikt 2e linie 6/6/06. +Adinkerke 22/10/18. – 1,69m
INGELBRECHT PETRUS PAULUS °Oudenburg 29/6/1886
Karel en Louise De Jaegher
149 – 1,63m – geschikt 19/3/06.
LOGGHE THEOPHILE °B 16/2/1886
August en Pauline Perquy
151 – 1,69m – geschikt.
VAN PRAET JULIEN °B 22/7/1886
August, herbergier, en Louise Vuylsteke
180 – 1,59m – geschikt.
COBBAERT EDUARD °8 20/2/1886
Louis en Rosalie Vanhulle
215 – 1,64m – geschikt.
BONNY CAMIEL °B 28/7/1886
August en Melanie Pauwels
235 – 1,60m – geschikt.
 

1907. nr. 973.

KYNDT MODEST °Roksem 30/10/1887
Henri en Eugenie Demeulenaere
in dienst als vrijwilliger 12/10/09 – versterkingsschutterij Antwerpen.
DEBLAUWE AUGUST en LOGGHE CHARLES : zie 1905.
SEYS HENRI °B 29/9/1887
Richard en Louise Lievens
73 – 1,59m – 12e linie 20/6/07. +Antwerpen 13/9/1914.
INGELBRECHT JULIUS °B 5/4/1887
August en Christine Tolpe
83 – 1,75m – vrij als kostwinner.
SANDERS HENRI °B 5/3/1887
Eduard en Juliana Dekeyser
92 – 1,72m – militair hospitaal Brugge 20/6/07
+Adinkerke  9/10/18.
VANHEE CAMILLE JOSEPH °B 13/1/1887
Francis en Virginie Vanmiddelem
98 – 1,73m – militair hospitaal Brussel 20/6/07
definitief vrij.
VIANE PIETER JOANNES °B 26/1/1887
Eduard en Juliana Baert
108 – 1,66m – 12e linie 20/6/07.
DUMAREY CONSTANT °B 8/11/1887
Carolus en Romanie Samyn+
116 – 1,55m – 1 jaar vrij te klein.
VANHOUTTE HENRI °Eernegem 21/3/1887
August en Octavie Verplancke
146 – 1,68m – geschikt.
VANDEN KERCKHOVE EDUARD MEDARD °B 9/4/1887
Carolus en Juliana Tyberghein
150 – 1,74m – geschikt 2e grenadiers. +Adinkerke 30/6/18.
MAECKELBERGH RICHARD ALFONS °Zerkegem 14/2/1887, koopman
Emile en Pelagie Bonny
156 – 1,68m – geschikt
VERPLANCKE VICTOR °B 5/5/1887
August, herbergier, en Julie Samyn
189 – 1,62m – geschikt.
INGHELBRECHT CAMILIUS °B 19/2/1887
Louis en Rosalie Devogelaere
197 – 1,68m – 1 jaar vrij broer in dienst.
MAENE CAROLUS LOUIS °B 7/11/1887
Aloys en Melanie Samyn
208 – 1,58m – geschikt.
 

1908. nr. 1011.

