De zusters in Bekegem

zusters1
1904-1905
Voor: Anna, Ignatia, Gertrude, Achter: Irene, Germaine, Eligia
 
zusters2
1941
Achter: Eleonora, Cornelia, Genoveva, Hieronyma
Voor: Moeder Melanie, Lucrèse
 
zusters3
Achter Genoveva, Eleonora, Eymard
Voor:    Amelia, Hieronyma, Jeanine
zusters4
Achter: Isabelle, Hieronyma, Anna, Marguerite
Onder:  Melanie en Jozef
Voor de kloostergrot gebouwd in 1924 in de kloostertuin
zusters5
Zr Jean-Marie en zr Modesta op bezoek bij zr Hieronyma op hun terugreis uit Congo
zusters7
Genoveva, Jean-Marie, Amelia, Jeannine, Hieronyma, Modesta, Eleonora, Eymard
 
zusters9
Achter: Amelia, Eleonora, Genoveva, Eymar
Voor:    Modesta, Hieronyma, Jeannine, Jean- Marie
zusters10
Achter :            Melanie, Gerarda, ligia, Thecla
Voor :   Jozef, Lutgarde en Anna
 
zusters15
1933
 Zuster Assunta: kwam pas na haar profess een “zomer klas” geven, van Pasen tot het groot verlof
 
zusters11
1947: eerste steenlegging van de nieuwe klaslokalen
Hieronyma, Xaveriana, Amelia, Florine, Genoveva, Eleonora
 
zusters17a
zr Xaveriana
 
zusters17
6/11/1948

 

 Zuster Xaveriana was leerkracht 1e, 2e en 3e leerjaar. Ze vertrok naar Congo in 1948
 
 
zusters23
Zuster Amelia
Zij vertrok in 1951 naar Congo
zusters22b
St Agnes soeurs de Marie Kolwezi
De meisjes van de normaalschool op hun zondags                                                                  
 na de hoogmis aan de grot met zr Amelia
zusters22a
Zr Adeline en Amelia
 
zusters22
 
zusters24a
Zr Omer, Cornelia                                                                 
Ignatia , Magdalena, Bernardine
zusters24b
zr Erna, Bernardine, Lena
 
zusters38
Eleonora, Eymard, Hieronyma, Amelia, Genoveva, Jeannine
 
zusters21
Na de plechtigheid op 2e pinksterdag aan de boskapel
Zr Eleonora, zr Jeanine, zr Genoveva
 
 
 
 
 
 
zusters24 zusters27
Zr Eleonora met Valerie Decoster die zij verzorgt.
 
zusters28b zusters28a
De zusters met de familie van Henri Decoster in 1963. Eleonora de verzorgster van Henri Decoster, broer van Valerie.
 
zusters28
Eleonora, Bernardine, Delphine, Nelly, Omer en zr Maria Decoster van het klooster van Heverlee (nicht van Henri)
 
zusters14
Roepingsdag 19/10/1962
 
zusters14a
Gerarda, Michael, Emanuel, Elisa, Tarciscia,
Roberta, Benedicta, Brigitta, Honorine Benedicta (vanHee)
                                               Isabella, Elisabeth, Imelda, Fabienne
Logghe, Storme, Fr Viane, Ch Maene, pastor Gadeyne,
P Degryse, P Bouba, G Dekeyser, R Vermlancke, V Taecke; Br Philimon Kindt
zusters51
 Eleonora, Delphine, Genoveva, Bernardine en Nelly
 
zusters18a  zusters18
Zr Nelly en zr Lieve
Door een tekort aan leerlingen smelt de school samen met de Vrije Meisjesschool van Eernegem op 3 september 1975
De leerlingen van de gemeentelijke jongensschool van Bekegem met haar twee leerkrachten komen zich bij ons aansluiten op 1 oktober 1975 en fusioneren met de vrije Meisjesschool van Eernegem. Zuster Lieve Lootens van de Vrije Meisjesschool is de directrice. Er zijn drie graadklassen.
Voortaan was er terug gemengd onderwijs te Bekegem met als lesgeefster- lesgever: Damienne Viane (kleuters), Marie Therese Demeyere, Eddy Inghelbrecht en zuster Nelly.
 
