1825: Bekegem bestuurd door Eernegemnaars

1 8 2 5 : BEKEGEM BESTUURD DOOR EERNEGEMNAARS

 (Verschenen in “Den Utfanc” AVP)
In 1825, tijdens de periode dat onze gewesten bij het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden waren had Bekegem 344 inwoners verdeeld over 87 gezinnen. Bekegem werd toen bestuurd door een gemeenteraad van zeven leden : een burgemeester, twee assessoiren (zo noemde men toen de schepenen) en vier raadsleden.
Om een goed en continue bestuur te verzekeren moest er om de drie jaar de helft van de raad herkozen worden. Maar gezien zeven niet deelbaar is door twee had men een verkiezing van een “grote helft” en een verkiezing van een “kleine helft”.
In 1825 was het dus de beurt aan de “kleine helft” te weten één assessoir en twee raadsleden.
Zes kandidaten boden zich aan voor die drie functies. Natuurlijk kon men niet zo maar kandidaat gemeenteraadslid zijn. Men moest een zeker minimum aan belastingen betaald hebben en
goed van gedrag zijn. Vandaar dat op de kandidatenlijst vermeld werd hoeveel belastingen betaald werden. Aan deze bedragen kan men dan ook min of meer zien hoe groot het vermogen of
de welstand van deze mensen was. Ook kon niet iedereen zomaar een stem uitbrengen. Dit hing eveneens af van het betalen van belastingen. Eigenlijk komt het er voor Bekegem op neer dat
enkel de landbouwers stemrecht hadden. Zo is het ook te verklaren dat alle kandidaten landbouwers zijn.
 
“LIJST DER KANDIDATEN VOOR DE PLAATSEN VAN RADEN IN DE GEMEENTE BEKEGEM”
1. BONNIJ Bernardus                     landbouwer getrouwd 39 jaar
grondbelasting : 30 – 89
personele bel. : 6 – 94
Goed van gedrag hebbende de bekwaamheyd tot bedienende plaets van lid deze raad
2. VANHEE Joannes                       landbouwer getrouwd 50 jaar
grondbelasting : 1 – 86
personele bel. : 4 – 16
Goed van gedrag…
3. VANDECASTEELE Joannes      landbouwer getrouwd 60 jaar
grondbelasting: 13 – 44
personele bel. : 4 – 30
Goed van gedrag…
4. KIJNDT Petrus                             landbouwer getrouwd 40 jaar
grondbelasting : 7 – 83
personele bel. : 3 – 38
Goed van gedrag…
5. VANDENBERGHE Joannes      landbouwer getrouwd 59 jaar
grondbelasting : 16 – 69
personele bel. : 4 – 30
Goed van gedrag…
6. PIETERS Joannes                        landbouwer jongman 39 jaarl
grondbelasting : 3 – 91
personele bel. : 4 – 73
Goed van gedrag…
 
Opgemaakt 5 september 1823
 
F. VANDE KYNDEREN, burgemeester
J. VANDENBERGHE
J. DE BEIR
J. VAN TYGEM
J. VANDECASTEELE
Werden tenslotte verkozen en op 18 augustus 1825 benoemd: Bernardus Bonny, Jan Vandecasteele en Joannes Vandenberghe.
Joannes Vandenberghe werd uiteindelijk assessoir en legde de eed af op 30 augustus 1825. Dit trio werd dus wel voor zes jaar benoemd. Drie jaar later waren het namelijk verkiezingen voor de “grote helft”.
Het is opmerkelijk dat alle drie de heren geboren Eernegemnaars zijn. De kontakten tussen de inwoners van Bekegem en Eernegem zijn door de jaren heen steeds uitstekend geweest. Ik herinner mij dat eertijds vele mensen uit Bekegem iedere vrijdagvoormiddag naar de markt gingen in Eernegem. Ook het postkantoor is steeds gemeenschappelijk geweest, enz.
 
Wie waren nu deze verkozenen ?
 
