Bekegem

“Op eene afstand van 15 minuten, zuytwaerts van de kalseyde van Brugge naar kerkGhistel, ligt het klein gemeentje van Bekeghem, tussen Roxem en Zerkeghem, eene ure van Eerneghem, vijf kwart van Aertrijke, eene halfure van Westkerke en Ettelghem, vijfentwintig minuten van Zerkeghem, 3 uren van Brugge.” (Kan G.F.Tanghe)

Bekegem, een dorpje van 1100 inwoners en een oppervlakte van 466 ha, op de grens tussen de Polders en het Houtland, onbekend en onbemind door buren en verre bekenden, een verhaal van rijkdom en extreme armoede doorheen een 2000-jarige geschiedenis. Het dorp is landelijk gebleven, op vele plaatsen is er de laatste duizend jaar weinig veranderd. Bekegem maakt nu samen met Eernegem en Ichtegem deel uit van Groot-Ichtegem.

Bezienswaardigheden doorheen het verhaal van de geschiedenis.

Het begon allemaal toen in de Romeinse tijd de bewoners van de Zeeweg en omgeving mee instonden voor de bevoorrading van het Romeins legioen in Oudenburg. Op het einde van de Romeinse tijd dringt de zee de gehele kustvlakte binnen. Al over de Bourgogne-delta zorgt de getijdenwerking ervoor dat een gedeelte van Bekegem onder water staat (400 tot 700 na Christus). Een actieve getijdengeul wordt uitgeschuurd in het landschap, de Bourgognegeul is gevormd, een weldaad voor het vroeg-middeleeuwse industriegebied Watervalle. Van hieruit wordt een gedeelte van de kustvlakte ontgonnen. Het gehele gebied werd in die tijd Hondeghem genoemd. Hondeghem en 15 schorren in de kustvlakte behoren tot de invloedssfeer van de abdij van St-Amands. Rond 750 is de bloeiperiode van het Merovingische Hondeghem ten einde. De streek werd verdeeld onder verschillende abdijen. De Noormannen terroriseren het land en de graaf van Vlaanderen legt beslag op Bekegem. Een groot gedeelte ervan wordt zijn persoonlijke eigendom. In 1107 zien we voor de eerste keer de naam Bekegem verschijnen. Het industriegebied Watervalle is nog steeds welvarend. Door de Bourgognebeek en de Gouden Ossevaart worden trekschuiten getrokken. Hout, graan en gagel om bier te brouwBeeken zijn samen met vis de voornaamste uitvoerprodukten. Eén derde van de oppervlakte bestaat uit vijvers. Er is een brouwerij en een watermolen. Vooraleer de produkten overgeladen worden op grotere schepen in de Bourgognevaart worden ze getaxeerd in het tolkantoor. Bekegem is een welvarende parochie. Bij het kleine kerkje staat een grote toren met twee klokken erin die al beiaardende hun boodschap over het dorp laten weerklinken. Eigenlijk is die grote toren er voor niets nodig. Het is een symbool voor de macht en de rijkdom van kanunniken van St Donaas die feodale rechten hebben op de voornaamste plaatsen in Bekegem.
Aan alle mooie liedjes komt een einde. Tussen 1584 en 1604 maken roversbenden, Hollandse vrijbuiters, vanuit Oostende de streek onveilig. Bekegem raakt zo goed als helemaal ontvolkt. Dit is het einde van de welvaartperiode, een keerpunt in de Bekegemse geschiedenis. Er is geen industrie meer. Alleen nog bittere armoede voor de boeren die op de magere zandgronden hun brood proberen te verdienen in tijden van oorlog, pest en cholera. Vreemde legerbenden, Hollanders, Fransen, Spanjaarden, Duitsers en Engelsen eisen steeds meer van de verarmde bevolking. In 1683 worden de Bekegemse hofsteden in brand gestoken door Franse soldaten. De oorlogen brachten een enorme schuldenlast met zich mee. Eigenlijk was geheel Bekegem, samen met Roksem en Zerkegem virtueel failliet. Gedurende de eerste helft van de 18e eeuw werden de drie gemeenten door het Brugse Vrije financieel ondersteund. In 1740 werden alle schulden kwijtgescholden.
Bekegem blijft een arme gemeente, de landbouwers hebben het niet breed omwille van de magere zandgrond. De arbeiders gaan elders werk zoeken, vooral in steenbakkerijen in de polderstreek en Noord- Frankrijk.

 

Deze website

 

Usage summary for www.bekegem.be

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Nov 2014 5990 4221 3831 640 4575 8502045 18574 111109 122419 173720
Oct 2014 4973 3366 2576 582 4674 8468713 18044 79877 104348 154180
Sep 2014 4180 2512 2478 573 4346 6292420 17215 74355 75378 125408
Aug 2014 4819 2948 2946 577 4470 8351596 17894 91338 91408 149406
Jul 2014 3108 1714 2019 491 4894 4423889 15250 62610 53142 96370
Jun 2014 2542 1551 1726 448 3722 3922846 13464 51782 46537 76284
May 2014 3799 2889 2843 641 6323 5912621 19889 88156 89559 117793
Apr 2014 3891 2452 2150 436 4143 5697826 13087 64529 73581 116751
Mar 2014 3128 1942 1306 253 3321 3622808 7873 40514 60203 96997
Feb 2014 4074 2520 1657 276 2917 3980807 7736 46417 70573 114097
Jan 2014 3327 1761 1422 232 2394 2829417 7215 44093 54593 103142
Dec 2013 3448 1816 1814 524 8656 1002742 16248 56251 56297 106915
Totals 63007730 172489 811031 898038 1431063