Aerts Petrus

Aerts Petrus 

28/3/1648 tot 7/12/1664 (°Brugge1710? +Brugge 29/4/1683)
 • 2/3/1649 Petrus Aerts kapelaan benoemd in Rumbeke (B24b-148v)
 • 13/3/1650  Vermaning aan het adres van Petrus Aerts, priester, pastoor van Westkerke en deservitor in Bekegem
 • 29/4/1651 toestemming aan Nicolaas Aerts ,pastoor van Westkerke om voor de aanstaenden ougst 1651  het inkomen van de pastorie voor zich te houden omdat hij deservitor is van Bekegem.
 • 10/12/1661  Vergoeding voor Petrus Aerts, pastoor van Westkerke en deservitor in Roksem en Bekegem (55 gulden van Bekegem/ tienden/ prelaat St Amand/ salaris koster)118v-119v (B29-7,7a)
 • 2/3/1649 pbr Brugge-STL-commissie vicepastoris (provisionaliter) BM et SS Apostol. Petri et Pauli in kerk te Rumbeke (B24bis- pg 148v)
 • 4/6/1649  Pastoor in Westkerke en deserviture van Roksem
 • 7/9/1669 pastoor St Walburga, maakt al heel lang moeilijkheden (B33 pg 25v)
 • 17/10/1679 pastoor St Walburga- rector Bogaerdeschool – collatio canonicatus cathedralis (post resignationem L Collart (B37-142v) Petrus Aerts was oud leerling en regent der Bogaerdeschool.
 • 18/1/1680 kanunnik St Donaas
 • 4/2/1680 kanunnik St Donaas , aangesteld als deken van Gistel
 • Werd begraven in de Walburga kerk in de kapel van St Rochus. Hij schreef een testament op 24/4/1683
 
Hij werd vermoedelijk in het eerste kwart van de 17e eeuw in Brugge geboren, studeerde theologie en werd licentiaat in beide rechten. In 1648 volgt hij Cornelius Timmerman op als pastoor van Westkerke en wordt meteen deservitor in Roksem en Bekegem (28/3/1648 zie B24 pg 13v). Het pastoraat van Bekegem was vacant wegens het weglopen van priester Philip Schapelinck. Op dat moment was Petrus Aerts subdiaken. Hij werd benoemd in Bekegem met de toestemming van de abt van St Amands.
Op 17 december 1664 wordt Petrus Aerts pastoor van de tweede portie van de kerk van St Kruis en St Anna in Brugge (B31 pg 12r). Een paar dagen voordien kreeg hij van de toenmalige Brugse bisschop Robertus de Haynin, de toestemming om in het gehele bisdom duivels uit te drijven ( 12/12/1664  B31-10r). Tussen 1665 en 1667 woedde in Brugge een vreselijke pestepidemie. Mogelijk in dit kader stimuleerde hij de verering voor St Rochus. Voor dit altaar bestelde hij het schilderij  dat OLV en de pestpatronen voorsteld. Zijn wapen prijkt onderaan links op dit doek. Het schilderij werd waarschijnlijk gemaakt door de Brugse kunstschilder Jacob van Oost de Oudere (1603-1671).
Op 12 april 1668 wordt hij pastoor van de nabijgelegen Sint Walburgakerk (B32 pg 88v). Gedurende zijn pastoraat aldaar waren er voortdurend financiele moeilijkheden en betwistingen over lonen en inkomsten. Ook ruzies tussen de koster en de pastoor en tussen hem en de kerkmeesters schenen schering en inslag.
 
 Aerts
 
Afbeelding van het 17e eeuws grafmonument[1] van Petrus Aerts met de afbeelding van zijn wapen (gedwarsbalkt met zeven balken van keel en goud, het geheel beladen met een vogel (arend?) van sabel).
 

[1] Deze afbeelding komt uit een achtiende-eeuws handschrift in de stedelijke Openbare bibliotheek van Brugge (hs 455) (bron Ons Heem jg 56 nr 4-2003)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.