LOGGHE CHARLES : zie 1905.
INGELBRECHT JULES, SANDERS HENRI, DUMAREY CONSTANT : zie 1907.
DECOSTER LIVINUS ° 26/1/1888
August en Louise Deschacht
85 – 1,64m – 1 jaar vrij kostwinner.
WILLEMS EDUARDUS °B 22/8/1888, molenaarsknecht
Carolus, molenaar, en Maria Verhelst
92 – 1,66m – geschikt 12e linie 25/6/08.
ROSSEEL THEOPHILE °Oudenburg 21/3/1888
Delphin en Rosalie Vandecasteele
115 – 1,72m – 1 jaar vrij enige zoon.
DECOSTER AUGUST °B 12/1/1888
Amand en Eugenie Proot
131 – 1,69m – geschikt.
MAES AUGUST JOSEPH °Eernegem 28/2/1888
Eduard en Leontine Schaep
160 – 1,62m – geschikt
RABAEY CAROLUS LOUIS °B 18/10/1888
August en Eugenia Lust
177 – 1,61m – geschikt.
DEFEVER ALOIS AUGUST °B 27/8/1888
Eduard en Anne Thr. Pollet+
191 – 1,64m – geschikt.
STORME PHILIBERT °B 14/8/1888
August+ en Louise Vanhoutte, herbergierster
195 – 1,54m – geschikt.
MESSELIER EDUARD °B 18/6/1888
Petrus en Romanie Rabaey
203 – 1,60m – geschikt.
INGELBRECHT ALOIS EDMOND °Oudenburg 2/9/1888
Karel+ en Louise Dejaegher
219 – 1,73m – geschikt.
 

1909. nr. 1050.

INGELBRECHT JULIEN en SANDERS HENRI : zie 1907
DUMAREY CONSTANT
zie 1907. definitief vrij te klein – 1,53m.
DECOSTER LIVIN en ROSSEEL THEOPHILE :zie 1908.
POTTIER HENRI °B 26/ 5/1889, steenbakker
August en Louise Pauwels
50 – 1,62m – 9e linie 27/5/09.
KYNDT RICHARD °B 1/12/1889
Louis en Nathalie Vandale
55 – 1,68m – 3e artillerie 27/5/09
RABAEY CESAR AMAND °B 18/2/1889, barbier
Henri en Nathalie Maertens
86 – 1,70m – 1e gidsen 27/5/09.
SEYS OSCAR °B 9/11/1889
Richard en Louise Lievens
91 – 1,54m – 9e linie 27/5/09.
VANHEE RENE FRANS °B 21/4/1889
Frans en Virginie Van Middelem
116 – 1,69m – geschikt 17/3/09
MÉSSELIER EDMOND °B 11/12/1889
August en Elisabeth De Blauwe
123 – 1,501 – definitief vrij te klein.
HUYGHE AUGUST “B 13/3/1889
Henri en Clothilde Vuylsteke
135 – 1,60m – geschikt 17/3/09.
STELLAMANS JORDAAN LOUIS °B 5/6/1889, schoenmaker
Eduard en Rosalie Vanden Bussche
137 – 1,57 – geschikt.
VANPARYS ALOIS °B 1/6/1889
Laurentius en Rosalie Ingelbrecht
149 – 1,45m – geschikt ??
BONNY LOBORIUS LIVINUS °B 8/7/1889
Philipe en Eugenie Vuylsteker
170 – 1,701 – geschikt.
COBBAERT AUGUST  °B 6/1/1889
Louis en Rosalie Vanhulle
178 – 1,66m – geschikt.
DEKEYZER LIVINUS °B 14/ll/1889
August en Silvie Kyndt
187 – geschikt.
 
Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgave  Gestella, vzw, heemkring                                                                                                                                     
 

Een gedachte over “Lotelingen 1799-1909

 1. marijke verhelst

  Beste
  Ik ben op zoek naar Petrus Antonius Verhelst overleden in Jabbeke
  In het rijksarchief in de overlijdensakte staat als opmerking dat hij overleden is te Ieper in de ziekenzaal van het garniz 09.01.1829.
  De vader was Pieter Joseph Verhelst; de moeder Idonia Sarrazyn.

  Er is eveneens een erfenisaangifte dd 04.01.2029. van Jabbeke
  Ouders zijn dezelfde.
  Kan dit wellicht dezefde persoon zijn?
  Garniz wat betekent dit.
  Is dit mogelijk een soldaat van Napoleon.
  Kunnen jullie mij aangeven tot wie ik mij kan richten voor meer informatie.
  Alvast dank voor het ter harte nemen van onze vraag.
  Met vriendelijke groeten
  M.Verhelst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.