 
zusters59
Zr Genoveva, gouden jubileum
 
zusters37
De zusters zingen de vespers voor zr Genoveva (jubileum Genoveva 1930-1980)
Eleonora, Fabienne
Nelly, Delphine
Hieronyma, nicht EH Deschodt
 
zusters35
 
zusters36
De kloostertuin in 1980
 
zusters34 zusters31
met de algemeen Overste
 
zusters41
De Zeewacht 17/3/2000
Honderd jaar geleden kwamen de zusters van Pittem het vrij onderwijs in Bekegem nieuwe impulsen geven. Een eeuw later wonen in het klooster, dat symbolisch gebouwd is tussen de kerk en de school, nog 3 zusters. Les geven doen ze al lang niet meer, maar de zorg voor de kerk is nog altijd hun taak.
Het klooster stond altijd in voor het onderhoud van de kerk. Sinds het overlijden van koster Camiel Deblauwe, hebben wij zijn functies overgenomen. Hij zorgde vroeger voor de bloemen in de kerk, dat is nu onze taak.
Ook het opblinken van het koper is onze job. Het kuisen was vroeger een functie voor zr Delphine. Dat is weggevallen, alsook het onderhoud van het linnen. Dat laatste was vroeger een hele klus; denk maar aan het in de plooitjes leggen van de albes van pastoors en de koorhemden van de misdienaars. Gelukkig werd dat bij de komst van EH Deschodt in 1968 doorgegeven aan de zusters Arme Claren van Oostende; Tegenwoordig is het klooster het parochiaal contactpunt geworden.
 
zusters19
Afscheid van de Bekegemse zusters op zaterdag 22 maart 2003.
De twee laatste zusters Fabienne en zr Genoveva vertrokken al op 12 maart naar Zevekote, maar werden op zaterdag 22 maart officieel uitgewuifd na de avondmis.
De zusters hebben zich de voorbije 103 jaar vooral als onderwijzeres en kleuterleidsters verdienstelijk gemaakt. Als je de interimarissen erbij rekent, waren er in totaal 59 zusters die in bekegem waren om les te geven.  In de eerste jaren werd er ook zondagschool gehouden, er was een huishoud en kantklosklas. Zuster genoveva gaf hier les vanaf 1932. Als kleuterleidster gaf ze hier les tot 1975. Nadien bleef ze actief in de Ziekenzorgkern n andere parochiale activiteiten. Zuster fabienne was zelf van Bekegem afkomstig en verbleef hier nog maar 8 jaar. Voordien was zij lesgeefster snit en naad in de school in Pittem.
Beiden vonden het jammer dat ze moeten vertrekken, dat  ze de kerk moeten achterlaten. Gelukkig vond de pastoor andere mensen om hun taak over te nemen. Marjolijn Vloeberghs zal de kosterfuncties verder uitoefenen en Nancy Hollevoet werd de parochiale contactpersoon.
 
 zusters12

zusters13

 zusters20

zusters29

zusters30

 

zusters32

 

zusters37a

zusters39

 

zusters43

zusters44

zusters44a

zusters44b

zusters46

zusters47

zusters50

 

zusters52

zusters53

zusters55

zusters56

zusters57

zusters58

 

zusters61

3 thoughts on “De zusters in Bekegem

 1. marianne

  Geachte,
  Ik ben met de familiestamboom bezig en ondek dat er een zuster Modesta in voor komt. Mijn vraag aan u, is dit nu een kloosterorde van zusters of heeft deze mevrouw deze naam gekregen toen zij in het klooster trad? Het gaat om< Josephina Friederika Joanna Lelie. Ik kan nergens informatie hier over vinden, hopelijk wilt u deze vraag beantwoorden.
  bijvoorbaat dank hiervoor

 2. ES Bericht auteur

  Beste
  Die zuster is eigenlijk geen zuster van Bekegem. Zuster Modesta was op bezoek. Ik denk zelfs dat ze in Congo verbleef. Modesta is ongetwijfeld haar kloosternaam. Haar echte naam ken ik niet.
  Alle zusters waarvan sprake hier zijn zusters van Maria uit Pittem, dat is hun moederklooster. Als je contact neemt met Pittem zullen ze je zeker beantwoorden, ze hebben zelfs een eigen archief.
  Beste groeten
  Sierens Etienne

 3. Veerle Boone

  Beste,

  Ik ben foto’s en verhalen aan het verzamelen van onze ouders en grootouders en familie. Mijn vader heeft gelukkig heel veel verteld en daarvan heb ik alles opgenomen.
  Als kind kwamen wij heel vaak naar het klooster in Bekegem. Zr Eleonora was de zuster van mijn grootmoeder Esther Houthaeve.
  Ik herinner me vooral de spreekkamer vooraan, waar koffie werd geschonken, waarna alle zusters even goedendag kwamen zeggen.
  Daarna de rondgang door de school met Zr Nellie, alle klassen werden overlopen. Wij mochten als kind op het bord tekenen, op de speelplaats spelen.
  Dan gingen we ook nog door de tuin wandelen die vooral door onze tante non werd verzorgd. Ze had ook een tamme duif.
  Ik heb dus Zr Nelly, Zr Bernadine, Zr Delphine, Zr.Genoveva goed gekend.
  Graag zou ik indien mogelijk de foto’s aan de lourdesgrot en deze waar de vernoemde zusters op staan in een hogere resolutie ontvangen, alsook graag (indien je dit hebt) enkele foto’s van het klooster, de tuin en het kerkhof in de jaren ’60-’70.
  Ikzelf beschik nog over foto’s van ons tante non haar jubileum indien je deze wil, stuur ik ze ook door.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.