Bernardus Bonny is eigenlijk geboren als Leonardus Bonnij op 18 december 1783 te Eernegem. Hij was de zoon van Petrus en Anna Maria Vanhoutte die eertijds werklieden waren te Bekegem. Bij zijn huwelijk te Bekegem op 9 januari 1816 noemde hij al Bernardus. Hoe zou zijn echtgenote Sophie Vandycke hem aangesproken hebben ? Nu eens is het Bernardus, een andere maal Leonardus, of zei ze gewoon “Narden” tegen haar man ? Hij zetelde in gemeenteraad als Bernardus Bonny.
Het is wel opvallend dat hij bijna het dubbele betaalde aan grondbelastingen dan bijvoorbeeld Joannes Vandenberghe. Met de andere kandidaten is het verschil nog veel groter. Ook betaalde hij meer personele belastingen. Toch was dit geen reden om schepen te worden.
Bernardus is overleden als Leonardus Bonny te Eernegem “op de openbare weg dicht bij de hofstede van Jacobus Jonckheere om twee ure na de middag op St.Nik1aasdag van 1848. Hij werd net geen 65 jaar. Is dit tengevolge van een ongeval (het was putje-winter) of door een hartinfarct ? Of ten gevolge van de cholera die toen heerste in ons land ? We zullen dat wel nooit aan de weet komen.
 
Tweede verkozene Joannes Jacobus Vandecasteele is eveneens te Eernegem geboren en dit op 12 april 1758, zoon van Jacob en Christine Pieters. Joannes huwde een eerste maal te Bekegem op 13 februari 1781 met de weduwe van Daniel Tanghe, Emerentia Voye of Foye. Ook Emerentia was van afkomst een Eernegemse (°14/3/1736). Ze werd 83 jaar oud en was blind bij haar overlijden te Bekegem op 21 februari 1819. Hoewel Joannes toen al 61 jaar oud was hertrouwde hij nogmaals, en dit met een zeer jonge dame, Eugenie Maene uit Zedelgem. Ze was 31 jaar jonger en geboren te Zedelgem op 27 november 1790. Dit tweede huwelijk had plaats te Bekegem op 8 november 1819, amper acht maanden na het overlijden van Emerentia Voye. Hoewel Joannes Vandecasteele de “bekwaemheyd tot bedienen – de plaets van lid van deze raad” had kon hij toch z’n naam niet
schrijven. Vandecasteele tekende de documenten met zijn “marcq”, en dat was een simpel kruisje. Tenslotte overleed hij te Bekegem op 1 december 1832.
Zoals zovelen in deze roerige tijden had deze man in zijn leven vier regime s gekend . geboren en getrouwd in het Ancien Regime tijdens de Oostenrijkse tijd, de Franse bezetting van 1795 tot 1815 (20 jaar!), een tweede huwelijk tijdens de Hollandse tijd, en tenslotte overleden als Belg.
 
Nummer drie, Joannes Vandenberghe is eveneens te Eernegem geboren en dit twee dagen na Kerstmis van 1769. Hij is de zoon van Marcellin en Agatha Willaert of Wullaert. Hij huwde te Bekegem op 14 februari 1792 met Rosalia Deweert, weduwe van Franciscus Blomme, bij wie ze vijf kinderen had. Rosalia was eigenlijk afkomstig uit Oedelem en was toen 45 jaar oud.
Joannes was reeds vroeg weduwnaar. Na amper elf jaar huwelijk overleed Rosalia te Bekegem op de voorlaatste dag van 1803.
Toen bleef Joannes Vandenberghe bij zijn stiefdochter Rosalie Blomme en haar man Bernardus De Clercq, eveneens landbouwers te Bekegem op de hoeve van Vandenberghe. Daar waren ook nog
twee knechten in dienst, namelijk Petrus Jonckheere uit Roksem en Karel Vande Walle uit Bekegem zelf.
 
Er was toen ook nog een vierde raadslid te Bekegem die eveneens te Eernegem geboren werd : Joannes De Beir. Geboren op 2 mei 1778 als zoon van Isidorus en Theresia Aneca. Hij huwde te Eernegem in 1805 met Eugenie Kyndt maar kwam zich dan te Bekegem vestigen. In dit gezin werden te Bekegem negen kinderen geboren.
De drie voornoemden en Joannes De Beir (die met de “grote helft” verkozen was) maakten dat de meerderheid in de Bekegemse gemeenteraad in 1825 van Eernegemse origine was. Zou de ge-
meentefusie van 150 jaar later dan toch logisch geweest zijn?
 
Bronnen :
RAB. Archief gemeente Bekegem nr. 12.
PR en BS van Bekegem en Eernegem
Logo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.